پاور پوینت آشنایی با کشور عراق

#filesell_pps_div1{margin:5px auto;padding:5px;min-width:300px;max-width:500px;border:1px solid #a9a9a9 !important;background-color:#ffffff !important;color:#000000 !important;font-family:tahoma !important;font-size:13px !important;line-height:140% !important;border-radius:5px;}


اين فايل حاوي مطالعه پاور پوینت آشنایی با کشور عراق مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 31 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.       فهرستآشنایی با کشور عراقمقدمهتاریخمردمسیاستجغرافیاکردستان عراق نقشه سیاسی کردستان عراق نیروهای مسلحتصویر محیط برنامه …

پاورپوینت بحران مالی از دیدگاه حسابداری

#filesell_pps_div1{margin:5px auto;padding:5px;min-width:300px;max-width:500px;border:1px solid #a9a9a9 !important;background-color:#ffffff !important;color:#000000 !important;font-family:tahoma !important;font-size:13px !important;line-height:140% !important;border-radius:5px;}


اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت بحران مالی از دیدگاه حسابداری مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 13 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.       فهرستبحران مالی از دیدگاه حسابداریمقدمهاندازه گیری معاملات داراییهای مالیچگونگی معاملات داراییها و بدهیهای مالیالزام استانداردهای بین المللی حسابداریساختار اصلی گزارشگری مالیابزار مالی مشتقهافشای اطلاعات حسابداریبا تمام این اوصافنتیجهمنابعتصویر محیط برنامه …

پاورپوینت بحران مالي جهاني

#filesell_pps_div1{margin:5px auto;padding:5px;min-width:300px;max-width:500px;border:1px solid #a9a9a9 !important;background-color:#ffffff !important;color:#000000 !important;font-family:tahoma !important;font-size:13px !important;line-height:140% !important;border-radius:5px;}


اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت بحران مالي جهاني مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 46 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.       فهرستبحران مالي جهاني روند بحرانعلل شكل گيري بحران شرايط اعتباري آساناعطاي وام به افراد كم اعتبارفروپاشي سيستم بانكي سايهتاثير بحران بر موسسات مالي تاثير بحران بر ايرانبررسی شکل گيری بحران ازنظر زمانیبحران مالی آمريکا بحران مالي جهانياجلاس اول گروه بیست در واشنگتناقدامات حمايتي كشور ها در رابطه با تجارت جهاني یونان !!!اثرات بحران ماليراه كارهاي مقابله با بحران ماليشکل گيری حباب مسکنتصویر محیط برنامه   …

پاورپوینت بخش اطلاعات زمين مرجع

#filesell_pps_div1{margin:5px auto;padding:5px;min-width:300px;max-width:500px;border:1px solid #a9a9a9 !important;background-color:#ffffff !important;color:#000000 !important;font-family:tahoma !important;font-size:13px !important;line-height:140% !important;border-radius:5px;}


اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت بخش اطلاعات زمين مرجع مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 14 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.       فهرستبخش اطلاعات زمين مرجعمحورهاي فعاليت و توانمنديها مديريت اطلاعات مكانيكارتوگرافی رقومی نقشه هاي تهيه شده توليد لايه هاي اطلاعات مكاني در فرمتهاي مختلف دوبعدي و سه بعديپژوهش در زمينه بهينه سازي روشهاي توليد نقشه هاي رقوميپژوهش در زمينه توليد پايگاه اطلاعات نقشه هاي زمين شناسينصب راه اندازي سيستم مديريت اطلاعات مكاني همكاري با پروژه هاي استاني و كشوريبرنامه هاي سال 87 و آيندهتصویر محیط برنامه …

پاورپوینت بدنسازی فوتسال

#filesell_pps_div1{margin:5px auto;padding:5px;min-width:300px;max-width:500px;border:1px solid #a9a9a9 !important;background-color:#ffffff !important;color:#000000 !important;font-family:tahoma !important;font-size:13px !important;line-height:140% !important;border-radius:5px;}


اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت بدنسازی فوتسال مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 13 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.       فهرستبدنسازی فوتسالمربی بدنسازبدنساز فوتسالاهداف بدنسازی در فوتسالحرکتهای فيزيکی در فوتسالتمرين فيزيکی تاکتيکیبازگشت به حالت اوليه انجام تمرينات بازگشت به حالت اوليهتصویر محیط برنامه …

پاورپوینت بررسی اثر تاریخی کلیسیوم

#filesell_pps_div1{margin:5px auto;padding:5px;min-width:300px;max-width:500px;border:1px solid #a9a9a9 !important;background-color:#ffffff !important;color:#000000 !important;font-family:tahoma !important;font-size:13px !important;line-height:140% !important;border-radius:5px;}


اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت بررسی اثر تاریخی کلیسیوم مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 30 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.       فهرستبررسی اثر تاریخی کلیسیوممقدمهچه کسی کلوسیوم را تاسیس کرد و به چه علت معماری ومهندسی کلسیوم رومورود و خروج تماشگران جایگاه هاو ترتیب صندلی هاچرا کلسیوم ساخته شدکلوسئوم در قرون وسطینمايش گلادياتورها تصویر محیط برنامه …

پاورپوینت بررسی ادیان کثرت یا حصر

#filesell_pps_div1{margin:5px auto;padding:5px;min-width:300px;max-width:500px;border:1px solid #a9a9a9 !important;background-color:#ffffff !important;color:#000000 !important;font-family:tahoma !important;font-size:13px !important;line-height:140% !important;border-radius:5px;}


اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت بررسی ادیان کثرت یا حصر مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 23 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.       فهرستبررسی ادیان کثرت یا حصرسه نظریهمقدمات بحثسوال اساسی بحثپلورالحصریسماقسام کثرت گراییعلل کثرث گرایینقد دلیل جان هیکنقد جواب جان هیکدلایل درون دینینقد ادله درون دینینظریه حصر گراییدلایل نظریه حصر گرایی نقد دلیل حصر گرایینظریه شمول گراییصورتهای شمول گراییدلیل قرآنی نظریه شمول گراییتصویر محیط برنامه …

پاورپوینت بررسی ارگونومی در آزمایشگاه

#filesell_pps_div1{margin:5px auto;padding:5px;min-width:300px;max-width:500px;border:1px solid #a9a9a9 !important;background-color:#ffffff !important;color:#000000 !important;font-family:tahoma !important;font-size:13px !important;line-height:140% !important;border-radius:5px;}


اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت بررسی ارگونومی در آزمایشگاه مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 65 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.       فهرستبررسی ارگونومی در آزمایشگاه مقدمهویژگی های کار در آزمایشگاه هاریسک فاکتورهای ارگونومیک در محیط کاراختلالات اسکلتی عضلانی مرتبط با کارمشکلات ارگونومیک در بین کارکنان آزمایشگاهیاصول طراحی ارگونومیک آزمایشگاه هاروش های ارگونومیک کار در آزمایشگاهتصویر محیط برنامه …

پاورپوینت بررسی ارگونومی در بهبود زندگی سالمندان

#filesell_pps_div1{margin:5px auto;padding:5px;min-width:300px;max-width:500px;border:1px solid #a9a9a9 !important;background-color:#ffffff !important;color:#000000 !important;font-family:tahoma !important;font-size:13px !important;line-height:140% !important;border-radius:5px;}


اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت بررسی ارگونومی در بهبود زندگی سالمندان مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 27 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.       فهرستبررسی ارگونومی در بهبود زندگی سالمندانطرح جامع در عمل چیستقانون گذارینمونه ی ایجاد دسترسی فیزیکی راحت ترزندگی طولانی تر تغییر در روش زندگینمونه های موفقطرح اولیه ی B&Q برای افراد معلولاتومبیل طرح فیاتمزایای خودروی جدید:تکنولوژی عملی طرحطراحی برای رقابت های آیندهنتایج خام تحقیقاتطرح های موفقتصویر محیط برنامه …

پاورپوینت ورزش والیبال

#filesell_pps_div1{margin:5px auto;padding:5px;min-width:300px;max-width:500px;border:1px solid #a9a9a9 !important;background-color:#ffffff !important;color:#000000 !important;font-family:tahoma !important;font-size:13px !important;line-height:140% !important;border-radius:5px;}


پاورپوینت در مورد ورزش والیبال می باشد که در آن تاریخچه و قوانین تور،توپ،زمین،داروها و…امده است همچنین در مورد سرویس ،دفاع روی تور وخطاهای والیبال گفته شده است شامل هفده اسلاید می باشد و قابل ویرایش نیز هست.امیدواریم که مفید باشد . …

پاورپوینت زبان انگلیسی کلاس هفتم درس My appearance

#filesell_pps_div1{margin:5px auto;padding:5px;min-width:300px;max-width:500px;border:1px solid #a9a9a9 !important;background-color:#ffffff !important;color:#000000 !important;font-family:tahoma !important;font-size:13px !important;line-height:140% !important;border-radius:5px;}


پاورپوینت درس زبان  انگلیسی کلاس هفتم شامل پانزده اسلاید که قابل ویرایش می باشد تعدادی کلمه با تصاویر بخش My appearance کتاب زبان هفتم  می باشد امیدواریم که مفید باشد. …

پاورپوینت درس 17 فارسی نهم ( شازده کوچولو )

#filesell_pps_div1{margin:5px auto;padding:5px;min-width:300px;max-width:500px;border:1px solid #a9a9a9 !important;background-color:#ffffff !important;color:#000000 !important;font-family:tahoma !important;font-size:13px !important;line-height:140% !important;border-radius:5px;}


پاورپوینتی زیبا و جذاب در 52 اسلاید قابل ویرایش به همراه تصاویر زیبا و جذاب …

پاورپوینت درس 16 فارسی نهم ( آرزو )

#filesell_pps_div1{margin:5px auto;padding:5px;min-width:300px;max-width:500px;border:1px solid #a9a9a9 !important;background-color:#ffffff !important;color:#000000 !important;font-family:tahoma !important;font-size:13px !important;line-height:140% !important;border-radius:5px;}


پاورپوینتی زیبا و جذاب در 24 اسلاید قابل ویرایش به همراه تصاویر زیبا و جذاب …

تحقیق درس مدیریت کیفیت منابع آب (مدل کلی سینتیک) به همراه فایل کدنویسی متلب و گزارش word و پاورپوینت

تحقیق درس مدیریت کیفیت منابع آب (مدل کلی سینتیک) به همراه فایل کدنویسی متلب و گزارش word و پاورپوینت

دانلود   درس مدیریت کیفیت منابع آب (مدل کلی سینتیک) به همراه فایل کدنویسی متلب و گزارش پروژه در قالب word و پاورپوینت ارائه پروژه در دانشگاه صنعتی امیرکبیر،


 تعریف مساله:

دانلود فایل

دانلود پاورپوینت تئوري و طراحي سازمان

دانلود پاورپوینت تئوري و طراحي سازمان

دانلود پاورپوینت با موضوع تئوري و طراحي سازمان،
در قالب ppt و در 250 اسلاید، قابل ویرایش، شامل:

بخش اول: مقدمه اي بر سازمان
فصل اول: سازمان ها و تئوري سازمان

بخش دوم: سيستم باز
فصل دوم: مديريت استراتژيك و اثربخشي سازمان
فصل سوم: محيط خارجي

بخش سوم: ساختار و طراحي سازمان
فصل چهارم: تكنولوژي توليد كالا، خدمات و اطلاعات
فصل پنجم: اندازه، چرخۀ حيات و سير قهقرايي سازمان
فصل ششم: مباني ساختار سازمان
فصل هفتم: طراحي نوين براي رقابت جهاني

             

دانلود فایل

دانلود پاورپوینت دیاگرام ارتباطی طراحی هتل

دانلود پاورپوینت دیاگرام ارتباطی طراحی هتل

دانلود پاورپوینت دیاگرام ارتباطی طراحی هتل
در قالب پاورپوینت و 11 صفحه و قابل ويرايش و آماده براي ارائه ،دفاع ،چاپ و کنفرانس ميباشد

========================================================
تمامي فايل هاي سيستم، توسط کاربران آن آپلود مي شود. اگر در فايلي تخلفي مشاهده کرديد و يا مالک پروژه اي بوديد که از وجود آن در سايت رضايت نداشتيد با ما تماس بگيريد، در اسرع وقت به گزارش شما رسيدگي مي شود.
neginfile.ir@gmail.com                       info@neginfile.ir
========================================================


تمامي فايلهاي موجود در سايت صرفا براي راهنمايي و کمک به دانشجويان و محققين عزيز مي باشد و هدف ما در سايت نگين فايل کمک به دانشجويان و دانش پژوهان عزيز براي بالا بردن سطح بار علمي آنها مي باشد.

فهرست مطالب به شرح زیر میباشد:
نمودار چیدمان فضاهای عمومی
نمودارمجاورت فضاهای مهندسی
نمودار مجاورت فضاهای رختشورخانه وخانه داری
نمودار مجاورت فضاهای مربوط به کارکنان
نمودار مجاورت بارانداز دریافت وانبار
نمودار مجاورت خدمات غذایی
نمودارمجاورت خدمات دور از دیدپشتیبانی
نمودار دفاتر فروش ومدیران اجرایی
نمودار دفترحسابداری
نمودار دفتر لابی
نمودار شماتیکی


پشتيباني: 09392158693 (لطفا فقط عنوان فايل، نام خريدار و مشکل خود را پيامک و يا در تلگرام عنوان بفرماييد تا سوال و مشکل شما به متخصص مربوطه ارجاع شود).

نحوه دانلود : بلافاصله پس از پرداخت آنلاين قادر به دانلود فايل خواهيد بود و همچنين يک نسخه از “لينک دانلود” نيز براي شما ايميل مي شود.

دانلود فایل

پاورپوینت درس ششم عربی هشتم

#filesell_pps_div1{margin:5px auto;padding:5px;min-width:300px;max-width:500px;border:1px solid #a9a9a9 !important;background-color:#ffffff !important;color:#000000 !important;font-family:tahoma !important;font-size:13px !important;line-height:140% !important;border-radius:5px;}


    السَّيِّدُ فَتّاحيّ : أينَ تَذهَبونَ يا أولادِي ؟ اَلأولادُ : نَذهَبُ لِزيارَةِ مَرقَدِ الإمامِ الحُسَينِ (ع). اَلسَّيِّدُ فَتّاحيّ : أينَ تَذهَبنَ يا بَناتي ؟ ـ اَلبَناتُ : نَذهَبُ مَعَ إخوَتِنَا لِلزّيارَةِ . أحَدُ الأولادِ : أينَ تَذهَبانِ يا أبي وَ يا اُمّي ؟ اَلوالِدُ : نَذهَبُ إلَی المُستَوصَفِ . : مَنِ المَريضُ ؟ ـ اُمُّکُم تَشعُرُ بِالصُّداعِ .   آقای فتّاحی : ای پسران من ؛ کجا می روید ؟ پسران : به زیارت مرقد امام حسین (ع) می رویم . فتّاحی : دختران من ؛ کجا می روید ؟ ـ  دختران : همراه برادرانمان به زیارت می رویم . یکی از پسران ( گفت ) : پدر ؛ مادرم ؛ کجا می روید ؟ پدر : به درمانگاه می رویم . چه کسی مریض است ؟ پدر : مادرتان سردرد دارد .   این فایل با فرمت پاورپوینت ارائه شده و در 53 صفحه تنظیم و قابل ویرایش است. …

پاورپوینت درس هفتم عربی هشتم

#filesell_pps_div1{margin:5px auto;padding:5px;min-width:300px;max-width:500px;border:1px solid #a9a9a9 !important;background-color:#ffffff !important;color:#000000 !important;font-family:tahoma !important;font-size:13px !important;line-height:140% !important;border-radius:5px;}


  قَطَعَ رَئيسُ الغِزلانِ کَلامَهُم وَ قالَ : « هيَ لا تَکذِبُ ؛ عِندَما کُنتُ صَغيراً ؛ قالَ لي طائِرٌ عاقِل : خَلفَ الْجِبالِ عالَمٌ آخَرُ وَ قُلتُ ذلِكَ لِرَئیسِنا لکِنَّهُ ما قَبِلَ کَلامي وَ ضَحِکَ . کَما تَعرِفونَ أنَا اَطلُبُ صَلاحَکُم دائِـمًا ؛ فَعَلَینَا بِالمُهاجِرَۀِ . »   رئیس آهوان سخنشان را قطع کرد و گفت : « او دروغ نمی گوید ؛ وقتی کوچک بودم ؛ پرنده ی دانایی به من گفت : پشت کوه ها جهان دیگری است و آن را به رئسمان گفتم ولی او سخنم را نپذیرفت و خندید . چنان که می دانید من همیشه خیر و صلاح شما را می خواهم ؛ پس باید کوچ کنیم . »     این فایل با فرمت پاورپوینت ارائه شده و در 50 صفحه تنظیم و قابل ویرایش است. …

پاورپوینت درس هشتم عربی هشتم

#filesell_pps_div1{margin:5px auto;padding:5px;min-width:300px;max-width:500px;border:1px solid #a9a9a9 !important;background-color:#ffffff !important;color:#000000 !important;font-family:tahoma !important;font-size:13px !important;line-height:140% !important;border-radius:5px;}


  تَخرُجُ عُصْفورَةٌ مِنْ عُشِّها في مَزرَعَةٍ کَبيرَةٍ وَ تَقولُ لِفِراخِها ؛ « يا فِراخي ، عَلَيکُنَّ بِمُراقَبَةِ حَرَکاتِ صاحِبِ الْمَزرَعَةِ . ماذا يَقولُ وَ يَفعَلُ ؟ » الْفَرخُ الأوَّلُ : صاحِبُ الْمَزرَعَةِ مَعَ جارِهِ يَذهَبانِ إلَی شَجَرَتَین وَ يَجلِسانِ بَينَهُما . الْفَرخُ الثّانی : زَوجَةُ صاحِبِ الْمَزرعَةِ وَ جارَتُها تَذهَبانِ إلی نَفسِ الشَّجَرَتَينِ . الْفَرخُ الثّالِثُ : اَلجيرانُ يَجلِسونَ عَلَی الْيَمينِ .   گنجشکی از لانه اش در یک مزرعه بزرگی بیرون می رود و به جوجه هایش می گوید ؛ « جوجه های من ! باید مراقب کارهای مزرعه دار باشید (که) چه می گوید و چه می کند ؟ » جوجه ی اوّل : مزرعه دار با همسایه اش به سوی دو درخت می روند و میانشان می نشینند . جوجه دوم : همسر مزرعه دار و همسایه اش پیش دو درخت می روند . جوجه سوم : همسایه ها به سمت راست می نشینند .     این فایل با فرمت پاورپوینت ارائه شده و در 49 صفحه تنظیم و قابل ویرایش است.   …