مفاهيم برش و رفتار برشی و روشهای آزمایشی برش پارچه های تاری پودری و بررسی تغيير شكل برشي پ

مفاهيم برش و رفتار برشی و روشهای آزمایشی برش پارچه های تاری پودری و بررسی تغيير شكل برشي پ

فرمت فایل:       word

تعداد صفحات:   115

 

 

فهرست مطالب

مقدمه     1

فصل اول : رفتار عمومي برشي پارچه هاي تاري پودي       4

1-1-     تغيير شکلهاي پيچيده پارچه و معرفي پديده برش           5

1-2-     تعريف برش پارچه (Shearing)        7

  1-2-1- طبيعت برش       7

  1-2-2- مسأله عملي برش             16

1-3-     منحني برش پارچه             20

  1-3-1- منحني رفت و برگشتي برش ( دو طرفه )         21

  1-3-2- منحني برش يکطرفه         25

1-4-     خصوصيات برش پارچه        28

 1-4-1- رفتار برش پارچه   28

 1-4-2 رابطه بين تغيير شکل برشي و خمشي پارچه       36

فصل دوم : روشهاي آزمايشي برش پارچه هاي تاري پودي   38

2-1- مقدمه         39

2-2- روش آزمايشي Cusick           44

2-3- روش آزمايشي KES (سيتم ارزيابي كاواباتا)           49

  2-3-1- مقدمه   49

  2-3-2- تاريخچه پيدايش دستگاه KES .      50

  2-3-3- معرفي و شناخت آزمايش برش توسط دستگاه KES       52

2-4- روش آناليز تصويري    59

فصل سوم : استفاده از روش آناليز المان محدود

در بررسي تغيير فرم برشي پارچه تاري پودي      66

3-1- مقدمه اي بر تجزيه و تحليل تغيير شكل هاي پيچيده پارچه    67

 3-1-1- ساختمان پارچه و فرض پيوستگي آن  68

 3-1-2- سيماي تغيير شكل پارچه     70

 3-1-3- اندازه گيري كرنش 72

 3-1-4- اندازه گيري تنش   74

 3-1-5- روابط تنش – كرنش           75

 3-1-6- حالتهاي خاص      76

 3-1-7- بررسي اعتبار روابط            78

3-2- روشهاي المان محدود در مكانيك نساجي  80

3-2-1- مقدمه     80

 3-2-2- اصول آناليز المان محدود ( با استفاده از نتايج آزمايش KES)         81

 3-2-3- محاسبات تئوريك آناليز برش            83

  3-2-3-1- تغيير شكل برش پارچه   83

  3-2-3-2- توزيع كرنش برشي        84

  3-2-3-3- توزيع تنش برشي          86

  3-2-3-4- عناصر ثابت در معادله     88

  3-2-3-5- مدول برشي     89

  3-2-3-6- روش محاسبة مدول برشي (C33) با استفاده از مدول كششي (C22 )     91

فصل چهارم : خصوصيات برشي پارچه هاي تاري پودي در جهات مختلف پارچه            92

4-1- مقدمه         93

4-2- مدلسازي براي خصوصيات برشي غيرهمگون (آنيزوتروپيك )   95

4-3- نمودارهاي قطبي مدل برشي      97

  4-3-1- صور عمومي‌        97

  4-3-2- اثردانسيتة بافت بر روي برش پارچه    100

4-4- ارتباط بين سختي برشي و هيسترسيس در جهات مختلف پارچه           102

 

منابع و مراجع       110

 

 

 

مقدمه

 پارچه هاي نساجي در هنگام استفاده هاي معمول و كاربرد هاي عملي ، مثل پوشش لباس ، مصارف خانگي و مصارف صنعتي ، تحت يك سري از تغيير شكل هاي پيچيده قرار مي گيرد . اين تغيير شكل ها شامل : افت پارچه ، چروك يا تا خوردگي ، كيفيت زير دست ، خمش پذيري و ديگر اثراتي است كه مرتبط با اصول زيبايي پارچه

مي باشند .

پديده برش، يكي از همين تغيير شكل هاي پيچيده است كه در سطح پارچه اتفاق

مي افتد . به نظر مي رسد كه به اين خصوصيت فيزيكي – مكانيكي پارچه به دليل آنكه در ظاهر ديده نمي شود ، در قياس با ديگر فرم هاي تغيير شكل پارچه ، كمتر توجه شده است . در حالي كه بايد اذعان نمود كه قابليت منحصر به فرد پارچه براي پوشش سطوح سه بعدي ، در گرو همين پديده مي باشد .

توانايي پارچه براي پذيرش تغيير شكل برشي ، يكي از ملزوماتي است كه پارچه

مي تواند به عنوان پوشاك ، بر بدن انسان انطباق داشته باشد ، بدون آنكه ايجاد احساس ناراحتي كند پارچه به عنوان جسمي جدايي ناپذير از نياز هاي بشري مورد استفاده هاي گوناگون قرار مي گيرد ، بدون آنكه اغلب مصرف كنندگان – و يا حتي برخي كارشناسان علم نساجي – اطلاع داشته باشند كه كاربرد هاي ويژه پارچه در قياس با ديگر مواد جهان پيرامون ، به پديده برش مربوط است . رفتار برشي پارچه

 – با توجه به منابع موجود – نسبت به ديگر خصوصيات و رفتار هاي پارچه كمتر مورد ارزيابي قرار گرفته است و البته تا كنون هيچ استاندارد اجرائي براي آن تعيين نگرديده است .

منظور از انتخاب اين موضوع آشنایی با مفاهيم اساسي برش ، اين پديده مهم فيزيكي مكانيكي پارچه و دخيل در كاربرد هاي معمول و روزمره پارچه مي باشد .

براي نيل به اين هدف ، در فصل اول مفهوم برش پارچه تاري پودي ، رفتار و منحني مربوطه از نگاهي ساده در چند بخش مختلف به تفصيل تشريح مي شود و در ادامه ارتباط برش با تغيير شكل خمشي پارچه ، روشن مي گردد .

در فصل دوم ، به روش هاي آزمايشي مهمي كه تا كنون براي ارزيابي خصوصيات برشي پارچه هاي تاري پودي در منابع ذكر شده اند ، پرداخته مي شود ؛ كه از اين دست مي توان به دستگاه آزمايش گر برشي Kawabata اشاره نمود كه هم اكنون به عنوان روش پيشرو براي تعيين مقادير مختلف برش ، استفاده مي گردد . همچنين در اين فصل شيوه آناليز تصويري برش پارچه كه در سال 2005 ، به شيوه عكس برداري از پروسه برش مقادير آن را ارزيابي مي نمايد ، نشان داده مي شود .

 

 

دانلود فایل

بررسی انواع روش ها و فرآیند های ذوب سوپر آلياژهاي با كيفيت بالا

بررسی انواع روش ها و فرآیند های ذوب سوپر آلياژهاي با كيفيت بالا

فرمت فایل:   word

تعداد صفحات:   21

 

 

هر فرآيند ذوب ايده آل براي توليد سوپر آلياژهاي با كيفيت بالا بايد شرايط زير را داشته باشد:

1     قابليت استفاده از هر نوع قراضه و مواد خام را داشته باشد.

2     كنترل دقيق تركيب شيميايي و بازيابي همه عناصر آلياژي امكان پذير باشد.

4     بدون توجه به كلاس و طبقه بندي آلياژ، انعطاف پذيري و تطابق كامل براي ذوب همه نوع سوپر آلياژ را داشته باشد.

4     از نقطه نظر اثر واكنشهاي اصلاح، پالايش و توالي انجماد كاملاً قابل كنترل باشد.

5     از هر نوع منبع آلودگي مانند گازها، ناخالصي ها و آخالهاي غير فلزي مبرا و مصون باشد.

6     بالاترين توليد با كمترين هزينه امكان پذير باشد.

به سادگي مي توان فهميد كه تركيبي از همه موارد بالا را نمي توان در تنها يك روش ذوب خلاصه كرد. به اين ترتيب، ذوب سوپر آلياژها را مي توان در سه شاخه طبقه بندي كرد:

1     فرآيند ذوب اوليه، كه در آن آلياژ با تركيب فلزات خالص، فرو آلياژها، برگشتي‌ها و قراضه ها تهيه مي شود.

2     فرآيند پالايش، كه مي تواند در يك مرحله مجزا و يا همراه با فرآيند ذوب اوليه براي حذف ناخالصي ها و كنترل ميزان گازها بصورت بگيرد.

3     فرآيند ذوب ثانويه، كه تاكيد آن بر كنترل انجماد و توليد شمشهاي با ساختار مناسب و بي عيب است. تهيه شمشهاي با خلوص بالا بدون حضور عيبهاي ناخواسته از مواد دير گداز و يا اتمسفر هوا از اهداف اين مرحله است.

فصل 1-تكنيك هاي ذوب

1-1-فرآيندهاي ذوب اوليه

ساده ترين روش براي ذوب اوليه سوپر آلياژها در مقياس زياد، ذوب در كوره قوس الكتريك (EAF) است. فرآيند ذوب در هوا صورت مي گيرد و حرارت مورد نياز نيز از قوس الكتريكي بيش الكترودهاي گرافيتي و مواد شارژ تامين مي شود. عموماً، از اكسيژن گازي نيز براي كاهش مقادير كربن، هيدروژن و نيتروژن استفاده مي شود. ذوب تهيه شده اغلب به صورت شمش براي محصولات نوردي و يا الكترود براي رسيدن به كيفيتهاي بالاتر در فرآيندهاي ذوب مجدد، ريخته مي شود عمده مزاياي (EAF) به ترتيب زير است:

1     انعطاف پذيري در نوع و شكل مواد شارژ

2     كنترل دمايي خوب

3     سرباره فعال سيال براي پالايش متالورژيكي

4     بيشترين توليد با كمترين قيمت

معايب اين روش نيز داراي ترتيب زير است:

1     حضور مواد نسوز

2     هواي محيط

3     سرباره

فقدان شرايط هم زدن خوب باعث افزايش زمان پالايش شده و ذوب از لحاظ همگن بودن فقير خواهد بود.

تعدادي از سوپر آلياژها، به ويژه سوپر آلياژهاي پايه Co و Fe    Ni را مي توان به وسيله روشهاي مختلف ذوب در هوا كه براي فولادهاي زنگ نزن به كار مي‌رود، ذوب و تهيه كرد. با اين وجود، براي اغلب سوپر آلياژهاي پايه Ni و يا پايه Fe    Ni، فرآيند ذوب اوليه بايد در كوره ذوب القايي در خلاء (VIM) صورت بگيرد. استفاده VIM مقدار گازهاي بين نشين (N2,O2) را به مقادير كمتر كاهش داده و شرايط بسيار خوبي را براي افزايش يو كنترل مقادير Ti,Al (و ديگر عناصر نسبتاً فعال) فراهم مي سازد. مقادير سرباره و آخال نيز در مقايسه با روش ذوب در هوا به شدت كاهش مي يابد.

شارژ اوليه براي كوره VIM ، آلياژهاي پايه است و عناصر آلياژي فرار به آن اضافه نمي شود. بعد از آنكه شارژ در اثر يكسري واكنشهاي خروج گاز و جوش ذوب شد، همگن سازي و پالايش انجام مي شود. قبل از ريخته گري الكترودها، تركيب مذاب كاملاً كنترل شده و اصلاح مي شود. الكترودها را مي توان هم در خلاء و هم تحت گاز خنثي ريخته گري كرد.

عمده معايب فرآيند VIM عبارت است از:

1     سايش نسوز و واكنشهاي ذوب     نسوز كه منجر به توليد آخالهاي اكسيدي مي‌شود.

2     عدم كنترل نرخ انجماد كه منجر به تشكيل لوله انقباضي اضافي و جدانشيني انجمادي مي شود.

3     درشت ساختار و ريز ساختار غير يكنواخت.

فصل 2-فرآيندهاي پالايش

سه فرآيند پالايش اوليه براي سوپر آلياژهاي توليد شده از فرآيند EAF مورد استفاده قرار مي گيرد. گاززدايي در خلاء (VD) اولين مرحله براي بالا بردن كيفيت محصول كوره الكتريكي است. در اين فرآيند، فلز مذاب در يك محفظه مجزا و در معرض فشارهاي بسيار پايين پالايش مي شود. تحت اين شرايط گازهاي حل شده مانند مونواكسيد كربن، هيدروژن و نيتروژن كاهش مي يابد. برخي تجهيزات مانند الكترودهاي گرافيتي يا كويلهاي القايي نيز براي حرارت دهي فلز مذاب در حين و يا در ادامه فرآيند گاززدايي استفاده مي شود.

توسعه فرآيندهاي گاززدايي منجر به فرآيند كربن زدايي با اكسيژن در خلاء (VOD) گرديد كه در آن، فولادهاي زنگ نزن و سوپر آلياژها را ميتوان تحت شرايط بسيار كنترل شده عمل آورد. در اين فرآيند پالايش، فلز مذاب تهيه شده از EAF كه داراي مقادير زيادي كربن و كروم است تحت خلاء و با تزريق اكسيژن كربن زدايي مي‌شود. اين عمل، اجازه مي دهد تا در توليد سوپر آلياژها، از مواد خام حاوي كربن زياد با قيمت پايين تر استفاده كرد. براي بالا بردن كيفيت گاززدايي مي توان مذاب را به وسيله آرگون و يا القاء و يا هر دو هم زد.

سومين روش پالايش، تكنيك كربن زدايي به وسيله آرگون و اكسيژن (AOD) است در اين روش، فلز مذاب معمولاً با تزريق اكسيژن و آرگون كربن زدايي مي شود. مخلوط اكسيژن و آرگون از نازلها يا افشانكهاي مجزا تزريق و نسبت آرگون به اكسيژن با پالايش يا كربن زدايي به تدريج افزايش مي يابد. پس از رسيدن كربن بهحد مورد نياز، واكنش هاي مذاب سرباره، مانند احياء كروم و گوگرد زدايي را مي توان با هم زدن مذاب به وسيله تزريق آرگون خالص تشديد كرد. تزريق آرگون همچنين، گازهاي حل شده ديگر را خارج مي كند.

فرآيند AOD به دلايل زير به سرعت مقبوليت و  توسعه يافت:

1     سادگي و انعطاف پذيري

2     كنترل آسان و قابليت توليد مجدد

3     كيفيت مذاب عالي

اين روش را مي توان انقلابي در توليد فولاد و سوپر آلياژهايي دانست كه نياز به كربن و مقادير عناصر فعال پايين دارند. اين فرآيند شرايط استفاده از فرو كروم هاي پر كربن ديگر مواد خام ارزانتر از براي توليد بسياري از آلياژها فراهم آورده است.ساختمان ساده محفظه AOD نيز مشكلات فرآيندي و تعمير و نگهداري را بسيار كاهش داده است. همچنين، مصرف بالاي آرگون را مي توان به طور جزئي با جايگزيني نيتروژن كاهش داد. از AOD بيشتر در توليد فولادهاي زنگ نزن استفاده مي‌شود ولي برخي شركتها از اين فرآيند براي توليد آلياژهاي پايه نيكل دما بالا و مقاوم در برابر خوردگي استفاده مي كنند.

فصل 3-فرآيندهاي ذوب ثانويه

معمولترين روشهاي ذوب ثانويه براي سوپر آلياژها عبارت است از VAR و ESR. فرآيند VIM عموماً به عنوان فرآيند ذوب اوليه سوپر آلياژها به كار مي رود و ممكن است براي ريخته گري دقيق قطعات سوپر آلياژ كافي باشد با اين وجود، براي مواديكه قرار است در معرض فرآيندهاي شكل دادن باشند، به ويژه براي سوپر آلياژهاي با استحكام بالاتر كه براي توليد توربين هاي گازي بزرگ در معرض كار قرار مي گيرند، فرآيند ذوب ثانويه كاملاً ضروري است شمشهاي VIM عموماً داراي اندازه دانه‌هاي بزرگ و غير يكنواخت است و همچنين انقباض و جدا نشيني عناصر آلياژي نيز رخ مي دهد.

با اين حال در موارديكه محصولات تحت فرآيندهاي شكل دادن قرار خواهند گرفت و نياز به استحكام بالايي است. فرآيند ذوب ثانويه كاملاً ضروري است.

اين موارد مشكلي براي مواد خامي كه قرار است ذوب مجدد شوند ايجاد نمي‌كند، در حاليكه براي سوپر آلياژهايي مانند Incoloy 901 و Waspaloy و In cone 1718 و Astroloy كه فورج پذيراند و تحت كار گرم قرار مي گيرند بسيار محدود كننده و مشكل زاست. اين مشكلات را مي توان با توالي ذوب VIM با VAR يا ESR كاملاص حل كرد. VAR و ESR علاوه بر اصلاح تركيب آلياژ، ساختار انجمادي شمش را نيز اصلاح مي كنند. ]1،3،6[

در برخي سوپر آلياژهاي پايه نيكل پيشرفته، حتي روشهاي VIM    VAR و
VIM    ESR نيز نمي تواندساختار شمش قابل قبولي براي كارگرم به وجود آورد، يك چنين سوپر آلياژهايي با روشهاي متالوژي پودر به عمل مي آيند.

پيشرفتهاي اخير در تكنولوژي ريخته گري و ذوب شمش مانند VADER شرايط مناسبي را براي اصلاح و بهبود ساختار سوپر آلياژهاي با استحكام بالا براي روشهاي فورج و اكستروژن به شكل شمش فراهم مي آورد. ]9    7[

 

 

دانلود فایل

برخى توصيه هاى بهداشتى در دوران باردارى

#filesell_pps_div1{margin:5px auto;padding:5px;min-width:300px;max-width:500px;border:1px solid #a9a9a9 !important;background-color:#ffffff !important;color:#000000 !important;font-family:tahoma !important;font-size:13px !important;line-height:140% !important;border-radius:5px;}

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت تعداد صفحات: 4     برخى توصيه هاى بهداشتى در دوران باردارى تغذيه در دوران بارداري: تغذيه صحيح بيشترين اثر را بر سلامت جنين دارد. خانم هاى باردار مى توانند همان غذاهايى را که در دوران غير باردارى مصرف مى نمودند در باردارى هم مصرف نمايند، اما بايد مواظب باشند که غذاهاى مصرفى آنها حاوى تمام مواد لازم براى رشد جنين و سلامت مادر باشد. غذاى روزانه خانم باردار بايد حاوى کليه گروههاى غذايى باشد. گروه هاى غذايى عبارتند از: 1-غلات: اين گروه منبع خوبى براى توليد انرژى است مانند انواع نان خصوصا” نان سبوس دار، برنج، ماکارونى، جو ، گندم و ذرت. 2-گوشت و جانشين هاى آن: اين گروه غذايى پروتئين و آهن بدن راتامين مى کند و مواد غذايى موجود در اين گروه براى خون سازى، تکامل سيستم عصبى ورشد جنين لازم است. مانند: انواع گوشت قرمز، مرغ، ماهى، تخم مرغ، انواع مغزها (گردو، بادام، پسته و فندق و…) انواع حبوبات (عدس، لوبيا، نخود و …) 3-شير و فرآورده هاى آن: مصرف اين مواد ضمن تامين کلسيم بدن مادر، براى استخوان بندى جنين و …

کاملترین مجموعه فونت های فارسی

کاملترین مجموعه فونت های فارسی

مجموعه بی نظیری از فونت های فارسی شامل بیش از 300 نوع فونت کاربردی و پر مصرف که تنها با کپی کردن فونت های مورد نظر قابل استفاده می باشد. این فونت ها در نرافزارهای آفیس و گرافیکی نظیر اتوکد بصورت کاربردی قابل استفاده است.

   

دانلود فایل

تعریف و مفهوم تنش و بررسی تنش های اصلی و تانسور تنش

تعریف و مفهوم تنش و بررسی تنش های اصلی و تانسور تنش

فرمت فایل:       word

تعداد صفحات:   35

 

 

 

تنش

 تعريف تنش

در حالت كلي همانطور كه در اشكال 1-1- ب و 1-1-ب، نشان داده شد، نيروهاي داخلي كه در روي سطوح بينهايت كوچك يك مقطع عمل مي كنند، از لحاظ مقدار و جهت با يكديگر متفاوت مي باشند. اين موضوع دوباره در شكل 3-1، نمايش داده مي‌شود.

نيروهاي داخلي از لحاظ طبيعت، كميتهايي برداري هستند و نيروهاي مؤثر خارجي را در تعادل نگه مي دارند. در مكانيك جامدات تعيين شدت اين نيروها در نقاط مختلف يك مقطع بسيار مهم مي باشد. در حالت كلي شدت اين نيروها از نقطه اي به نقطة ديگر فرق مي كند و نسبت به سطح مقطع مايل هستند. رسم بر اين است كه اين شدتها به مؤلفه هاي قائم و موازي مقطع تحت مطالعه، تجزيه شوند. به عنوان مثال،؟ مؤلفه هاي بردار نيروي كه روي سطح عمل مي كند در شكل 3-1-ب، نشان داده شده است. در اين مثال بخصوص، چون منطقي كه جسم را به دو قسمت تقسيم كرده، عمود بر محور x مي باشد، امتداد منطبق بر امتداد عمود بر مي باشد. نيروي وارد بر واحد سطح كه همان شدت نيروي گسترده بر روي سطح مي باشد، تنش ناميده مي شود. در شكل 3-1-ب، تنش متوسط نيروي برابر مي‌شود. حال اگر به جاي تنش متوسط، تنش در يك نقطه را خواسته باشيم بايد در رابطه تنش متوسط، را به سمت صفر ميل دهيم.»

بنابراين تعريف رياضي تنش به صورت زير در مي آيد:

                                     

 

شدت نيروي عمود بر مقطع، تنش قائم آن نقطه ناميده مي شود. اگر تنش قائم باعث ايجاد كنش در مقطع بشود، به آن تنش كششي مي گويند. در مقابل تنشهاي قائمي كه بر مقطع فشار وارد مي آورند، به تنشهاي فشاري موسومند. به جاي اينكه تنشهاي قائم را با حرف با دو زيرنويس نمايش مي دهيم. آنها را با حرف (زيگما) با يك زيرنويس نمايش مي دهيم. مؤلفه هاي ديگر شدت نيرو به موازات صفحة مقطع عمل مي كنند. اين مؤلفه ها تنشهاي برشي ناميده مي شوند. تنشهاي برشي هميشه با حرف نمايش داده مي شوند.

واحد رسمي تنش در سيستم بين المللي، نيوتن بر متر مربع است، كه پاسكال ناميده مي شود. اما اگر بخواهيم تنشهاي معمول را بر حسب اين واحد نمايش دهيم با اعداد بزرگي سروكار خواهيم داشت، به همين جهت، تنشها را بر حسب مگاپاسكال (Mpa) و يا بر حسب نيوتن بر ميلي متر مربع بيان مي كنيم. اين دو واحد با يكديگر مساوي مي باشند.

 

قرارداد علامت مثبت تنش ها :

I.صفحه اي مثبت است كه بردار نرمال آن مثبت است .

II.صفحه اي مثبت است كه بردار نرمال آن جلو باشد .

III.روي صفحة مثبت تنش ها وقتي مثبت هستند كه در راستاي مثبت محور موردنظر باشد .

 

 

دانلود فایل

بررسی صنایع دستی و حیات وحش و ویژگی های معماری بومی مناطق گرم و خشک

بررسی صنایع دستی و حیات وحش و ویژگی های معماری بومی مناطق گرم و خشک

فرمت فایل:   word

تعداد صفحات:   76

 

 

فهرست

            اقلیم گرم و خشک

ویژگی های اقلیم گرم و خشک

            تاثیر عوامل آب و هوایی

            تهویه

            بادگیر

            مسجد جامع طبس

            ویژگی های معماری بومی مناطق گرم و خشک

            توصیه های طراحی

            کبوتر خانه ها اعجاز معماری کویری

            آب انبار ها

آب انبار های بیابانی

دلایل وجود آب انبار ها

            معماری قلعه های ایران

 معماری مصالح ساختمانی

            گیاهان مناطق کویری

زعفران

نخودک

پسته وحشی

گز

اسکنجبیل

بادام کوهی

            حیوانات کویری

شتر

مار

عقاب طلایی

سنت ها و مراسم

سوغات

صنایع دستی و هنر های سنتی

قالیبافی

زیلو بافی

ترمه

سفال و سرامیک

حصیر بافی

گیوه بافی

            شیرینی های یزد

            لباس های محلی

            آیین های باران خواهی در ایران

نمونه های گروهی

چمچه گلین

            بررسی یک نمونه از معماری کویری

خانه آل یاسین

 

اقلیم گرم و خشک:

در این اقلیم که بیشتر مناطق نیمه استوایی را شامل می شود به دلیل وزش بادهای مهاجر که از جنوب غربی و شمال غربی به طرف استوا در حرکت اند هوا بسیار خشک است این بادها هنگام عبور از قاره های بزرگ بیشتر رطوبت خود را از دست می دهند . علاوه بر این در مناطق نیمه استوایی که جزو مناطق پر فشار هستند هوا به دلیل حرکت از قسمت های بالایی اتمسفر به پایین گرم و خشک می شود. توجه به خشکی هوا در این مناطق که ویژگی های دیگری همراه است از نظر تامین آسایش انسان و در نتیجه طراحی ساختمان اهمیت فراوانی دارد.

تابش مستقیم آفتاب در این مناطق شدید است و 700 تا 800 کیلو کالری در هر ساعت در متر مربع در سطوح افقی انرژی تولید می کند و با افزایش پرتو منعکس شده از سطوح بایر زمین شدت آن بیشتر می شود. آسمان این مناطق در بیشتر مواقع سال بدون ابر است . ولی معمولا بعد از ظهر ها در اثر گرم شدن و حرکت لایه های هوای نزدیک به زمین مه و طوفان گرد و غبار پدید می آید.

رطوبت کم و نبودن ابر در آسمان باعث می شود دامنه تغییرات دمای هوا در این مناطق بسیار زیاد شود . در تابستان تابش آفتاب در طول روز سطح زمین را تا 70 درجه سانتی گراد گرم می کند در حالی که هنگام شب دمای سطح زمین به سرعت کاهش می یابد و به 15 درجه سانتی گراد یا پایین تر می رسد. البته نوسان دمای هوا کمتر است . ولی در هر حال میزان تغییرات آن به 20 درجه سانتی گراد و در شب ها به 15 تا 25 درجه سانتی گراد می رسد.

فرسایش در این اقلیم بسیار کم است(فرسایش مصالح)

ویژگی ها: 1         تابستان گرم است و کم باران و هوا خشک است و رطوبت به زیر 20 درصد هم میرسد.(رطوبت زیر 20درصد سوزش چشم و خشکی گلو و بالای 90 درصد چسبندگی         فشار هوا و ناراحتی قلبی)

50 تا 80 در صد بهترین رطوبت

        زمستان های سرد و نیمه سرد در بعضی مناطق خنک.

        طوفان،مه،گردوخاک از دیگر ویژگی های این اقلیم است.

        دمای هوا در روز در بعضی مناطق به70  درجه و در شب در همان مناطق به 15 درجه می رسد.

        اختلاف دمای شب و روز در این اقلیم زیاد است.

 

.تأ ثیر عوامل آب وهوایی

در بررسی ترکیب معماری و بافت شهرها و روستاهای نواحی گرم و خشک،به این مورد مهم پی می بریم که ،عامل آب وهوا در شکل منطقی دادن به بافت شهرها و ترکیب معماری این نواحی نقش عمده ای داشته و مسایل آب وهوایی همیشه به صورت مشکلات حاد برای مردم این نواحی مطرح بوده است. این مشکلات در طول هزاران سال مردم را به یافتن راه حلهایی هدایت نموده،که به طور حیرت انگیزی جنبه های آزاردهنده آب وهوایی را کم می کند،و ازجنبه های راحتی بخش آن بهره می گیرد.

مشکلات عمده ای که مردم نواحی گرم و خشک را به چاره جویی واداشته،چنین بوده:آفتاب سوزان و گرمای زیاد،درجه حرارت بالا در روز و پائین در شب(نوسان حرارتی روزانه به ویژه در تابستان)،تابستانهای خیلی گرم و زمستانهای سرد،هوای خشک در نتیجه کمی بارندگی و کم آبی،وجود طوفانهای پر گرد و خاک و گرم و احیانا شنی.

از آنجا که مرزهای اقلیمی، ارتباطی با مرزهای سیاسی ندارد ، وخصوصیات آب و هوایی برای مردمی که در نواحی اقلیمی همانندی زندگی می کنند،مسایل مشابهی را مطرح می نماید.از این روراه حلهایی که مردم نواحی گرم و خشک درسراسر جهان،برای پاسخگویی به مشکلات اقلیمی پیدا کرده اند ،اگرچه از نظر شکل متفاوتند،اما از نظر معنی یکسانند.

یکی از موارد ارزنده این راه حلها، برای جواب گفتن به مشکلات ناشی از مسایل آب و هوایی در اقلیم گرم وخشک ایران به چشم می خورد.علاوه بر ضرورت امر دفاع در برابر حمله مهاجمان به شهر و روابط اجتماعی اقتصادی داخل شهر قلعه ای،که سهمی در شکل پیچیده وبسته شهر و همچنین روستاهای این نواحی ،کم کردن تماس با گرما و آفتاب تند تابستان به خصوص تهیۀ سایه،است عمده ای را در ترکیب فشرده و بسته مجموعه ها دارا بوده است.مجموعۀ روستا یا شهرها به صورت توده ای متراکم به نظر می رسد. کمترین سطح نمایان و رو به آفتاب پیش بینی شده است،روزنه های کوچک است.

جهت قلعه در این اقلیم که طبعا جهت کوچه های اصلی و جهت قسمت تابستان نشین خانه ها را شامل می شده، با توجه به برکنار بودن از آفتاب گرم بعدازظهر تابستان و در امان ماندن از بادهای گرم و طوفانی،موقعیت زمین و بهره گیری بیشتر از آب بوده است.

تهویه

1.         در مناطق گرم و خشك بايد ميزان تهوية طبيعي هنگام روز را به حداقل ممكن رساند. زيرا در اثر ورود واي گرم خارج به داخل ، دماي هوا و سطوح داخلي نيز افزايش مي يابد ؛ بويژه در طول روز كه سرعت باد زياد است و در نتيجه ، ميزان تهوية طبيعي افزايش مي يابد تغييرات دماي هواي داخلي در سطحي نزديك به دماي هواي خارجي تغيير مي كند. از سوي ديگر ، چون رطوبت هوا در اين مناطق كم است ، حتي با جريان هوايي با سرعت كم نيز امكان سرد شدن بدن از طريق تبخير عرق بدن وجود دارد و در نتيجه ، نيازي به سرعت زياد هوا براي خنك سازي از طريق تبخير نيست . براي ايجاد اين شرايط ، سرعت هوا ممكن است 15 سانتي متر در ثانيه باشد . اين تهویه در اثر اختلاف دماي سطوح و نفوذ هواي خارج به داخل از طريق درز پنجره ها در هواي اتاق به وجود مي آيد و بدين ترتيب ، نيازي به باز بودن پنجره ها نيست. هنگام عصر و شب ، به دليل پايين بودن دماي هواي خارجي نسبت به دماي هواي سطوح داخلي، تهوية طبيعي امكان سريع خنك شدن هواي داخلي را به وجود مي آورد . نياز به دوران هنگام عصر و شب ، وجود پنجره هاي باز شو را ضروري مي باشد . ولي بايد به اين نكته توجه داشت كه كارايي تهويه با اندازة پنجره ها مي توان اندازة آنها را به قدري كوچك انتخاب كرد كه حرارت ذوب شده از طريق آنها به حداقل برسد و در عين حال، امكان تهوية مؤثر فراهم شود . همچنين بايد به مسألة  ورود گرد و غيبار به داخل ساختمان نيز توجه كرد.

در مناطقي كه هميشه توان شن و گردو غبار وجود دارد ، ساختمان هايي كه بر روي پيلوتي قرار گرفته اند ، مقدار بسيار ي از گرد و غبار و شن موجود در هوا را دريافت مي نند . زيرا معمولاً در ارتفاع بيش از 10 متر ، ميزان شن موجود در هوا به شدت كاهش مي يابد.

 

دانلود فایل

پاورپوینت با موضوع سیستم های اطلاعاتی مدیریت

پاورپوینت با موضوع سیستم های اطلاعاتی مدیریت

دانلود   با موضوع سیستم های اطلاعاتی مدیریت
دارای 42 اسلاید و با فرمت pptx و قابل ویرایش و آماده برای ارائه ، چاپ ، تحقیق و کنفرانس می باشد.

تعداد اسلاید : 42 اسلاید
فرمت فایل: پاورپوینت ppt و قابل ویرایش
آماده برای :  ارائه ، چاپ ، تحقیق و کنفرانس

قسمتی ازمتن اسلایدها :
مقدمه
-امروزه مدیریت اطلاعاتی جزءلاینفک هر سازمان به شمار می رود وبه صورت یک نیاز ضروری محسوب می گردد.

-دردانشگاه ها بعنوان یکی از نیازهای دانشجویات در نظر گرفته شده است وبعنوان مرجع تدریس می شود.

-بعلت کاربرد آن درکلیه رشته های مدیریت بعنوان درس اصلی توسط شورای عالی برنامه ریزی عالی منظور شده است

مروری بر دستاوردها- وسایل آموزش ویادگیری

-سیستم های اطلاعاتی تقریبا در هر جنبه ای از زندگی مانفوذ کرده است

-موبایل – لپ تاپ – برداشت پول از دستگاه عابر بانک

-در تجارت سیستم های اطلاعاتی به خصوص سیستم های دیجیتال اکثر اطلاعاتی که استفاده می کنیم را تولید می کنند

آیا فناوری اطلاعات مسئله مهمی است

تهیه گزارش توسط گروه هکت
-نتیجه گیری درخصوص پاسخ مثبت
*دلیل عمده انتخاب بهترین شرکتهای جهان از لحاظ عملکردی نسبت به شرکتهای معمولی؟   به ازای هرکارمند بیش از 7درصد جهت تکنولوژی هزینه می کنند
*تاجران حرفه ای ومتخصصان به این نتیجه رسیده اند :کسانی که این دانش رادارند ومهارت های آن را به کار می برند ,شانس بیش تری در کسب شغل های پرمنفعت وارتقاء های سریعتر دارند

. . .

 

       

دانلود فایل

دانلود شیپ فایل رده های خاک استان هرمزگان

دانلود شیپ فایل رده های خاک استان هرمزگان

شیپ فایل رده های خاک استان هرمزگان

از نظر دانشمندان علوم خاک، تمامی خاک ها در 12 رده دسته بندی می شوند. که در انتهای نام تمامی آن ها عبارت”سل”sol وجود دارد که از کلمه لاتین”solum” به معنای خاک یا زمین مشتق شده است. نام اغلب رده های خاک نیز ریشه در یک خصوصیت مهم آن ها دارد.

دانلود فایل

ادبیات نظری تحقیق مفاهیم و الگوهای سرمایه های فکری (فصل دوم پایان نامه)

ادبیات نظری تحقیق مفاهیم و الگوهای سرمایه های فکری (فصل دوم پایان نامه)

دانلود ادبیات نظری تحقیق مفاهیم و الگوهای سرمایه های فکری (فصل دوم پایان نامه) در 35 صفحه در قالب word , قابل ویرایش ، آماده چاپ و پرینت جهت استفاده.

مشخصات محصول:
توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)
همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه
توضیحات نظری کامل در مورد متغیر
پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه
رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب
منبع : انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)

کاربردهای مطلب:
منبعی برای فصل دوم پایان نامه، استفاده در بیان مسئله و پیشینه تحقیق و پروپوزال، استفاده در مقاله علمی پژوهشی، استفاده در تحقیق و پژوهش ها، استفاده آموزشی و مطالعه آزاد، آشنایی با اصول روش تحقیق دانشگاهی


قسمتهایی از مبانی نظری:

سرمایه های فکری
با وقوع انقلاب تکنولوژی و فناوری اطلاعات، از سالهای بعد از1990، الگوی اقتصاد جهانی، تغییر اساسی کرد. در اقتصاد امروز، دانش به عنوان مهمترین سرمایه، جایگزین سرمایه مالی و فیزیکی شده است.سرمایه، در مورد موسسه ها، به هر دارایی برميگردد که باعث ایجاد جریانهای نقدی آتی شود. بیشتر داراییهای شناخته شده، ماهیت مشهود و عینی دارند، بنابراین، سرمایه مشهود به داراییهای فیزیکی و مالی سازمان اشاره دارد. ارزش این داراییها به طور ادواری(توسط شرکتهای بخش عمومی) افشا میشود و به آسانی بر روی ترازنامه به دست آمده از ثبتهای مالی این شرکتها، یافت می شود. داراییهای فیزیکی، می تواند به معنی زمین، ماشین آلات، موجودی کالا، تجهیزات و… باشد، درحالی که داراییهای مالی به حقوق صاحبان سهام، سودهای انباشته، سرمایه در گردش، پیش پرداخت هزینه ها، حسابهای دریافتنی و… گفته میشود. اهمت داراییهای نامشهود)مانند: مهارتهای نیروی کار و سازمان( در تعیین سودهای آتی به طور فزاینده ای در حال افزایش است. علاوه براین، شناسایی کردن این داراییها مشکلتر است و این سختی مربوط به تعیین ارزش آنهاست که از گذشته تا به امروز ادامه داشته است و درست به همین خاطر است که در بیشتر شرکتها اصلا گزارش نمی شوند. همین امر باعث شده است که این داراییها برای جهان خارج از موسسه، نامرئی باقی بمانند و حتی گاهی اوقات برای کارکنان درون سازمان نیز قابل تشخیص نباشند. توماس استوارت یکی از پیشگامان مطالعه در این زمینه، اصطلاح سرمایه فکری را برای این داراییها مطرح کرد. )قلیچ لی و مشبکی، (1385 .در این بخش به بررسی تعاریف، مدل ها و روش های اندازه گیری سرمایه های فکری می پردازیم.

دسته بندي دارايي هاي سازمان
 كندر يك 1990 )) كه يكي از مشهورترين اقتصاددانان مطرح كشور آمريكا است، مي گويد  درسال 1929، نسبت سرمايه هاي تجاري نامشهود به سرمايه هاي تجاري مشهود 30 به 70 بوده است ولي در سال 1990 اين نسبت به ميزان 63 به 37 رسيده است و همچنين لئو  مطرح نموده است كه فقط در حدود 10 تا 15 درصد كل ارزش بازاري سازمانها، از دارايي هاي مشهود و فيزيكي است و دارايي هاي نامشهود در حدود 85 درصد كل ارزش بازاري سازمان را تشكيل مي دهند كه هنوز هيچ كاري در مورد اندازه گيري آنها صورت نگرفته است (ستارامان وهمکاران،2002) همچنين يكسري مطالعات انجام شده در سال 1999 در زمينه تركيب دارايي هاي هزاران سازمان غير مالي در طي سال هاي 1978 تا 1998نشان داد كه رابطه بين دارايي هاي نامشهود و مشهود بطور قابل ملاحظه اي تغيير كرده است . در سال1978 ، نسبت دارايي هاي مشهود و نامشهود 80 به 20 بوده ولي در سال 1998 ، اين نسبت درست عكس دو دهه گذشته تقريب ا به 20 به 80 رسيده است. اين تغيير قابل ملاحظه زمينه هاي لازم بر اي ابداع برخي روش ها براي محاسبه ثروت سازمان هايي شده است كه مهمترين دارايي هاي آنها، دارايي هاي نامشهود بويژه فكري و دانشي بوده است (ساليوان و همکاران،2000) در طي دهه گذشته، اكثر سازمانها اهميت مديريت دارايي هاي نامشهود خود را درك كرده اند و بدين جهت توسعه مارك ها،روابط سهامداران، شهرت و فرهنگ سازمان ها  را به عنوان مهمترين منابع مزيت پايدار تجاري خود در نظر گرفته اند. در اين اقتصاد، توانايي خلق و استفاده از ارزش اين دارايي هاي نامشهود، منجر به ايجاديك نوع شايستگي اساسي براي سازمان ها مي شود(كانان و ديگران، 2004)

قسمتی از پیشینه پژوهش:
مورونو و همکارانش (2011) به بررسی رابطه مدیریت دانش و عملکرد موفقیت آمیز سیستم مدیریت ارتباط با مشتریان پرداختند. و به منظور ارزیابی عملکرد مدیریت ارتباط با مشتریان به بررسی تکنولوژی مورد استفاده،نتایج حاصل از به کارگیری این سیستم(سهم بازار و تغییر در عملکرد های مالی)و تغییر نگرش مشتریان پرداختند. این مطالعه که در 135 هتل در کشور اسپانیاانجام گرفته است.

فهرست مطالب به شرح زیر میباشد:
سرمایه های فکری
2-1-1- دسته بندي دارايي هاي سازمان
2-1-2- سرمایه های فکری
جدول2-1- تعاریف سرمایه فکری(علوی و قریشی،1386)
2-1-3- مفهوم سازی های سرمایه فکری و اجزای آن
1-    سرمایه انسانی
2-    سرمایه ساختاری
3-    سرمایه رابطه ای
2-1-4-الگو های اندازه گیری سرمایه های فکری
2-1-4-1- الگوي رهياب اسكانديا
2-1-4-2- الگوي شاخص سرمايه ي فكري
 2-1-4-3- الگوي تكنولوژي  بروكینگ
2-1-4-4- الگوي نمايشگر دارايي هاي نامشهود
2-1-4-5- الگوي كارت امتيازي متوازي
2-1-5- مدیریت سرمایه فکری
2-4-5- مروری بر تحقیقات انجام شده
الف ) تحقیقات انجام شده در داخل کشور
ب) تحقیقات انجام شده در خارج کشور
منابع

پشتيباني: 09392158693 (لطفا فقط عنوان فايل، نام خريدار و مشکل خود را پيامک و يا در تلگرام عنوان بفرماييد تا سوال و مشکل شما به متخصص مربوطه ارجاع شود).

نحوه دانلود : بلافاصله پس از پرداخت آنلاين قادر به دانلود فايل خواهيد بود و همچنين يک نسخه از “لينک دانلود” نيز براي شما ايميل مي شود.

دانلود فایل

بررسی وسعت به کارگیری برنامه ریزی و توسعه نیروی انسانی در پروژه های عمرانی

بررسی وسعت به کارگیری برنامه ریزی و توسعه نیروی انسانی در پروژه های عمرانی

فرمت فایل:       word

تعداد صفحات:  266

 

 

 

چکیده :

 

این طور به نظر می رسد که در صنایع ساخت نیروی کارمتنوعی مشغول به کار می باشند از این رو اداره ومدیریت نیروی انسانی در این صنعت کار سخت و چالش برانگیزی است مدیریت استراتژیک

 

منابع انسانی (SHRM) مدرن، رویکرد ودیدگاهی است در رابطه با توسعه وجوه نیروی انسانی به

 

منظور بهره برداری از این نیرو درجهت بهبود عملکرد گروهی پروژه ها و ایجاد مزیت رقابتی

 

سازمان.

 

برنامه ریزی وتوسعه نیروی انسانی پروژه ها بخش اساسی مدیریت منابع انسانی در این صنعت

 

می باشد .این تحقیق به منظور بررسی وسعت به کارگیری برنامه ریزی وتوسعه نیروی انسانی در

 

پروژه های عمرانی صورت گرفته است .

 

تاکید اصلی این تحقیق به سمت بهینه کردن سطوح ونواحی ازلحاظ برنامه ریزی سازمانی وتوسعه

 

گروهی به منظور افزایش عملکرد پروژه ومقابله با مسائل ومشکلات مواجه شده نظیرکمبود نیروی کار

 

ماهر، کارکنان موقت وتغییرپذیر، فقدان یا کمبود آموزش های موثروارزیابی عملکرد می باشد .

 

مطالعه وبررسی ها با قاطعیت به دنبال بهترین فاکتورهای عملی وشناسایی ابزارها وعوامل اصلی ایجاد

 

محدودیت به منظور حمایت از مدیریت منابع انسانی (HRM) می باشد .

 

نتیجه بررسی ها نشان می دهد که با افزایش به کارگیری برنامه ریزی وتوسعه نیروی انسانی نتایج

 

واثرات مثبتی را درعملکرد پروژه های عمرانی مشاهده خواهیم کرد .

 

 

 

 

مقدمه :

 

فشارهای رقابتی ، هم در بازارهای داخلی وهم در بازارهای جهانی نتایج و اثرات مطلوبی را در

 

مدیریت روابط کارکنان ورفتارهای آنان ایجاد کرده و کارکنان را از حالت سستی وبی حرکتی دور، ودر

 

جهت تعهدی مثبت نسبت به مشتریان ورفع نیازهای شغلی سوق داده است .

 

مردم ، افرادی هستند که دیدگاه ها ،ارزش ها ،خصیصه ها ورویکردهایشان را به زندگی سازمانی

 

می آورند واگر این خصوصیات وعوامل انسانی به خوبی مدیریت شوند می تواند منافع چشمگیری

 

راعاید سازمان ها کنند .

 

صنعت ساخت قصد دارد ، نیروی انسانی را به عنوان بخشی از استراتژی بقا نشان دهد . این استراتژی

 

بر حفظ و بازآموزی کارکنان به منظور افزایش مهارت آنان ( حفظ کارکنان ماهرتر ) یا بر سهولت

 

جایگزینی کارکنان ماهرتر تاکید می کند (MULLINS.1999).

 

با توجه به گفته پیترواتر (1982) مردم دیگر نباید به عنوان هزینه تلقی شوند بلکه به عنوان دارایی های

 

با ارزش شرکت ومنبع اصلی مزیت رقابتی سازمان به حساب می آیند. صنعت ساخت به عنوان صنعتی

 

کار       محور تلقی می شود . درون این صنعت میان پرسنل مختلف روابط پیچیده ای حاکم است همین

 

پیچیدگی در روابط انسانی، اساس ومبنای طراحی و سازمان دهی نیروی انسانی درصنعت ساخت است .

 

بنابراین مردم مرکز توجه ونظرات مختلف صنعت می باشند.

 

صنعت ساخت جهت تامین رضایت انسان ها وبرآورده کردن خواسته ها واحتیاجات آن ها به وجود آمده

 

است ، مردم آن را سازمان می دهند وآن ، مردم را به کار می گیرد در واقع رابطه متقابلی بین عرضه

 

وتقاضا وجود دارد .

 

بسیاری ازمشکلات وبحران هایی که در بخش صنعت ساخت وپروژه های مرتبط با آن ایجاد شده ، در

 

نتیجه رفتارهای انسان ها به وجود آمده است وشاید اینگونه به نظر رسد که مدیریت منابع انسانی توانایی

 

حذف این قبیل خطرها را بیش از هر رویکرد مدیریتی دیگردارد.

 

در نتیجه داشتن دیدگاه استراتژیک در مدیریت منابع انسانی برای مقابله با مشکلات پیش آمده وتقویت

 

رقابت سازمانی ضروری به نظر می رسد.

 

مطالعه وبررسی های جامع به منظورشناسایی وتعیین احتیاجات مدیریت استراتژیک منابع انسانی کارآمد

 

با تاکید برجنبه های برنامه ریزی منابع انسانی (برنامه ریزی سازمانی ) وتوسعه نیروی انسانی (توسعه

 

گروهی) ضروری است تا با ارائه راه حل های امکان پذیر وبا استفاده از ابزار وتکنیک های مدیریت

 

نیروی انسانی بخش اصلی مشکلات درون صنعت ساخت را به حداقل برسانیم.

 

این تحقیق بسیار مایل است نشان دهد که می توان با به کارگیری بهینه از نیروی انسانی سود رقابتی

 

سازمان ها را افزایش داد

 

انگیزه تحقیق :

 

ایران برروی کمربند فعال زلزله آلپاین – هیمالیا که یکی از فعال ترین مناطق تکنوتیک در جهان به

 

شمار می رود قرار گرفته است این امر سبب شده که ایران به عنوان یک کشور زلزله خیز به حساب آید

 

بیشتر از 130 زمین لرزه قوی با بزرگی 7 ریشتر یا بیشتر درقرون گذشته در آن رخ داده است تنها در

 

قرن گذشته حدود 25 زمین لرزه بسیار بزرگ موجب کشته شدن بیش از 200000 نفر وتخریب چندین

 

شهر وهزاران روستا وضررهای اقتصادی جبران ناپذیری گردید .

 

زمین لرزه هایی که در ایران رخ داده اند ایران را به عنوان یکی از کشورهای آسیب پذیر در برابر

 

زلزله در چندین دهه اخیرنشان می دهند .

 

با توجه به اهمیت این مطالب این سوال مطرح می شود که چرا بیشتر ساختمان ها درطول چند زلزله

 

اخیر تخریب شده اند در مورد برخی از این خرابی ها ، طراحی نامناسب وعدم وجود مصالح استاندارد

 

را می توان دلیل اصلی دانست درحالیکه تعداد زیادی ازساختمان ها که با مواد استاندارد وطراحی

 

مناسب ساخته شده اند، براثر کیفیت پایین ساخت وسازتخریب گردیده اند دراین اماکن عدم وجود نیروی

 

انسانی متخصص در ساخت وساز علت اصلی این تخریب ها شناخته شده است با این وجود دراکثر

 

تحقیقاتی که پس ازوقوع زلزله ها صورت گرفته است عدم طراحی مناسب ومصالح استاندارد بیشتر از

 

دیگر موضوعات مورد توجه قرار گرفته است وتوجه بسیار کمی به نیروی انسانی غیر متخصص

 

دربخش صنعت ساخت شده است بنابراین اینگونه به نظرمی رسد که منابع انسانی،علی الخصوص در

 

مورد نیروی متخصص، نقش عمده ومهمی را در ارتقا کیفیت ساخت وساز ایفا نمایند . براساس گزارش

 

وزارت مسکن وشهرسازی ایران عمر مفید ساختمان در ایران حدود ٢٠      ۳٠سال می باشد واین درحالی

 

است که در کشورهای توسعه یافته این میزان در حدود ٨٠       ١٠٠ سال است این موضوع نشان دهنده آن

 

است که کیفیت پایین ساخت وساز درایران ، اساسی ترین ومهم ترین عیبی است که می بایست مورد

 

بررسی وتجدید نظر قرار گیرد .

 

 

 

 

 

 

 

 

شرح مسئله :

 

مدیریت مردم به طورحتم چالش بر انگیز است هم در سطح استراتژیک وهم در سطح سازمانی . ازاین

 

روسعی براین است که منابع انسانی در راستای اهداف واستراتژی های سازمان مدیریت وتوسعه یابند .

 

به منظور اثربخشی مدیریت منابع انسانی لازم است اصلاحاتی در آن صورت گیرد تا بتوانیم با مشکلات

 

ومسائل برخاسته از درون صنعت ساخت که به شرح زیر می باشد مقابله کنیم .

 

1       کمبود نیروی کار ماهر :

 

وجود منابع انسانی برای هر صنعتی حیاتی است واین امر شامل صنعت ساخت هم می شود طبق ادعای

 

Paul Manning مدیر اجرای اصلی شرکت ساختمانی (C.Raimondo & Sons) تامین وحفظ

 

نیروی کار با کیفیت بالا یک نقطه قوت است این مورد به خصوص در سال های اخیر در صنعت ساخت

 

اهمیت زیادی پیدا کرده است زیرا کمبود فزاینده نیروی کار ماهر در این زمینه زیاد است .

 

برای مثال لویی از روند نگران کننده ای در صنعت ساخت حرف می زند که کمبود فزاینده کارگران

 

ماهر ومدیران مجرب است . او همچنین اضافه می کند که کمبود نیروی کار ماهر ومجرب باعث شده

 

که بر افزایش کمیت وکیفیت آموزشی تأکید کنیم تا کارکنانی مفیدتر وبهتر تحویل دهیم .

 

2       نیروی کارموقت        تغییرپذیر :

 

لزوم به کارگیری نیروی کار موقت که بتواند از پروژه ای یا مکانی به پروژه یا مکان دیگر نقل مکان

 

کنند، مشکلات زیادی را برای این نوع کارکنان به وجود می آورد از جمله زندگی شغلی آن ها از حالت

 

بالانس خارج می شود ( ازدست دادن تعادل زندگی شغلی ) .

 

 

دانلود فایل

تاثیرات زمان های پوست کندن (blanching) عناصر معدنی مستخرج در جانشین اسفناج

تاثیرات زمان های پوست کندن (blanching) عناصر معدنی مستخرج در جانشین اسفناج

فرمت فایل:   word

تعداد صفحات:   20

 

 

مواد و روش ها :

1    2 ) آماده سازی نمونه ها

سه دسته از جانشین اسفناج ، 5 مرتبه در طول شش ماه در فروشگاه داخل شهر کمپیناس در ایالت سائوپائولو پیدا شد . دسته های بزرگ زیر آب روان شسته شده بود تا شن هایش پاک شود ون سپس با آب دو بار یونیزه شده شسته شده و

خشک کن دستی آشپزخانه و دستمال کاغذی به آرامی خشک شده است . ریشه های سفت برگ های پلاسیده از آن جدا شده است . برگ ها و ریشه های نازک ریز زرد شده و با دست به خوبی مخلوط شده اند وحدود 250گرم آن دور ریخته شده است . بقیه به کمک دستگاه پردازنده غذا یک جور می شوند . اجزای دستگاه پردازنده غذا

( Food  Procssor ( در ارتباط با نمونه ها همراه با محلول آبدار داغ حاوی دو درصد EDTA  و دو درصد اسید سیتریک مورد عمل قرار می گیرد و برای پاک کردن هر اثری از آهن با آب دو بار یونیزه شده نشسته می شود و قبل از مصرف در مجاورت هوا خشک می شود . پس از شستن و خشک کردن و قبل از ریز کردن ، 250 گرم از بخش های نمونه ها ، یعنی برگ ها و ریشه ای نازک برای پوست کندن جدا می شود . برگ ها و ریشه ها در ماهی تابه ای شیشه ای که شامل دو لیتر آب جوش دو بار یونیزه شده ، به ترتیب به مدت یک ، پنج و پانزده دقیقه گرم می شود . سپس همان طور که در بالا گفته شد سبزی پوست کنده شده در خشک کن دستی آشپزخانه خشک و در دستگاه پردازنده غذا یکجور می شود.

2    2 : مجموع جامدات

موارد مکرر در نمونه های خام و پوست کنده شده تکثیر می شوند که در ظرف آلومینیومی روی گاز در درجه 105 درجه سانتیگراد خشک می شود تا به وزن ثابتی برسند . به اندازه cm / gm 15 خاک سیلیسی به هر طرف آلومینیوم اضافه می شود تا توزیع گرما بهتر شود . مجموع جامدات برای اندازه گیری تجمع مواد معدنی روی ماده خشک و مقایسه مراحل عناصر در میان شکست های پی در پی استفاده

می شده است .

3    2 : تعیین مواد معدنی منحصر به فرد

کل حجم هر ماده معدنی مکررا پس از هضم نمونه ها با نیتریک اسید تعیین شده است . پس از نابودی کامل ماده اصلی ، پس ماند آن با نیتریک اسید و lanthanum کافی از بین می رود تا به تجمع نهایی یک درصدی HNO و نیم درصدی lanthanum در یک قمقمه غلظت سنج با سایز مناسب برسد . این راه حل برای اندازه گیری پتاسیم ، سدیم ، کلسیم ، منیزیم ، آهن ، مس ، منگنز و روی توسط طیف سنج جذب اشعه اتمی روی ریز پردازنده ای که وسیله ( پرکین المر) را کنترل

می کرد استفاده می شده است .

شعله ای اتیلنی استفاده می شد و معیارهای درجه بندی متعلق به ( کارلو اربا ، مرک و جی تی بیکر ) بوده است . معیارها مانند نمونه ها با تجمع یکسانی از نیتریک اسید lanthanum آماده شده بودند .هر وقت به آب احتیاج می شد ، از آب دو بار یونیزه شده (Milli     Q ) با مقاومت ویژه هجده اهم استفاده می شد . قمقمه های شیشه ای و پلی اتیلن به مدت 24 ساعت در اسید نیتریک ده درصدی خیسانده می شدند و سپس قبل از استفاده از آب دو بار یونیزه شده شسته می شوند . تجمع منحصر به فرد هر کانی در هر نمونه بر اساس وزن خیس و خشک آنها تخمین زده می شود . اطلاعاتی که بر اساس ماده خشک است برای تخمین تجمع هر عنصر در هر شکاف استفاده می شد .

4    2 : استخراج مداوم مواد معدنی

شکاف مولکول های محلول هر ماده معدنی در جایی که عناصر معین می شوند به ligands نامحلول محدود می شود . شکاف مولول های محلول به عنوان رابطی میان مجمع عناصر قابل استخراج با 7 PH و مجموع تجمعش در جانشین اسفناج تعریف می شود . برای هر نمونه از شکاف مولکول های محلول مواد معدنی سه پاسخ آماده شده است . نمونه در لوله پلی پروپلین کره گیری ، وزن شده ( log ) و به مدت یک ساعت همراه M 15/0     ml8 آلومینیوم استات ( 7 PH ) مخلوط می شود .

پس از سی دقیقه کره گیری در rpm 10000 ، ماده شناور سطح آن جدا شده و

پس ماند داخل لوله با ده میلی لیتر آب دوباره یونیزه شده شسته می شود . از لوله حاوی آب و پس ماند دوباره به مدت پانزده دقیقه در rpm 10000  دوباره کره گیری می شود . ماده شناور در سطح آن جمع آوری شده و به اولی اضافه می شود و جزء شکست مولکول های مواد معدنی تعیین می شود .

مرز شکستگی ligands  نامحلول  به عنوان رابطی بین تجمع عناصر قابل استخراج پس از عمل پروکسید و اسید ملایم تجمعش در جانشین اسفناج تعریف شده است . مواد معدنی وابسته به ligands نا محلول در پس ماند ها از استخراج قبلیشان ، اضافه کردن سه میلی لیتر ازHNO     M02/0 و پنج میلی لیتر از HO سی درصد که دارای HNO با PH2  است ، تعیین می شوند . این مخلوط به مدت دو ساعت در دمای 85 درجه سانتی گراد در اب مخصوص شستشو حرارت می بیند و بعضی اوقات به هم زده می شود . پس از این دوره ، سه میلی لیتر دیگر از HO سی در صد

 

دانلود فایل

نانو تکنولوژی وکاربرد های آن

#filesell_pps_div1{margin:5px auto;padding:5px;min-width:300px;max-width:500px;border:1px solid #a9a9a9 !important;background-color:#ffffff !important;color:#000000 !important;font-family:tahoma !important;font-size:13px !important;line-height:140% !important;border-radius:5px;}

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت تعداد صفحات: 11   / عنوان تحقیق : نانو تکنولوژی وکاربرد های آن تهیه کننده :رقیه موذن زاده نام استاد :آقای محبی فر 6 نانو تکنولوژی وکاربرد های آن مقدمه: در دنيا انقلاب هاى زيادى رخ داده است كه عبارتند از :1)انقلاب كشاورزى 2)انقلاب صنعتى 3)انقلاب نيمه هادى ها (کامپیوتر ها) 4) انقلاب نانو تکنولوژی . نانوتکنولوژی به نام ریز ساز مطرح بوده است.کار نانو تکنولوژی در محیط اتمی صورت میگیردو بیشتر از دو شیوه استفاده می شود. 1)جابه جایی وحرکت مولکولی(مکانیک مولکولی) 2)همانند سازی معرفی نانو تکنولوژی نانوتکنولوژی توانمندی تولید مواد و ابزارها وسیستمهای جدید با در دست گرفتن کنترل در سطح مولکولی و اتمی واستفاده از خواصی است که در آن سطوح ظاهر میشود . درواقع این فن آوری عبارت از کاربرد ذرات در ابعاد نانو میباشد .یک نانومتر یک میلیاردم متر است که از دو مسیر میتوان به این ابعاد دست یافت . 1) تهیه ذرات نانو باکمک تجهیزات دقیق از خرد کردن ذرات بزرگتر 2) فن آوری مولکولی که تولید ساختار اتم به اتم ویا مولکول به مولکول صورت م …

کاربرد سیستم های هیدرولیک در طراحی خودروها با جایگزینی ترمز هیدرولیکی بجای ترمزهای مکانیکی نوع کابلی و یا اهرمی آغاز شد

#filesell_pps_div1{margin:5px auto;padding:5px;min-width:300px;max-width:500px;border:1px solid #a9a9a9 !important;background-color:#ffffff !important;color:#000000 !important;font-family:tahoma !important;font-size:13px !important;line-height:140% !important;border-radius:5px;}

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت تعداد صفحات: 4   کاربرد سیستم های هیدرولیک در طراحی خودروها با جایگزینی ترمز هیدرولیکی بجای ترمزهای مکانیکی نوع کابلی و یا اهرمی آغاز شد. در این سیستم و با توجه به قابلیت های انعطاف پذیری مایعات و با ایجاد فشار روی مایع امکان انتقال نیروی ترمز به تمام چرخها بوجود آمد. بعدها از سیستم هیدرولیک و به روش مشابهی با ترمزهای هیدرولیکی در مکانیزم کلاچ خودروها استفاده شد. در ادامه روند توسعه تکنولوژی در ساخت خودروها، کاربرد هیدرولیک وسعت بیشتری یافت و در سیستم های دیگر خودرو مانند جذب کننده ضربات (کمک فنر)، فرمانهای هیدرولیکی و گیربکس اتوماتیک بکار گرفته و متداول شد. ایده بکارگیری سیستم هیدرولیک در مکانیزم تعلیق خودروها اولین بار در سال 1952 در شرکت خودرو سازی سیتروئن مطرح شد. طراحان شرکت سیتروئن در طراحی و ساخت سیتروئن مدل DS19 از تمام مکانیزم های هیدرولیکی که تا آن زمان ابداع شده بود استفاده کردند. آنها در طرح این خودرو بجای استفاده از سیستم های هیدرولیکی متعدد و مستقل برای هر کدام از مکانیزم ها، اقدام به طراح …

ساخت یافته و شی گرا

#filesell_pps_div1{margin:5px auto;padding:5px;min-width:300px;max-width:500px;border:1px solid #a9a9a9 !important;background-color:#ffffff !important;color:#000000 !important;font-family:tahoma !important;font-size:13px !important;line-height:140% !important;border-radius:5px;}

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت تعداد صفحات: 27   برنامه های ساخت یافته وشی گرا: برنامه نویسی ساخت یافته روش منظمی برای نوشتن برنامه هاست ومنجربه نوشتن برنامه هایی می شود که خوانایی آن بالاست. تست و اشکالزدایی آنها راحت ترواصلاح آنها ساده تر است .دربرنامه نویسی ساخت یافته برنامه ها به صورت مجموعه ای ازفعالیتها تصور میشودکه بایدبرروی برنامه ها اجراشود.دراین روش هرکارپیچیده ای به مجموعه ای از کارهای کوچکتر تقسیم می شود تا کارهای ایجادشده قابل درک باشند.دراین روش داده ها از فعالیتها که آنهاراپردازش میکنندچداست وقتی حجم داده ها زیاد باشند تگهداری آنها مشکل میشود هرچه باداده ها بیشتر کار شود مشکلات بیشتری روی میدهد. زبان c ازجمله زبانهای ساخت یافته می باشد. برنامه نویسی شی گرا شیوه نوینی است که در آن میتوان قطعاتی را ایجاد کردودربرنامه های مختلف استفاده کرد.قابلیت خواندن برنامه هایی که در این روش نوشته میشود بالا بوده است وتست ،عیب یابی واصلاح آنها آسان است.شی گرایی بر اشیا تاکید دارد.vb زبانی کاملا شی گرا است. زبان c علاوه بر اینکه جز زبا …

مبانی نظری و پیشینه پژوهش مفاهیم و دیدگاه های مدیریت سود وسیاست تقسیم سود (فصل 2)

مبانی نظری و پیشینه پژوهش مفاهیم و دیدگاه های مدیریت سود وسیاست تقسیم سود (فصل 2)

دانلود مبانی نظری تحقیق و پیشینه پژوهش مفاهیم و دیدگاه های مدیریت سود وسیاست تقسیم سود (فصل 2) در 90 صفحه در قالب word , قابل ویرایش ، آماده چاپ و پرینت جهت استفاده.


مشخصات محصول:
توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)
همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه
توضیحات نظری کامل در مورد متغیر
پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه
رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب
منبع : انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)

کاربردهای مطلب:
منبعی برای فصل دوم پایان نامه، استفاده در بیان مسئله و پیشینه تحقیق و پروپوزال، استفاده در مقاله علمی پژوهشی، استفاده در تحقیق و پژوهش ها، استفاده آموزشی و مطالعه آزاد، آشنایی با اصول روش تحقیق دانشگاهی


قسمتهایی از مبانی نظری:

مقدمه
اختيار عمل مديران در استفاده از اصول تحقق و تطابق، برآورد و پيش بيني و همچنين اعمال روش‏هايي نظير تغيير روش ارزيابي موجودي كالا، استهلاك سرقفلي، هزينه جاري يا سرمايه اي تلقي كردن هزينه هاي تحقيق و توسعه و تعيين هزينه مطالبات مشكوك الوصول از جمله مواردي هستند كه مديران مي‏توانند از طريق اعمال آنها سود را تغيير دهند. از يك طرف به دليل آگاهي بيشتر مديران از وضعيت شركت، انتظار مي رود به گونه اي اطلاعات تهيه و ارائه شود كه وضعيت شركت را به بهترين نحو منعكس كند. از طرف ديگر بنابه دلايلي نظير ابقاء در شركت، دريافت پاداش و غيره، مديريت واحد انتفاعي خواسته يا ناخواسته ممكن است با دستكاري سود، وضعيت شركت را مطلوب جلوه دهد. تحت چنين شرايطي سود واقعي با سود گزارش شده در صورت هاي مالي مغايرت داشته و رويدادي تحت عنوان مديريت سود رخ داده است. از سويي ديگر دنياي تجاري و حرفه اي امروز دستخوش تغيير و تحولات سياسي گرديده و انقلاب اطلاعات تأثير بسزايي در نحوه کار داشته است.
هر تحقيق علمي نياز به مطالعه کارهاي پيشينيان و بررسي نتايج و دستاوردهاي آنان و مباني تئوريک در مورد موضوع مربوطه دارد که در روش تحقيق به اين مرحله بررسي ادبيات تحقيق مي‏گويند. اين فصل به بررسي ادبيات و پيشينه تحقيقات انجام شده مي پردازد که شامل دو بخش مي باشد. بخش اول مربوط به ادبيات موضوع است که به تفصيل اطلاعاتي درباره تعريف، انواع، انگيزه ها، روش ها يا ابزارها و مطالبي ديگر در ارتباط با مديريت سود و همچنين تعريف، مباني، اهداف، طبقه بندي و ساير موارد مرتبط با سياست تقسيم سود ارائه مي شود. بخش دوم مربوط به پيشينه تحقيق مي باشد. در اين پايان نامه تلاش شده تا کليه پايان نامه ها و تحقيقات داخلي در زمينه مديريت سود و سياست تقسيم سود به طور دقيق مورد مطالعه قرار گيرد که قطعاً در غناي پايان نامه بي تاثير نخواهد بود. لذا به طور کلي در اين فصل ابتدا مجموعه اي از اصول و مباني تئوريک  مديريت سود و سياست تقسيم سود که با استفاده از کتب و مقالات فارسي و انگليسي تهيه شده اند ارائه مي گردد، سپس چکيده‏اي از تحقيقات و پايان نامه هاي انجام شده در اين مورد ذکر مي شود.

مفاهيم مختلف سود
قبل از پرداختن به مديريت سود لازم است در ارتباط با سود، اهداف گزارشگري آن، استفاده سود براي استفاده کنندگان پيش بيني سود و فوايد آن براي سرمايه گذاران مطالبي ارايه شود تا اهميت آن براي خوانندگان مشخص شود.

 سود

در ابتداي پيدايش انسان منفعت گرايي در ذات وي بوده است. با پيدايش علم اقتصاد و در كنار آن حسابداري مفهوم منفعت گرايي جاي خود را پيدا كرده است، به طوري كه حسابداري دو طرفه با نظريه مالكيت شروع شد. بعدها نظريه تئوري تفكيك شخصيت مطرح گرديد. در اين تئوري، شخصيت واحد تجاري جداي از شخصيت صاحبان آن بوده و هدف مؤسسه ايجاد سود حسابداري براي سهامداران و بستانكاران بوده است و به دنبال آن تئوري هاي بنگاه، حقوق باقي مانده و وجوه مطرح شدند، كه هر كدام تقسيم جديدتري از اطلاعات حسابداري به خصوص سود را ارائه مي دهند. در تئوري وجوه، سود حسابداري معني و مفهومي ندارد، در تئوري بنگاه واحد تجاري يك بنگاه اجتماعي به حساب مي آيد كه براي عموم منافع ايجاد مي‏كند و منافع آن سود حسابداري نيست بلكه ارزش افزوده است. امروزه اقتصاددانان مي گويند سود تنها انگيزه تاسيس بنگاه ها نيست بلكه معتقدند كه بنگاه ها با اهداف رفاهي، اجتماعي و اقتصادي هم ممكن است ايجاد شوند. البته در كنار نظريه اقتصاددانان اين نظريه وجود دارد كه اكثر واحدهاي تجاري براي سودآوري تاسيس مي شوند (قرباني، 1389: 12).

اهداف گزارشگري سود
شركت ها بايستي در پايان هر دوره فعاليت صورت هاي مالي اساسي تهيه نمايند. يكي از اين صورت‏هاي مالي صورت سود و زيان است كه آخرين رقم آن سود خالص واحد تجاري است. در واقع سود از جمله برترين شاخص هاي اندازه گيري فعاليت هاي واحد اقتصادي است (ثقفي و آقايي ، 1373: 5). با توجه به اهميت و كاربردهاي مختلف سود اهداف گزارشگري سود شامل موارد زير است:
1-    سود به عنوان مبنايي براي محاسبه ماليات و توزيع مجدد ثروت بين افراد است.
2-    سود به عنوان راهنمايي مورد تصور است كه بر اساس آن سياست هاي مربوط به سود تقسيمي و نگهداري سود تدوين مي شود.
3-    سود را به عنوان شاخصي از بيشترين مبلغي مي دانند كه مي تواند به صورت سود تقسيمي توزيع يا در شركت سرمايه گذاري مجدد شود.
4-    سود به عنوان راهنمايي براي سرمايه گذاري و تصميم گيري مورد توجه قرار مي گيرد.
معمولاً چنين فرض مي شود كه سرمايه گذاران مي كوشند بازده مبلغي را كه سرمايه گذاري مي‏كنند به حداكثر برسانند. در واقع سرمايه گذاران به دنبال سهام شرکت هايي هستند که از توان سودآوري بالايي برخوردارند و حاضرند سهام اين شرکت‏ها را به قيمت بالاتري خريداري کنند (هشي و ديگران ، 1388: 37). البته با توجه به درجه قابل قبولي از ريسك، سود به عنوان يك ابزار يا وسيله پيش بيني كننده به حساب مي آيد كه افراد را در امر پيش بيني سودها و رويدادهاي اقتصادي آينده ياري مي دهد. سود معياري است كه از مباشرت مديريت بر منابع شركت و كارايي در به انجام رساندن امور شركت است، به طوري كه هيات استانداردهاي حسابداري مالي اين موضوع را بدين صورت ارائه كرده است:
 “يكي از هدف هاي صورت‏هاي مالي اين است كه در مورد قضاوت درباره توانايي مديريت از نظر استفاده بهينه يا اثر بخشي از منابع شركت و جهت دادن به عملكرد در راستاي دستيابي به هدف اوليه شركت كه با گذشت زمان بالاترين مقدار نقد به مالكان بازگرداند، اطلاعاتي مفيد ارائه نمايد”. گزارشگري  
سود مي تواند به عنوان ابزاري باشد تا مديريت بر اساس آن در مورد آينده برنامه ريزي نمايد.

قسمتی از پیشینه پژوهش:
نيسيم و زيو  (2001) در تحقيق خود با عنوان تغييرات سود تقسيمي و سودآوري آتي شرکت ها، به بررسي نمونه‏اي که شامل 100666 سال- شرکت مشاهده، براي دوره 1987-1963 پرداختند. نمونه انتخابي اين محققين شامل شرکت‏هايي بودند که سهام‏شان در بورس سهام نيويورک  و يا بورس سهام آمريکا  مورد معامله قرار مي گرفت و اطلاعات مالي‏شان در دسترس بود. آنها اين شرکت ها را به سه دسته، داراي تغييرات مثبت در سود تقسيمي، تغييرات منفي در سود تقسيمي و بدون تغيير تقسيم کرده و بر مبناي تحقيقات خود دريافتند که تغييرات سود تقسيمي با سطح سودآوري آتي شرکت ها رابطه مستقيمي دارد. همچنين آنها به شواهد محکمي جهت تاييد محتواي اطلاعاتي سود دست يافتند.


فهرست مطالب به شرح زیر میباشد:

2-1- مقدمه 
2-2-1- مفاهيم مختلف سود 
2-2-1-1-  سود 
2-2-1-2- اهداف گزارشگري سود
2-2-1-3- پيش بيني سود و استفاده کنندگان پيش بيني سود
2-2-1-4- فوايد سود براي سرمايه گذاران 
2-2-2- مفاهيم مديريت سود 
2-2-3- انگيزه هاي مديريت سود
2-2-3-1- قراردادهاي بين مديران و مالکان
2-2-3-2- قراردادهاي بين مديران و بستانکاران
2-2-3-3- انگيزه هاي سياسي 
2-2-3-4- انگيزه هاي مالياتي 
2-2-3-5- تغييرات در مديران ارشد اجرايي
2-2-3-6- انگيزه هاي مربوط به نخستين عرضه عمومي
2-2-3-7- کاستن از هزينه هاي معاملاتي
2-2-3-8- برآوردن انتظارات 
2-2-4- الگوهاي مديريت سود 
2-2-4-1- الگوي به دست آوردن آرامش
2-2-4-2- الگوي حداکثر کردن سود
2-2-4-3- الگوي حداقل کردن سود
2-2-4-4- الگوي هموارسازي سود
2-2-5- طبقه بندي مديريت سود 
2-2-5-1- انواع روش هاي مديريت سود
2-2-5-1-1- اندوخته ارزيابي يا ذخيره ارزيابي
2-2-5-1-2- انتخاب روش هاي حسابداري
2-2-5-1-3- برآوردهاي حسابداري
2-2-5-1-4- تصميمات اقتصادي
2-2-6- انواع مديريت سود 
2-2-6-1- مديريت سود خوب در برابر مديريت سود بد
2-2-7- هموارسازي سود 
2-2-8- نظريه مديريت سود 
2-2-8-1- ارتباط ارزشي سود و نظريه هاي مديريت سود
2-2-8-2- منتخب نظريه هاي رقيب
2-2-9- روش هاي مديريت سود   
2-2-9-1- تنظيم زمان معامله   
2-2-9-2- روش هاي تسهيم هزينه   
2-2-9-3- پيش بيني اجزاي اختياري اقلام تعهدي به کمک متغيرهاي حسابداري   
2-2-9-4- پيش بيني روابط بين اقلام تعهدي و جريان‏هاي نقدي   
2-2-10- اقلام تعهدي اختياري 
2-2-10-1- هدف از حسابداري بر مبناي تعهدي چيست؟
2-2-10-2- اقلام تعهدي
2-2-11- کشف و اندازه گيري مديريت سود با اقلام تعهدي اختياري
2-2-11-1- روش هاي اندازه گيري مديريت سود   
2-3- بخش دوم- سياست هاي تقسيم سود   
2-3-1- چرا شرکت ها سود پرداخت مي کنند؟   
2-3-2- روش هاي پرداخت سود سهام
2-3-2-1- سود نقدي 
2-3-2-2- گواهي موقت سود سهام
2-3-2-3- پرداخت به صورت دارايي
2-3-2-4- سود سهمي 
2-3-3- پرداخت سود سهام
2-3-4- سياست هاي متداول تقسيم سود
2-3-4-1- توجيه ثبات سود سهام
2-3-4-2- نسبت پرداخت سود سهام در بلند مدت
2-3-4-3- موارد درخور توجه در طرح خط مشي تقسيم سود    
2-3-4-4- نظريه هاي سياست تقسيم سود   
2-3-4-5- عوامل موثر بر سياست هاي تقسيم سود    
2-3-4-6- دلايل تمايل سهامداران به دريافت سود سهام به صورت نقدي    
2-3-4-7- بهبود و توسعه خط مشي هاي سود سهام    
2-3-4-7-1- پرداخت سود سهام باثبات (بدون تغيير)   
2-3-4-7-2- پرداخت سود سهام پايدار در سطح کمتر    
2-3-4-7-3- پرداخت سود سهام پايدار در سطح بالاتر    
2-3-4-7-4- تغييرات سود سهام متناسب با تغييرات درآمد    
2-3-4-7-4- تغييرات سود سهام متناسب با تغييرات درآمد    
2-3-4-7-5- سود سهام پايين به اضافه سودهاي سهام فوق العاده    
2-3-4-7-6- عدم پرداخت سود سهام براي يک دوره بلند مدت    
2-3-4-7-7- محتواي اطلاعاتي سود سهام    
2-3-4-8- مکاتب فکري در مورد تقسيم سود    
2-4- ارتباط بين مديريت سود و سياست هاي تقسيم سود    
2-5- بخش سوم: پيشينه تحقيق    
2-5-1- تحقيقات داخلي    
2-5-1-1- تحقيقات انجام شده پيرامون مديريت سود    
2-5-1-2- تحقيقات انجام شده پيرامون سياست هاي تقسيم سود   
2-5-2- تحقيقات خارجي   
2-5-2-1- تحقيقات انجام شده پيرامون مديريت سود   
2-5-2-2- تحقيقات انجام شده پيرامون سياست هاي تقسيم سود  
منابع



پشتیبانی: 09392158693 (لطفا فقط عنوان فایل، نام خریدار و مشکل خود را پیامک و یا در تلگرام عنوان بفرمایید تا سوال و مشکل شما به متخصص مربوطه ارجاع شود).

نحوه دانلود : بلافاصله پس از پرداخت آنلاین قادر به دانلود فایل خواهید بود و همچنین یک نسخه از “لینک دانلود” نیز برای شما ایمیل می شود.

           

دانلود فایل

دانلود پروژه مالی طراحی نظام های مالی شرکت خاک صحرا – سهامی خاص

دانلود  پروژه مالی طراحی نظام های مالی شرکت خاک صحرا - سهامی خاص

دانلود پروژه مالی طراحی نظام های مالی شرکت خاک صحرا – سهامی خاص
فهرست مطالب
بخش اول
مدیریت مالی و وظایف آن 
بخش دوم
طرح حسابداری مالی
طرح دریافت  و پرداخت
آیین نامه تنخواه گردان
بخش سوم
طرح سیستم حقوق و دستمزد
طرح مجوزهای مالی
مقدمه
1-دربسياري
مواردبنابرضرورت هاي عملياتي ،انجام مخارج جزيي وپاره اي پرداخت هاي به
فروشندگان كالاوياعرضه كنندگان خدمات،به صورت مستقيم صورت مي گيرد0 به دليل
تعدد دفعات وقوع اينگونه هزينه ها وبه منظور ايجادسهولت وتسريع درامرفوق
وجلوگيري ازبروزوقفه درعمليات جاري ،اين قبيل پرداخت ها ازمحل وجوه تنخواه
گردان ها حسب موردانجام مي گيرد.

                 

دانلود فایل

بررسی اب و خواص و کاربرد های ان

بررسی اب و خواص و کاربرد های  ان

 فایل کامل بررسی اب و خواص و کاربرد های  ان
در قالب فایل word و متشکل از 187 صفحه قابل ویرایش و آماده برای ارائه ، چاپ ، تحقیق و کنفرانس می باشد.

بخشی از محتوای فایل دانلودی ::

آب و خواص آن
بعد از انسان آب شايد يكي از اجزاي بي نظير جهان هستي باشد ، آب از دو عنصر اكسيژن و هيدروژن تشكيل شده است كه اين دو عنصر در شرايط معمولي به صورت گاز مي باشد . عنصر هيدروژن قابل اشتعال است در حاليكه اكسيژن براي سوختن ضرروري مي باشد . با اين وجود آب اتش را خاموش مي كند . انسان و ساير حيوانات و همچنين گياهان بدون آب نمي توانند به موجوديت خود ادامه دهند در عين حال آب  باعث مشكلات زيادي در صنايع مي شود .

دانلود فایل

بررسی مدل سازی سامانه های بی درنگ توزیع شده با Mast 2

بررسی مدل سازی سامانه های بی درنگ توزیع شده با Mast 2

چکیده:
سیستم‌ عامل بی‌درنگ ( Real-time operating system) (یا سیستم بی‌درنگ) نوعی سیستم‌ عامل است که در آن، زمان، پارامتر کلیدی است. برای مثال در سیستم‌های کنترل فرایند، رایانه‌ های بی‌درنگ باید داده‌ های فرآیند تولید را جمع‌آوری کرده و به کمک آن ماشین‌های داخل کارخانه را کنترل کنند. خیلی اوقات باید فرجه زمانی (deadline) به‌طور دقیق برآورده شود؛ یعنی باید کارها در لحظات خاصی از زمان انجام گیرد. برای مثال اگر یک خودرو در خط مونتاژ در حال حرکت باشد و ربات جوشکاری (به انگلیسی: Robot welding) خیلی زود و یا خیلی دیر جوش دهد، خودرو خراب خواهد شد.مانی از یک سیستم بی‌درنگ استفاده می‌شود که لازم باشد عملیات پردازنده یا جریان داده در زمان کاملاً مشخصی انجام شود؛ بنابراین یک سیستم بی‌درنگ اغلب به‌عنوان ابزار کنترلی در یک کاربرد خاص استفاده می‌شود. سیستم‌هایی که آزمایش‌های علمی را کنترل می‌کنند، سیستم‌های تصویربرداری پزشکی، سیستم‌های کنترل صنعتی، و نیز برخی از موتورهای انژکتوری در خودرو، کنترلرهای لوازم خانگی و سیستم‌های جنگ‌افزاری، سیستم‌های بی‌درنگ هستند. این سیستم‌ها برای آنکه به‌درستی کار کنند باید پاسخ درست را در فرجه زمانی از پیش تعیین شده بازگردانند در صورتی که در سیستم‌های اشتراک زمانی مطلوب است (ولی اجباری نیست) که سریع پاسخ دهند.

فهرست مطالب:
چکیده
فصل اول
1-1چکیده
2-1مقدمه
فصل دوم
1- 2مدل سازي چيست ؟
2-2منظور از مدل در تحقیقات علمی چیست؟
3-2تعاریفی ازمدل
4-2نتایج (فواید) مدل سازی
5-2اصول مدل سازی
6-2ارزیابی مدل
7-2انواع مدل و ویژگی های آنها
8-2انواع مدل
9-2نوع دیگری از تقسیم بندی مدل
10-2مدلهای خط مشی گذاری:
11-2روش ساختن مدل تحلیلی
12-2مثالی از یک مدل تحلیلی
13-2استفاده از مدل
14-2کارکردهای مدل
15-2ارزیابی یک مدل
16-2رابطه نظریه و مدل
17-2سیستم عامل های بلادرنگ یا بی درنگ
18-2سیستمهای بلادرنگ
19-2کاربردهای استاندارد سیستم بلادرنگ
20-2شبکه بلادرنگ
21-2سیستم های بلادرنگ سخت ونرم
22-2مدل های وظیفه در سیستمهای بلادرنگ
23-2وظیفه های بلادرنگ دورهای
24-2وظیفه های بلادرنگ نامنظم
25-2زمانبندی در سیستمهای بلادرنگ
26-2شناسایی نیازها
27-2استنتاج قیود
28-2مدل وظیفه
29-2انحصاری کردن
30-2قیود زمان بندی مطلق
31-2تخصیص حافظه و زمان بندی
32-2سیستم عاملهای بلادرنگ
33-2فلسفه طراحی این نوع سیستم عامل
34-2مشخصات سیستم عامل های بلادرنگ
35-2سيستم های Real-Time
36-2فعاليتهای تكميلی ”وارد“ و ”ملور“
37-2فعاليتهای تكميلی ”هتلی“ و ”پيربهای“
38-2مشخصات كنترل (CSPEC : control specification)
39-2مشخصات فرآيند (PSPEC : process specification)
فصل سوم
1-3نتیجه گیری
2-3منبع

 

               

دانلود فایل

راه های درمان کودکان مبتلا به اوتیسم

راه های درمان کودکان مبتلا به اوتیسم

بخشی از متن:
بسياري از روشهاي درماني كودكان اُتيستيك بر پايه اصول اين روش تهيه شده اند. اصل مهم اين روش اين است كه رفتارهائي كه مورد تشويق قرار بگيرند احتمال تكرار و افزايش خواهند داشت و رفتارهائي كه مورد توجه قرار نگيرند احتمال حذف شدن آنها وجود دارد. اگر چه اِي بي اِي يك تئوري مي باشد ولي بسياري از مردم از اين اصطلاح براي روشهائي كه با اين اصل كار مي كنند استفاده مي كنند. دو روش مهمي كه بر پايه اين اصل وجود دارند روش آموزش جزء به جزء و لوواس مي باشند.
در روش آموزش جزء به جزء و روش لوواس هر تمريني كه به كودك داده مي شود شامل يك دستور به كودك، يك عمل از طرف كودك و يك عكس العمل از طرف درمانگر مي باشد. اين روش علاوه بر تصحيح رفتارهاي كودك شامل آموزش مهارتهاي جديد نيز از قبيل مهارتهاي اوليه مانند خوابيدن و لباس پوشيدن تا مهارتهاي پيشرفته مانند برخوردهاي صحيح اجتماعي مي باشد. اين روش، روشي بسيار دقيق و كامل است. در اين روش معمولاً كودك بين 30 تا 40 ساعت در هفته به صورت انفرادي با درمانگر دوره ديده كار مي كند. هر كار و مهارت جديد به اجزاء كوچكتري تقسيم مي شود . هرگاه كار خواسته شده ازكودك به درستي انجام شود، كودك مورد تشويق قرار مي گيرد تا در كودك انگيزه تكرار آن و فرمانبري بيشتر شود. اين روش با مخالفت هائي نيز روبرو شده است. برخي از متخصصين معتقدند كه اين روش به احساسات كودك لطمه مي زند و مدت زمان آموزش آن در طول هفته تأثيرات ناخوشايندي بر خانواده ميگذارد. به هر حال آمار و ارقام و تجربه نشان داده است كه تكنيكهاي اِي بي اِي نتايج مثبت و با ثباتي بر روي كودكان اُتيستيك داشته است.

 

                       

دانلود فایل