بررسی وسعت به کارگیری برنامه ریزی و توسعه نیروی انسانی در پروژه های عمرانی

بررسی وسعت به کارگیری برنامه ریزی و توسعه نیروی انسانی در پروژه های عمرانی

فرمت فایل:       word

تعداد صفحات:  266

 

 

 

چکیده :

 

این طور به نظر می رسد که در صنایع ساخت نیروی کارمتنوعی مشغول به کار می باشند از این رو اداره ومدیریت نیروی انسانی در این صنعت کار سخت و چالش برانگیزی است مدیریت استراتژیک

 

منابع انسانی (SHRM) مدرن، رویکرد ودیدگاهی است در رابطه با توسعه وجوه نیروی انسانی به

 

منظور بهره برداری از این نیرو درجهت بهبود عملکرد گروهی پروژه ها و ایجاد مزیت رقابتی

 

سازمان.

 

برنامه ریزی وتوسعه نیروی انسانی پروژه ها بخش اساسی مدیریت منابع انسانی در این صنعت

 

می باشد .این تحقیق به منظور بررسی وسعت به کارگیری برنامه ریزی وتوسعه نیروی انسانی در

 

پروژه های عمرانی صورت گرفته است .

 

تاکید اصلی این تحقیق به سمت بهینه کردن سطوح ونواحی ازلحاظ برنامه ریزی سازمانی وتوسعه

 

گروهی به منظور افزایش عملکرد پروژه ومقابله با مسائل ومشکلات مواجه شده نظیرکمبود نیروی کار

 

ماهر، کارکنان موقت وتغییرپذیر، فقدان یا کمبود آموزش های موثروارزیابی عملکرد می باشد .

 

مطالعه وبررسی ها با قاطعیت به دنبال بهترین فاکتورهای عملی وشناسایی ابزارها وعوامل اصلی ایجاد

 

محدودیت به منظور حمایت از مدیریت منابع انسانی (HRM) می باشد .

 

نتیجه بررسی ها نشان می دهد که با افزایش به کارگیری برنامه ریزی وتوسعه نیروی انسانی نتایج

 

واثرات مثبتی را درعملکرد پروژه های عمرانی مشاهده خواهیم کرد .

 

 

 

 

مقدمه :

 

فشارهای رقابتی ، هم در بازارهای داخلی وهم در بازارهای جهانی نتایج و اثرات مطلوبی را در

 

مدیریت روابط کارکنان ورفتارهای آنان ایجاد کرده و کارکنان را از حالت سستی وبی حرکتی دور، ودر

 

جهت تعهدی مثبت نسبت به مشتریان ورفع نیازهای شغلی سوق داده است .

 

مردم ، افرادی هستند که دیدگاه ها ،ارزش ها ،خصیصه ها ورویکردهایشان را به زندگی سازمانی

 

می آورند واگر این خصوصیات وعوامل انسانی به خوبی مدیریت شوند می تواند منافع چشمگیری

 

راعاید سازمان ها کنند .

 

صنعت ساخت قصد دارد ، نیروی انسانی را به عنوان بخشی از استراتژی بقا نشان دهد . این استراتژی

 

بر حفظ و بازآموزی کارکنان به منظور افزایش مهارت آنان ( حفظ کارکنان ماهرتر ) یا بر سهولت

 

جایگزینی کارکنان ماهرتر تاکید می کند (MULLINS.1999).

 

با توجه به گفته پیترواتر (1982) مردم دیگر نباید به عنوان هزینه تلقی شوند بلکه به عنوان دارایی های

 

با ارزش شرکت ومنبع اصلی مزیت رقابتی سازمان به حساب می آیند. صنعت ساخت به عنوان صنعتی

 

کار       محور تلقی می شود . درون این صنعت میان پرسنل مختلف روابط پیچیده ای حاکم است همین

 

پیچیدگی در روابط انسانی، اساس ومبنای طراحی و سازمان دهی نیروی انسانی درصنعت ساخت است .

 

بنابراین مردم مرکز توجه ونظرات مختلف صنعت می باشند.

 

صنعت ساخت جهت تامین رضایت انسان ها وبرآورده کردن خواسته ها واحتیاجات آن ها به وجود آمده

 

است ، مردم آن را سازمان می دهند وآن ، مردم را به کار می گیرد در واقع رابطه متقابلی بین عرضه

 

وتقاضا وجود دارد .

 

بسیاری ازمشکلات وبحران هایی که در بخش صنعت ساخت وپروژه های مرتبط با آن ایجاد شده ، در

 

نتیجه رفتارهای انسان ها به وجود آمده است وشاید اینگونه به نظر رسد که مدیریت منابع انسانی توانایی

 

حذف این قبیل خطرها را بیش از هر رویکرد مدیریتی دیگردارد.

 

در نتیجه داشتن دیدگاه استراتژیک در مدیریت منابع انسانی برای مقابله با مشکلات پیش آمده وتقویت

 

رقابت سازمانی ضروری به نظر می رسد.

 

مطالعه وبررسی های جامع به منظورشناسایی وتعیین احتیاجات مدیریت استراتژیک منابع انسانی کارآمد

 

با تاکید برجنبه های برنامه ریزی منابع انسانی (برنامه ریزی سازمانی ) وتوسعه نیروی انسانی (توسعه

 

گروهی) ضروری است تا با ارائه راه حل های امکان پذیر وبا استفاده از ابزار وتکنیک های مدیریت

 

نیروی انسانی بخش اصلی مشکلات درون صنعت ساخت را به حداقل برسانیم.

 

این تحقیق بسیار مایل است نشان دهد که می توان با به کارگیری بهینه از نیروی انسانی سود رقابتی

 

سازمان ها را افزایش داد

 

انگیزه تحقیق :

 

ایران برروی کمربند فعال زلزله آلپاین – هیمالیا که یکی از فعال ترین مناطق تکنوتیک در جهان به

 

شمار می رود قرار گرفته است این امر سبب شده که ایران به عنوان یک کشور زلزله خیز به حساب آید

 

بیشتر از 130 زمین لرزه قوی با بزرگی 7 ریشتر یا بیشتر درقرون گذشته در آن رخ داده است تنها در

 

قرن گذشته حدود 25 زمین لرزه بسیار بزرگ موجب کشته شدن بیش از 200000 نفر وتخریب چندین

 

شهر وهزاران روستا وضررهای اقتصادی جبران ناپذیری گردید .

 

زمین لرزه هایی که در ایران رخ داده اند ایران را به عنوان یکی از کشورهای آسیب پذیر در برابر

 

زلزله در چندین دهه اخیرنشان می دهند .

 

با توجه به اهمیت این مطالب این سوال مطرح می شود که چرا بیشتر ساختمان ها درطول چند زلزله

 

اخیر تخریب شده اند در مورد برخی از این خرابی ها ، طراحی نامناسب وعدم وجود مصالح استاندارد

 

را می توان دلیل اصلی دانست درحالیکه تعداد زیادی ازساختمان ها که با مواد استاندارد وطراحی

 

مناسب ساخته شده اند، براثر کیفیت پایین ساخت وسازتخریب گردیده اند دراین اماکن عدم وجود نیروی

 

انسانی متخصص در ساخت وساز علت اصلی این تخریب ها شناخته شده است با این وجود دراکثر

 

تحقیقاتی که پس ازوقوع زلزله ها صورت گرفته است عدم طراحی مناسب ومصالح استاندارد بیشتر از

 

دیگر موضوعات مورد توجه قرار گرفته است وتوجه بسیار کمی به نیروی انسانی غیر متخصص

 

دربخش صنعت ساخت شده است بنابراین اینگونه به نظرمی رسد که منابع انسانی،علی الخصوص در

 

مورد نیروی متخصص، نقش عمده ومهمی را در ارتقا کیفیت ساخت وساز ایفا نمایند . براساس گزارش

 

وزارت مسکن وشهرسازی ایران عمر مفید ساختمان در ایران حدود ٢٠      ۳٠سال می باشد واین درحالی

 

است که در کشورهای توسعه یافته این میزان در حدود ٨٠       ١٠٠ سال است این موضوع نشان دهنده آن

 

است که کیفیت پایین ساخت وساز درایران ، اساسی ترین ومهم ترین عیبی است که می بایست مورد

 

بررسی وتجدید نظر قرار گیرد .

 

 

 

 

 

 

 

 

شرح مسئله :

 

مدیریت مردم به طورحتم چالش بر انگیز است هم در سطح استراتژیک وهم در سطح سازمانی . ازاین

 

روسعی براین است که منابع انسانی در راستای اهداف واستراتژی های سازمان مدیریت وتوسعه یابند .

 

به منظور اثربخشی مدیریت منابع انسانی لازم است اصلاحاتی در آن صورت گیرد تا بتوانیم با مشکلات

 

ومسائل برخاسته از درون صنعت ساخت که به شرح زیر می باشد مقابله کنیم .

 

1       کمبود نیروی کار ماهر :

 

وجود منابع انسانی برای هر صنعتی حیاتی است واین امر شامل صنعت ساخت هم می شود طبق ادعای

 

Paul Manning مدیر اجرای اصلی شرکت ساختمانی (C.Raimondo & Sons) تامین وحفظ

 

نیروی کار با کیفیت بالا یک نقطه قوت است این مورد به خصوص در سال های اخیر در صنعت ساخت

 

اهمیت زیادی پیدا کرده است زیرا کمبود فزاینده نیروی کار ماهر در این زمینه زیاد است .

 

برای مثال لویی از روند نگران کننده ای در صنعت ساخت حرف می زند که کمبود فزاینده کارگران

 

ماهر ومدیران مجرب است . او همچنین اضافه می کند که کمبود نیروی کار ماهر ومجرب باعث شده

 

که بر افزایش کمیت وکیفیت آموزشی تأکید کنیم تا کارکنانی مفیدتر وبهتر تحویل دهیم .

 

2       نیروی کارموقت        تغییرپذیر :

 

لزوم به کارگیری نیروی کار موقت که بتواند از پروژه ای یا مکانی به پروژه یا مکان دیگر نقل مکان

 

کنند، مشکلات زیادی را برای این نوع کارکنان به وجود می آورد از جمله زندگی شغلی آن ها از حالت

 

بالانس خارج می شود ( ازدست دادن تعادل زندگی شغلی ) .

 

 

دانلود فایل

پروژه ی Merge Sort یا مرتب سازی ادغامی

#filesell_pps_div1{margin:5px auto;padding:5px;min-width:300px;max-width:500px;border:1px solid #a9a9a9 !important;background-color:#ffffff !important;color:#000000 !important;font-family:tahoma !important;font-size:13px !important;line-height:140% !important;border-radius:5px;}


پروژه ی merge sort یا مرتب سازی ادغامی رو با زبان برنامه نویسی پایتون براتون آماده کرده ایم. در این پروژه با کمترین کد نویسی ممکن انجام شده و کد های آن بهینه هست. وقتی که برنامه رو اجرا می کنید ابتدا از شما سوال می کند که چند تا عدد رو می خواید مرتب کنید ؟ بعد به اندازه ی عددی که وارد کردین بهش عدد می دین و خودش با جزئیات کامل برنامه واستون مرتبش می کنه و مرتب شده ش رو در انتها نشون می ده. در این برنامه به صورت مرحله به مرحله واستون چاپش می کنه . امیدوارم از این برنامه لذت ببرید !!!!   …

نقش pH و درصد روانساز در ريخته گري

نقش pH و درصد روانساز در ريخته گري

در این مقاله نقش pH و درصد روانساز در ريخته گري دوغابي سراميكهاي زير كونيايي مورد بررسی و پژوهش قرار گرفته که به همراه چکیده متن
اصلی و منابع تحقیق در اختیار شما قرار می گیرد.

 

                 

دانلود فایل

دانلود پروژه مالی طراحی نظام های مالی شرکت خاک صحرا – سهامی خاص

دانلود  پروژه مالی طراحی نظام های مالی شرکت خاک صحرا - سهامی خاص

دانلود پروژه مالی طراحی نظام های مالی شرکت خاک صحرا – سهامی خاص
فهرست مطالب
بخش اول
مدیریت مالی و وظایف آن 
بخش دوم
طرح حسابداری مالی
طرح دریافت  و پرداخت
آیین نامه تنخواه گردان
بخش سوم
طرح سیستم حقوق و دستمزد
طرح مجوزهای مالی
مقدمه
1-دربسياري
مواردبنابرضرورت هاي عملياتي ،انجام مخارج جزيي وپاره اي پرداخت هاي به
فروشندگان كالاوياعرضه كنندگان خدمات،به صورت مستقيم صورت مي گيرد0 به دليل
تعدد دفعات وقوع اينگونه هزينه ها وبه منظور ايجادسهولت وتسريع درامرفوق
وجلوگيري ازبروزوقفه درعمليات جاري ،اين قبيل پرداخت ها ازمحل وجوه تنخواه
گردان ها حسب موردانجام مي گيرد.

                 

دانلود فایل

دانلود پاورپوینت با موضوع پروژه درس تکنیک خلا (sem)

دانلود پاورپوینت با موضوع پروژه درس تکنیک خلا (sem)

دانلود   با موضوع پروژه درس تکنیک خلا (sem)
دارای 17 اسلاید و با فرمت pptx و قابل ویرایش و آماده برای ارائه ، چاپ ، تحقیق و کنفرانس می باشد.

تعداد اسلاید : 17 اسلاید
فرمت فایل: پاورپوینت ppt و قابل ویرایش
آماده برای :  ارائه ، چاپ ، تحقیق و کنفرانس

قسمتی ازمتن اسلایدها :

تاریخچه

        *فرضیه دوبروی مبنی بر خاصیت موجی الکترون   1923

 1932  Knoll & Ruska *ساخت اولین میکروسکوپ الکترونی توسط

1938  Von Ardenne توسط SEM*ساخت اولین 

1965   Cambridge تجاری توسط SEM *ساخت نخستین

مقایسه میکروسکوپ های الکترونی با میکروسکوپ اپتیکی

*در ميكروسكوپ نوري شايد بتوان با تغيير انحناي (تقعر و تحدب) سطح عدسي‌ها و تعداد آنها بزگنمائي تصاوير را به هر مقدار زياد كرد اما به علت بلند بودن طول موج نور عملاً تصاوير در بزرگنمائي‌هاي بالاي 2000 وضوح خود را از دست
*در ميكروسكوپ الكتروني به جاي نور از شعاع الكتروني استفاده مي‌شود. چون طول موج الكترون بسيار كوتاه است ميتوان در ميكروسكوپهاي الكتروني بزرگنمائي تصاوير را بسيار بالا برد (تا حد يك ميليون برابر در بعضي از ميكروسكوپهاي الكتروني و يا بيشتر)
*الكترون بر خلاف نور نميتواند به آساني در هوا حركت كند، در نتيجه بايد در مسير حركت الكترون و محفظه نمونه خلأ بسيار قوي ايجاد كرد


. . .

 

       

دانلود فایل

پروژه بررسی اندر کنش Frame-wall در دیوارهای برشی فولادی به روش اجزا محدود

پروژه بررسی اندر کنش Frame-wall در دیوارهای برشی فولادی به روش اجزا محدود

توضیحات:
پروژه اجزا محدود، در اين پروژه يک ديوار برشي 1 طبقه – 1 دهانه با استفاده از نرم افزار آباکوس مدل شده است. نتایج و مدل سازی در این پروژه به طور کامل بیان گردیده است.

فهرست مطالب:
مقدمه
مدل
خصوصیات مواد
مدل عددی
تحلیل
نتیجه گیری
چکیده

 

                   

دانلود فایل

پاورپوینت پروژه نقش آب در معماري (باغ موزه آب)

پاورپوینت پروژه نقش آب در معماري (باغ موزه آب)

دانلود   با موضوع پروژه نقش آب در معماري (باغ موزه آب)
دارای 33  اسلاید و با فرمت pptx و قابل ویرایش و آماده برای ارائه ، چاپ ، تحقیق و کنفرانس می باشد.

تعداد اسلاید : 33 اسلاید
فرمت فایل: پاورپوینت ppt و قابل ویرایش
آماده برای :  ارائه ، چاپ ، تحقیق و کنفرانس

قسمتی ازمتن اسلایدها :

پروژه نقش آب در معماري (باغ موزه آب)

معماري هنري است كه سعي دارد تلاش آدمي را به بالا سوق دهد و از اين‌رو مقدس است.
 بشر براي ساخت خانه، معبد و يا هر بناي ديگري از زمين شروع مي‌كند و به سمت آسمان پيش مي‌رود. از زمين به آسمان رسيدن، به معناي قدسي شدن و همنشين با خدايان بودن است.
هر بنايي كه بشر مي‌سازد يادآور كوه نيز هست، كه رابطي است ميان زمين و آسمان. كوهي كه جايگاه خدايان بوده و ناجي نسل بشر در اسطوره طوفان نوح.بشر براي ساخت اولين بناها و يا بهتر است بگوييم اولين خانه‌ها، از در دسترس‌ترين مصالح بهره برده است، از آب و خاك. 2 عنصر مقدس از چهار عنصر اوليه با هم آميخته شدند تا بعدها نيز آتش و هوا در كار داخل شوند و مسكن و معبد آدمي شكل بگيرد.بنابراين گزاف نيست اگر پيوند آدمي با معماري را، ميراث كهن انسان با چهار عنصر اوليه طبيعت بدانيم. 
در اين ميان هرچند كه نقش خاك پر رنگ‌تر است، اما وجود آب، همان عنصري كه همواره به سويش بر‌مي‌گرديم، مثل هميشه لطافت را در اين هنر به ارمغان مي‌آورد.اگر كه خانه مكاني است براي پناه گرفتن و آرامش يافتن، تماس اين خانه با آب همواره آرزوي امكان حياتي تازه را به همراه خواهد داشت و تخيل انسان را به شكلي ماورايي تسخير مي‌كند.از ديرباز نقش آب در معماري در اقليم‌ها و فرهنگ‌هاي مختلف نمادي بارز داشته است.

وجود آب در معماري باعث مي‌شود كه انسان، علاوه بر ظرافت‌هاي بنا، طبيعت اطراف را ببيند و با تحريك شدن قواي بينايي، شنوايي و لامسه‌اش آن را دقيقا حس كند و هنگامي‌كه آب در نزديكي ماست، معناي مكان را با تركيب‌ها و تضادهايي كه با طبيعت مي‌سازد، بيشتر درك مي‌كنيم.
اگر نظري به كشور خودمان بيندازيم متوجه مي‌شويم كه ايرانيان از ديرباز با زيبايي‌ و حالت آرامش‌بخش آب آشنا بوده‌اند. ما در معماري آب گويي او را دعوت كرده‌ايم كه در منزل ما باشد و خودنمايي كند و مشعوفمان سازد.
 از همان آغاز ساخت بناي كاخ‌ها و باغ‌‌هاي واقع در پاسارگاد، طرح چهارباغ‌ها براساس آب و نقش آن شكل گرفت. آب در باغ‌هاي ايراني، همانگونه كه در باغ‌فين‌كاشان و شازده ماهان و ايل‌گلي تبريز و… شاهدش هستيم، تنها به‌منظور آب‌رساني باغ نيست، بلكه از حركت و سكون و صدا و كف آن بهره‌برداري‌هاي لذت‌بخش مادي و معنوي ‌شده است.كاخ شاهان در برخي از موارد در با‌غ‌هايي بنا شده كه آب نقش مهمي در زيبايي آنها دارد. كاخ چهلستون اصفهان و كاخ فتحعلي‌شاه در چشمه علي دامغان از اينگونه‌ا‌ند.
. . .

 

         

دانلود فایل

آموزش شبیه سازی جدا کننده های دوفازی و جریان برگشتی hysys

#filesell_pps_div1{margin:5px auto;padding:5px;min-width:300px;max-width:500px;border:1px solid #a9a9a9 !important;background-color:#ffffff !important;color:#000000 !important;font-family:tahoma !important;font-size:13px !important;line-height:140% !important;border-radius:5px;}

آموزش شبیه سازی جدا کننده های دوفازی و جریان برگشتی یک فایل 12 صفحه ای کامل به همراه جزیات اجرا در برنامه به همراه عکس به صورت pdf  در این مثال خوراک در دمای خاصی وارد می شود و …. …

چیدمان پالایشگاه گاز

#filesell_pps_div1{margin:5px auto;padding:5px;min-width:300px;max-width:500px;border:1px solid #a9a9a9 !important;background-color:#ffffff !important;color:#000000 !important;font-family:tahoma !important;font-size:13px !important;line-height:140% !important;border-radius:5px;}

چیدمان پالایشگاه گاز در 10 صفحه با فونت بسیار ریز و کامل و کامل با تمامی جداول مقایسه ای حوزه های مختلف جهان بسیار بسیار کامل و صد در صدر پیشنهادی …

دانلود پروژه کامل بررسی ساختمان سازي

دانلود پروژه کامل بررسی ساختمان سازي

قسمتی از متن و فهرست کلی:


مقدمه:
در
قرون اخير كه رشد جمعيت در دنيا به طور چشمگيري رو بر ازدياد نهاد و بشر
از لحاظ علمي و فني مشكلات بسياري را حل نمود در ساختن مسكن نيز مانند
سايرموضوعات تحولات عمده اي به وجود آورد و ديگر ساختن خانه هاي تك واحدي
جوابگوي احتياجات جوامع شرق نبوده و بهمين علت سيستم خانه سازي به كلي
دگرگون شده و استفاده از مصالح مقاوم نيز مانند فولاد و سيمان در ساختمان
رايج گرديد و در اثر دسترسي به اين مصالح و امكانات ديگر گسترش شهرها از
حالت افقي به عمودي تبديل شد و امر آپارتمان سازي در ساختمان هاي چندين
طبقه متداول گرديد .

براي احداث ساختمان و ابنيه در مدت كوتاه
استفاده از بتن پيش ساخته بسيار حائز اهميت است تمامي ساختمانهاي ائم از
ساختمانهاي صنعتي پاركينگها ساختمانهاي تجاري ، مجتمع هاي مسكوني ، هتلها ،
مدارس ، مراكز تفريحي پلها و انواع سازه هاي ديگر را مي توان با استفاده
از بتن پيش ساخته احداث نمود محاسني كه توسط طرفداران اين روش ساخت مطرح مي
شود قسمتي به پيش ساختگي قسمتي به پيش تنيدگي و قسمتي نيز به بتني بودن آن
مربوط مي شود روشهاي پيش ساخته فشرده نمودن جدول زماني اجراء پروژه كاهش
مدت زمان ساخت را ميسر مي سازد.

شرح مختصري از فرايند توليدي يا خدماتي:
اجراي
طرحهاي ساختماني صدها جزئيات فني و ساختماني و روابط پيچيده چند جانبه بين
صاحب كار ، كار فرما، مجري طرح ،طراح، مجري ، ناظر، پيمانكار جز سازندگان
مصالح و لوازم و فروشندگان آنها ، توليد كنندگان ، فروشندگان و اجاره
دهندگان تجهيزات ، نيروي انساني ، نهادهاي مديريت شهري و ادارات دولتي را
شامل مي شود.

فهرست کلی:

مراحل مختلف ساختن يك ساختمان
1) بازديد زمين :
2) پياده كردن نقشه
3-گود برداري

مواد آزادكننده قالب :

كرم روغن قالب :

ماده ي آزاد كننده شيميايي :

قالبهاي پي:

قالبهاي ديوار :

وسايل انتقال بتن د ركارگاه :

فوند اسيون :

عملكرد فنداسيون :

انواع شالوده ها:

قالبهاي فلزي

 

دانلود فایل

طرح توجیهی تولید کمربند پژو 405

#filesell_pps_div1{margin:5px auto;padding:5px;min-width:300px;max-width:500px;border:1px solid #a9a9a9 !important;background-color:#ffffff !important;color:#000000 !important;font-family:tahoma !important;font-size:13px !important;line-height:140% !important;border-radius:5px;}


  فرمت فایل : word تعداد صفحه : 39         مقدمه روند تغییر وتحولات در جامعه امروزی آنچنان سریع و شتابان شده است که پیش بینی آینده مقدور نیست. حرکت کشور ها به سوی یکپارچگی در زمینه های اقتصادی و فرهنگی و پدیده جهانی شدن بر اقتصاد والگوهای کسب و کار در سرتاسر دنیا تاثیر گذاشته است در سایه این تغییر و تحولات روند استخدام و معیار های آن نیز در کشورها در حال تغییر است به طوری که افراد مثل گذشته به دنبال استخدام مادام الهی و دائمیدر یک شغل نیستند. همچنین در شرکتها و سازمانها نیز دیگر چنین فرصتهایی وجود ندارد. ماهیت تغییر و تحولات در دنیای مشاغل و حرفه ها طوری است که نیاز مستمر به کسب دانش و مهارت جدید در هر شغلی ضروری به نظر می رسد. از طرف دیگر جهانی شدن و انتشار سریع دانش و اطلاعات در عرصه اقتصاد موجب رقابت پیشرفتی شرکتها شده است. به همین دلیل دولتها به این نتیجه رسیده اند که برای کسب موفقیت اقتصادی در عرصه ملی و بین المللی در عرضه خدمات و تولید محصولات در سازمانها و شرکتها نیاز مبرم به توسعه کار آفرینی است که به عنوان عامل اصلی تغییر و محرک اصلی توسعه یعنی لوکوموت …

پروژه کارآفرینی تولید کمربند پژو 405

#filesell_pps_div1{margin:5px auto;padding:5px;min-width:300px;max-width:500px;border:1px solid #a9a9a9 !important;background-color:#ffffff !important;color:#000000 !important;font-family:tahoma !important;font-size:13px !important;line-height:140% !important;border-radius:5px;}


  فرمت فایل : word تعداد صفحه : 39   مقدمه روند تغییر وتحولات در جامعه امروزی آنچنان سریع و شتابان شده است که پیش بینی آینده مقدور نیست. حرکت کشور ها به سوی یکپارچگی در زمینه های اقتصادی و فرهنگی و پدیده جهانی شدن بر اقتصاد والگوهای کسب و کار در سرتاسر دنیا تاثیر گذاشته است در سایه این تغییر و تحولات روند استخدام و معیار های آن نیز در کشورها در حال تغییر است به طوری که افراد مثل گذشته به دنبال استخدام مادام الهی و دائمیدر یک شغل نیستند. همچنین در شرکتها و سازمانها نیز دیگر چنین فرصتهایی وجود ندارد. ماهیت تغییر و تحولات در دنیای مشاغل و حرفه ها طوری است که نیاز مستمر به کسب دانش و مهارت جدید در هر شغلی ضروری به نظر می رسد. از طرف دیگر جهانی شدن و انتشار سریع دانش و اطلاعات در عرصه اقتصاد موجب رقابت پیشرفتی شرکتها شده است. به همین دلیل دولتها به این نتیجه رسیده اند که برای کسب موفقیت اقتصادی در عرصه ملی و بین المللی در عرضه خدمات و تولید محصولات در سازمانها و شرکتها نیاز مبرم به توسعه کار آفرینی است که به عنوان عامل اصلی تغییر و محرک اصلی توسعه یعنی لوکوموتیو ران توسعه حرکتهایی …

پروژه مراحل حسابداری پیمانکاری

#filesell_pps_div1{margin:5px auto;padding:5px;min-width:300px;max-width:500px;border:1px solid #a9a9a9 !important;background-color:#ffffff !important;color:#000000 !important;font-family:tahoma !important;font-size:13px !important;line-height:140% !important;border-radius:5px;}


  فرمت فایل : word تعداد صفحه : 144         “مراحل حسابداري پيمانكاري” یک پروژه بسیار کامل در رشته حسابداری می‌باشد که به بررسی و تحقیق در مورد مراحل و نیازمندیها و حسابداری یک پروژه پیمانکاری می‌پردازد.این پایان نامه بطور کامل عملیات مالی و حسابداری پیمانکاری را با محاسبات واقعی ارائه می‌دهد.در قسمت پیوست ها تصویر اسناد پیمانکاری نیز آورده شده است.       فهرست مطالب فصل اول : عمليات پيمانكاري : اركان اصلي عمليات پيمانكاري انواع قرارداد هاي پيمانكاري مراحل اجراي طرح و انجام عمليات پيمانكاري مطالعات مقدماتي يا اوليه طرح ارجاع كار به پيمانكار انعقاد قرار داد با پيمانكار اجراي كار ( شروع عمليات ) خاتمه كار سازمان بر اساس وظايف ( سازمان كار كروي )   فصل دوم : حساب هاي شركت پيمانكاري ايران بتون ساز دارائي هاي جاري بانك و صندوق تخواه گردان ها حساب هاي دريافتني حساب ذخيرة مطالبات مشكوك الوصول اسناد دريافتني پيش پرداخت ها سپرده حسن انجام كار دارائيهاي ثابت : دارائيهاي ثابت مشهود داراييهاي ثابت نا مشهود …

پروژه / تحقیق آماده: بررسی ناهنجاری های کروموزومی در پستانداران انسان 33 صفحه

پروژه / تحقیق آماده: بررسی ناهنجاری های کروموزومی در پستانداران          انسان         33 صفحه

فرمت فایل:     word

تعداد صفحات:   33

 

 

فهرست مطالب

عنوان     صفحه

فصل 1               آزمایش "کاریوتایپ" یا تست نرمال بودن کروموزومها/ آزمایشهای سقط مکرر جنین        5

1        1            کاریوتایپ            5

1        2            كاريوتايپ طبيعي مردان       6

1        3            كاريوتايپ طبيعي زنان        7

فصل 2               اختلالات کروموزومی           9

2        1            بروز ناهنجاری های کروموزومی:          9

2        2            سندرم داون (تریزومی21):    10

2        3            سندرم پاتو و سندرم ادوارد:   11

2        4            حذف کروموزومی و سندرم های ریز حذف:         11

2        5            حذف های کوچک یا ریز حذف ها:      12

2        6            درسهایی از سندرم های ریز حذفی      12

2        6        1              I. رتینوبلاستوما     13

2        6        2              II. تومور ویلمز(wilms tumor)       13

2        6        3              III. سندرم های انجلمن و پرادر – ویلی:            13

2        6        4              IV. سندرم دی جرج /  سدلاکوا / ولوکاردیوفاسیال(VCFS) 14

2        6        5              V.  مضاعف شدگی 22q11.2           15

2        6        6              VI.   سندرم ویلیامز یا ویلیامز – بورن  15

2        6        7              VII.  سندرم اسمیت – مگنیس          15

2        6        8              VIII.  سندرم حذف Ip36    16

2        7            پروپ چند تلومری و مشکلات یادگیری:            16

2        8            تریپلوئیدی:          17

2        9            هیپوملانوز ایتو Hypomelanosis of Ito :     17

2        10          اختلالات کروموزوم های جنسی          18

2        10        1            سندرم کلاین فلتر(47.XXY) 18

2        10        2            سندرم ترنر(45,X):            19

2        10        3            زنان XXX :          19

2        10        4            مردان XYY :        20

2        10        5            سندرم X شکننده : 20

فصل 3               غربالگری ناهنجاری جنین در دوران بارداری       23

3        1            مقدمه:    23

3        2            ۱         آزمایشات غربالگری 25

3        3            غربالگری ناهنجاری جنین در سه ماهه اول بارداری:          26

3        4            غربالگری ناهنجاری جنین در سه ماهه دوم بارداری:          27

3        5            غربالگری سایر ناهنجاری ها:  27

3        6            ۲         آزمایشات تشخیصی:            27

فصل 4               تشخیص ناهنجاری های جنین با تست خون غیر تهاجمی پیش از تولد           29

فصل 5               QF        PCR روش تشخیص سریع اختلالات عددی کروموزمی      31

5        1            ًQF        PCR چگونه عمل می کند؟  31

5        2            آزمایش QF        PCR به چه افرادی توصیه می شود؟     31

5        3            PGD یا تشخیص پیش کاشتی یا قبل از لانه گزینی برای QF        PCR       32

5        4            نحوه آزمایش QF        PCR            33

فصل 1                آزمایش "کاریوتایپ" یا تست نرمال بودن کروموزومها/ آزمایشهای سقط مکرر جنین

1        1            کاریوتایپ

کاریوتایپ فرایندی است که در طی آن از کروموزوم های سلولهای در حال انجام میتوز عکس گرفته می شود سپس این تصویر بزرگنمایی می شود و تک تک کروموزوم ها از آن برش داده شده و در یک صفحه دیگر بر اساس اندازه مرتب می شوند و جفت های کروموزومی از بزرگترین به کوچکترین شماره گذاری می شود. این تکنیک می تواند برای ارزیابی نرمال بودن کروموزوم های فرد بکار رود و همچنین بیماری های ژنتیکی مختلف از قبیل سندرم داون و کلاین فلتر و … بررسی می شوند.

 

ناهنجاری های کروموزومی شامل ناهنجاری های ساختاری و عددی می باشند. سلول های انسانی حاوی 46 کروموزوم می باشند که 22 جفت از آن ها کروموزوم اتوزومی و دو کروموزوم جنسی می باشند. کروموزوم ها تنها در فاز متافازاز تقسیم میتوز قابل مشاهده می شوند. در سلول های طبیعی هرکروموزوم از لحاظ اندازه و شکل منحصربفرد است با ابداع روش نواربندی کروموزوم تفکیک کروموزوم ها از روی الگوی نواربندی و مطالعه آنها آسان تر شد سپس کروموزم ها بر اساس اندازه شماره گذاری و از بزرگترین به کوچکترین مرتب شدند. این چیدمان به دانشمندان کمک می کند تغییرات کروموزومی که ممکن است باعث بیماری ژنتیکی شود سریع تر شناسایی شود. امروزه شناسایی کروموزوم ها با روش نواربندی آسانتر شده است یکی از این روش ها روش نواربندی گیمسا (G        banding) می باشد.

آزمایش کاریوتیپ برای زنان باردار بالای 35 سال، خانواده‌هایی که صاحب فرزند مبتلا به یک ناهنجاری کروموزمی هستند، افراد با سابقه نازایی، مرده زایی و یا سقط‌های مکرر، کسانی که فرزند یا فردی از اعضای خانواده آن ها نارسایی لوله عصبی داشته باشد، زنان بارداری که نتایج سونوگرافی جنین آنها غیر طبیعی است، زنان بارداری که بر اساس نتایج آزمایشات غربالگری احتمال بیشتری برای داشتن فرزند ناهنجار دارند و همچنین در صورت ابهام جنسی و یا وجود اندام‌های تناسلی غیر طبیعی و… توصیه می شود.

 

1        2            كاريوتايپ طبيعي مردان

اين ژن­‌ها بر روي اندامک­‌هايي به نام کروموزوم سازمان‌دهي شده‌­اند که تعدادشان در انسان 23 جفت است 22 جفت کروموزوم غير­جنسي از شماره 1 تا 22 و دو کروموزوم جنسي X و Y.

هر فرد از هر ژن و کروموزوم يک جفت دارد که يکي را از پدر و يکي را از مادر دريافت کرده است. بنابراين همه انسان­ها داراي 22 جفت کروموزوم غير جنسي و يک جفت کروموزوم جنسي هستند يعني مجموعاً داراي 46 کروموزوم مي‌باشند. در افراد مذکر، کروموزوم­‌هاي جنسي شامل يک کروموزوم X و يک کروموزوم Y است و در افراد مونث دو کروموزوم جنسي شامل دو کروموزوم X مي­‌باشد. بنابراين وضعيت xx 46 معرف جنسيت مونث و وضعيت xy 46 معرف جنسيت مذکر است.

تعداد و شکل کروموزوم­‌ها (که اصطلاحاً کاريوتايپ ناميده مي­‌شود) در هر گونه‌­اي از موجودات زنده مخصوص به خود مي­‌باشد.

امروزه بررسي تعداد و شکل کروموزوم‌­ها (کاريوتايپ) از روش­‌هاي تشخيصي مهم در پزشکي است. اختلال‌هاي کروموزومي از علل اصلي ناباروري و نقايص مادرزادي هنگام تولد است. بنابراين انجام کاريوتايپ (کاريوتايپينگ) در بررسي علل ناباروري داراي جايگاه ويژه‌­اي مي­‌باشد.

کاريوتايپ انسان به‌طور طبيعي براي خانم­‌ها (xx 46) و براي آقايان (xy 46) مي­‌باشد. برخي كاريوتايپ هاي غير طبيعي شايع در انسان شامل x 45 (سندرم ترنر)، xxy 47 (سندرم کلاين فيلتر)، xxx 47، xyy 47 مي‌باشند.

1        3            كاريوتايپ طبيعي زنان

به­‌طور‌کلي در زماني‌که سلول­‌ها در حال فعاليت‌‌هاي عادي خود هستند (مرحله اينترفاز) کروموزوم­‌ها در سلول قابل مشاهده نمي‌باشند.

مناسب­ترين زمان براي مشاهده و بررسي کروموزوم‌‌ها زماني است که سلول در حال تقسيم سلولي است. در مرحله‌­اي از تقسيم سلولي (مرحله متافاز)، کروموزوم‌ها به حداکثر تراکم خود رسيده و رنگ‌­پذير مي­‌گردند بنابراين اين زمان بهترين زمان براي مطالعه کروموزوم­‌ها مي­‌باشد. در مرحله متافاز تقسيم سلولي، هر کروموزوم در زير ميکروسکوپ به صورت دو کروماتيد که از ناحيه سانترومر به هم وصل مي‌باشند، مشاهده مي‌­شوند.

کروموزوم­‌ها از محل سانترومر به دو بازوي کوتاه (p) و بلند (q) تقسيم مي‌­شوند.

براي انجام کاريوتاپينگ و بررسي کروموزومي بايد از سلول­‌هايي استفاده شود که قابليت رشد و تقسيم سريعي داشته باشند. براي اين منظور مناسب­‌ترين سلول­‌ها، سلول‌­هاي سفيد خون به‌ويژه لنفوسيت­‌ها هستند.

لذا براي تهيه کشت، نمونه خون محيطي از وريد گرفته شده و جهت جلوگيري از لخته شدن، هپارينه مي‌شوند. سپس با استفاده از سانتريفوژ با سرعت مناسب، سلول‌هاي سفيد خون جدا شده و در محيط کشت مناسب که حاوي ماده تحريک­‌کننده تقسيم سلولي است به مدت 72 ساعت کشت داده مي‌­شوند. سپس افزودن يک ماده شيميايي به‌نام کلشي‌سين به محيط کشت سبب توقف تقسيم سلول­ها در مرحله متافاز مي­‌گردد که بهترين زمان براي مشاهده کروموزوم­‌ها است.

در اين مرحله با استفاده از يک محلول هيپوتونيک، غشاء سلولي پاره شده و کروموزوم‌­ها آزاد گرديده و پس از گسترش دادن آنها بر روي لام، با استفاده از يکي از روش­‌هاي مختلف رنگ­‌آميزي، رنگ ‌­شده و براي مشاهده و بررسي آماده مي‌­شوند.

پس از رنگ‌­آميزي کروموزوم­‌هاي هر سلول انسان به‌صورت گسترده زير ديده خواهد شد.

متخصصان سيتوژنتيک با بررسي اين گسترده مي­‌تواند به اشکال‌هاي کروموزومي موجود پي ببرند.

 

فصل 2               اختلالات کروموزومی

 

با پیدایش تکنیک های آنالیز کروموزومی ناهنجاری های کروموزومی مثل سندرم داون کلاین فلتر ترنر و سندرم های تریزومی دیگر شناخته شدند. حداقل 20,000 ناهنجاری کروموزومی در بانکهای اطلاعاتی وجود دارد که اکثرا نادرند اما رویهمرفته سهم بزرگی در مرگ و میر دارند. ناهنجاری های کروموزومی سهم بزرگی از سقطهای خودبخودی و بدخیمی دوران کودکی و بزرگسالی را در بر دارد.

 

2        1            بروز ناهنجاری های کروموزومی:

 

ناهنجاری های کروموزومی در 10./. اسپرماتوزوا و 25./. اووسیت های بالغ دیده می شوند. 20        15./. حاملگی های تشخیص داده شده منجر به سقط خودبخودی می شوند. تقریبا 50./. این سقطها به علت ناهنجاری های کروموزومی مثل تریزومی 16 13 18 21 مونوزومی x تریپلوییدی و تتراپلوئیدی و در جنین های طبیعی بروز ناهنجاری های کروموزومی 20./. است هنگام تولد میزان بروز به 1 – 5/. ./. کاهش می یابد. گرچه در مرده زاها (Stillbirth). این میزان به 5./. می رسد. بیشترین سهم ناهنجاری های کروموزومی در سقط ها مربوط به مونوزومی x (20./.) و تریپلوئیدی (15./.) است.

 

   

دانلود فایل

تحقیق درباره بارگذاری ساختمان اسکلت فلزی 25 ص

#filesell_pps_div1{margin:5px auto;padding:5px;min-width:300px;max-width:500px;border:1px solid #a9a9a9 !important;background-color:#ffffff !important;color:#000000 !important;font-family:tahoma !important;font-size:13px !important;line-height:140% !important;border-radius:5px;}

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت تعداد صفحات: 33   عنوان پروژه: استاد راهنما: جناب مهندس حسيني مقدم تهيه كننده: محمد جواد ساعدي رشته عمران آموزشكده فني پرفسور حسابي زمستان 85 بارگذاري اين پروژه بر طبق فصول مبحث ششم «بارهاي وارد بر ساختمان» از مباحث بيست گانه دفتر تدوين و ترويج مقررات ملي ساختمان صورت گرفته است. در ادامه پس از تعيين بارهاي مرده و زنده و برف با توجه به نوع سقف و سيستم انتقال بار آن (سقف طاق ضربي، سقف تيرچه و بلوك و سقف كامپوزيت سيستم انتقال يك طرفه در راستاي تيرريزي دارد) بارهاي وارد به تيرهاي اصلي پلان و ستونها مشخص شده و در نقشه هاي پيوست نشان داده مي شود. در ضمن در مورد بار باد پس از تعيين سطوح رو به باد نيروهاي وارد به گره‌هاي قابها در نقشه هاي پيوست نشان داده خواهد شد. 6-2- بارهاي مرده 6-2-1- تعريف بارهاي مرده در ساختمانها شامل وزن: الف) كفها (سقفها)، ب) ديوارها- حائلها و قطعات برنده ساختمان، ج) كليه قسمتهاي ثابت مانند تأسيسات آب، فاضلاب و تهويه و برق و غيره در ساختمان است و از آنجائيكه بار مرده قس …

پروژه معماری مرمت مسجد مریم بیگم اصفهان

پروژه معماری مرمت مسجد مریم بیگم اصفهان

توضیحات:
پروژه معماری طرح مرمت مسجد مریم بیگم اصفهان یک طرح مرمتی کامل برای مسجد تاریخی مریم بیگم اصفهان در قالب یک فایل پاورپوینت 89 صفحه ای به همراه فایل اتوکد تمام پلان ها و مقاطع و نما های این مسجد می باشد. در این پروژه مسجد به طور کامل معرفی، برداشت و برای مرمت آن طرح جامع ارائه شده است.

فهرست مطالب:
بخش اول «شناخت»
– شناخت
– بخشه ها
– آذین ها
بخش دوم «آسیب»
– آسیب شناسی
– آسیب نگاری
بخش سوم «درمان»
– نگهداری
– بازبرپایی
 
در کنار فایل پاور پوینت، برای اجرای صحیح، فایل پی دی اف پروژه نیز قرار داده شده است. تمام فایل ها امکان ویرایش دارند و بدون لوگو و نام ارائه می شوند. فایل اتوکد تمام پلان ها و مقاطع و نما های این مسجد کنار سایر مدارک موجود می باشد. این فایل برای اجرای صحیح با فرمت 2007 ذخیره شده است.

 

 

 

                 

دانلود فایل

پايان نامه سیستم کنترل خشک کن تفاله چغندر

پايان نامه سیستم کنترل خشک کن تفاله چغندر

فهرست مطالب
مقدمه :    4
PLC و کاربردهای آن    4
1- كنترل كننده منطقي برنامه پذير :    4
2- ساختمان داخلي  PLC    6
3- روش و زبان برنامه نويسي PLC    7
3- كنترل كننده هاي منطقي برنامه پذير امروزي    9
4- نحوه كار PLC    9
5- واحدهاي تشكيل دهنده PLC    12
6- پردازنده    14
7- (ماژول ها ي ورودي و خروجي  Input / Output )    15
8- انواع سيستم هاي PLC    18
بيشتر از 128 / بيشتر از 128    18
9- PLC ها با كاربرد محلي :    19
10- PLC هاي بزرگ با كاربرد گسترده :    19
معرفی روش برنامه‌نویسی LAD    24
معرفی خانواده‌ی S7 – 200    27
تعریف پروژه    35
شرح  و توضیحات برنامه    39
S7200 Manual    42
وقفه ها    44
مفهوم وقفه :    44
برنامه نویسی وقفه در S7-200 :    47
دستورات وقفه در S7-200 :    47
نکات مهم در برنامه نویسی وقفه :    48
انواع وقفه ها :    49
وقفه های سخت افزاری    49
MAIN    50
MAIN    51
INT 0    51
INT 1    51
MAIN    53
INT 0    53
ضمیمه    57
الف برنامه‌ی پروژه به زبان LAD    57
ب: متن لاتین    57
ج: نمای کلی از سیستم تفاله خشک کن    57
مراجع    57

مقدمه :
    به نام خداوند علم که هادی ما در این راه است. در این مسیر آخرین قدم ما در این مقطع , نمود آموخته هایمان در قالب پروژه ایست که در مورد  PLC یا کنترل کننده های منطقی برنامه پذیر , مختصری از زبان برنامه نویسی مورد استفاده در پروژه و شرحی از سیستم کنترل خشک کن تفاله چغندر می باشد .
    پیشاپیش از استاد ارجمند جناب آقای مهندس توانا که با راهنمایی و مساعدت خود , ما را در گرد آوری و انجام این پروژه یاری نمودند متشکریم .
    همچنین از شرکت اندیشه سازان صنعت برق که امکانات خود را در اختیار ما گذاشتند سپاس گذاریم .
    امید است کیفیت در متن و کمیت در قالب این پروژه در حد بالائی باشد و رضایت خوانندگان عزیز را جلب کند .

PLC و کاربردهای آن
کنترل کننده‌های منطقی برنامه پذیر
1- كنترل كننده منطقي برنامه پذير :
پيشرفت هاي چشمگير فن آوري نيمه هادي در زمينه ساخت ريزپردازنده و حافظه هاي با حجم بالا امكان ساخت كنترل كننده هاي منطقي الكترونيكي برنامه پذير را فراهم آورد . در اين كنترل كننده ها بر خلاف كنترل كننده هاي مبتني بر قسمت هاي الكترومكانيكي ، براي تغيير منطق كنترل كافي است بدون تغييري در سيم كشي يا قطعات ،  فقط برنامه كنترل را تغيير دهيم ، در اين صورت مي توانيم از يك كنترل كننده منطقي برنامه پذير هر جا كه خواسته باشيم استفاده نماييم . شكل 1-1  يك كنترل كننده منطقي برنامه پذير را بگونه نمايشي تعريف      مي نمايد .

 

                 

دانلود فایل

ارائه یک الگوریتم زمانبندی عادل برای سویچ های ورودی

#filesell_pps_div1{margin:5px auto;padding:5px;min-width:300px;max-width:500px;border:1px solid #a9a9a9 !important;background-color:#ffffff !important;color:#000000 !important;font-family:tahoma !important;font-size:13px !important;line-height:140% !important;border-radius:5px;}


ارائه یک الگوریتم زمانبندی عادل برای سویچ های ورودی …

کلیه طرح های توجیهی و کارآفرینی

#filesell_pps_div1{margin:5px auto;padding:5px;min-width:300px;max-width:500px;border:1px solid #a9a9a9 !important;background-color:#ffffff !important;color:#000000 !important;font-family:tahoma !important;font-size:13px !important;line-height:140% !important;border-radius:5px;}


            99 عدد طرح توجیهی و کارآفرینی مناسب برای دانشجویان حسابداری و دانشجویان همه رشته ها با فرمت ورد و پی دی اف که در سایتهای مختلف به صورت تکی و با قیمت بالا به فروش می رسند، در این بسته به صورت یکجا و با قیمت فوق العاده مناسب برای شما آماده شده است. نام برخی از این محصولات را در فهرست زیر مشاهده می کنید. احداث استخر سرپوشیده آموزشگاه حسابداری آموزشگاه رانندگی بازیافت مواد پلاستیکی آموزشگاه هنرهای تجسمی بخاری مشهد دوام بسته بندی خرما بسته بندی عسل بسته بندی خشکبار بسته بندی ماهی بسته بندی مواد غذایی بسته بندی میوه به روش انجماد پرورش زنبور عسل پرورش قارچ خوراکی پرورش گاو شیری پرورش گل در گلخانه پرورش ماهی قزل آلا پفک نمکی چاپ و تولید عکس فیلمبرداری شرکت بهگل خراسان شرکت دشت و نشاط شکلات و نافی طرح تولید سنگ ساب مهد کودک میگو نان باگت مدرسه غیر انتفاعی     کد محصول : 229 …