مقاله خلاقیت و نوآوری در مدیریت

#filesell_pps_div1{margin:5px auto;padding:5px;min-width:300px;max-width:500px;border:1px solid #a9a9a9 !important;background-color:#ffffff !important;color:#000000 !important;font-family:tahoma !important;font-size:13px !important;line-height:140% !important;border-radius:5px;}

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت تعداد صفحات: 21   خلاقیت و نوآوری در مدیریت .: فهرست مطالب :. مقدمه 4 حل خلاقانه مشکل 5 بهبود بخشیدن به تعریف مشکل 5 بهبود بخشیدن در ایجاد راه حلهای دیگر 5 موانع حل خلاقانه مشکل 6 انسدادهای ادراکی 8 ثبات 8 تفکر عمودی (VERTICAL THINKING) 9 یک زبان تفکر واحد 9 تعهد 10 کلیشه سازی مبتنی بر تجربه گذشته 10 نایده گرفتن مشترکات 11 تراکم 12 محدودیتهای ساختگی 12 جداکردن جزء از کل 12 بی خیالی 13 عدم کنجکاوی 13 جهت گیری در مقابل فکر کردن 14 رفع انسدادهای ادراکی 14 مراحل تفکر خلاق 15 پرورش نوآوری 18 اصول مدیریت برای نوآوری 19 نتیجه گیری 20 مقدمه حل مشکل مهارتی است که برای هر فرد در هر جنبه از زندگی لازم است. به ندرت ساعتی سپری می شود بدون آنکه یک فرد با نیاز به حل نوعی مشکل روبرو نشود. شغل مدیر به طور ذاتی حل مشکل است. اگر در سازمان مشکلاتی نبود، نیازی به مدیران هم نبود. بنابراین، تصور یک حلال مشکلات فاقد صلاحیت به عنوان یک مدیر موفق سخت است. دو روش حل مشکل وجود دارد: حل عقلایی مشکل حل خلاقانه مشکل مدیران اثربخش قا …

مقاله سیستم‌های اطلاعاتي مدیریت MIS

#filesell_pps_div1{margin:5px auto;padding:5px;min-width:300px;max-width:500px;border:1px solid #a9a9a9 !important;background-color:#ffffff !important;color:#000000 !important;font-family:tahoma !important;font-size:13px !important;line-height:140% !important;border-radius:5px;}

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت تعداد صفحات: 43   سیستم‌های اطلاعاتي مدیریت MIS .: فهرست مطالب :. چكيده 4 مقدمه 5 مفاهیم سیستمها 7 روش سیستم ها و دیدگاه سیستمی 9 چرخه حیات سیستم 12 اطلاعات 13 سیستمهای اطلاعاتی 16 سیستم های اطلاعاتی ورایانه‌ها 18 متخصصان اطلاعاتی 22 پایگاه داده – پرونده(فایل)- سند(رکورد)- عنصرداده 24 کاربرد سیستم اطلاعاتی رایانه‌محور 28 سیستم های اطلاعات مدیریت MIS 28 اداره  مجازی (Virtual office) 34 سیستم های پشتیبانی تصمیم(DSS) 36 نتیجه 40 پانوشتها 42 فهرست منابع 42 چكيده این مقاله سیستم‌های اطلاعات مدیریت MIS را پوشش می دهد. از آنجا که MIS ترکیبی از سه پدیده سیستم ، اطلاعات و مدیریت می‌باشد ابتدا این موارد را بررسی میکند. به علت تأثیرات قابل توجه سیستمهای اطلاعاتی بر روی MIS مبحث دیگر مقاله، درباره آن می‌باشد. متخصصان اطلاعاتی شامل تحلیل‌گر سیستمها، مدیران پایگاههای داده، متخصصان شبکه، برنامه‌نویس ها و اپراتورها در قسمت بعدی بررسی شده است. بعد از بررسی اجزای MIS به سیستم …

مقاله مبانی مدیریت مالی

#filesell_pps_div1{margin:5px auto;padding:5px;min-width:300px;max-width:500px;border:1px solid #a9a9a9 !important;background-color:#ffffff !important;color:#000000 !important;font-family:tahoma !important;font-size:13px !important;line-height:140% !important;border-radius:5px;}

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت تعداد صفحات: 22     موضوع مقاله : مبانی مدیریت مالی .: فهرست مطالب :. مقدمه 4 تعريف سهام عادي از نظر قانون تجارت ايران –ماده 24 4 انواع سهام 4 جدول شماره 1-18 5 سهام خزانه 6 جدول شماره 2-18 6 صرف سهام 6 سهام طبقه بندي شده 7 استفاده از حق تقدم خريد سهم در تامين مالي 8 2- ارزش حق تقدم خريد 8 فروش سهم با حق تقدم خريد سهام يا بدون آن 9 فرمول ارزش حق تقدم 10 سهام فاقد حق تقدم خريد 10 3-آثار عرضه حق تقدم خريد بر موقعيت سهامداران 10 رابطه ميان بازار و قيمت پذيره نويسي 11 اندازه گيري ريسك مجموعه 11 كوواريانس بازده ها 12 تجزيه و تحليل مجموعه و انتخاب سرمايه گذاري 13 مزاياي استفاده از حق خريددر تامين مالي جديد 13 ارزيابي سهام عادي به عنوان يك منبع مالي تامين مالي 14 ريسك 14 محاسبه ريسك آتي 15 انواع ريسك 17 ارزيابي سهام ممتاز 17 ارزيابي سهام عادي 18 ساير روشهاي ارزيابي سهام عادي 18 معيار هاي ريسك 18 تجزيه و تحليل ريسك در بودجه بندي سرمايه اي 19 توزيع احتمال 19 هزينه سهام ممتاز 20 هزينه سهام عادي 20 ارزش …

مقاله مديريت سازمان ايجاد انگيزه در سازمان

#filesell_pps_div1{margin:5px auto;padding:5px;min-width:300px;max-width:500px;border:1px solid #a9a9a9 !important;background-color:#ffffff !important;color:#000000 !important;font-family:tahoma !important;font-size:13px !important;line-height:140% !important;border-radius:5px;}

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت تعداد صفحات: 37   مديريت سازمان موضوع پروژه : ايجاد انگيزه در سازمان .: فهرست مطالب :. فصل اول 5 مقدمه 5 انگيزش و علمكرد بهتر 6 براي تعهد رهبري كنيد نه براي اطاعت 9 تعهد نه اطاعت 10 طرز بيان، ايجاد ارتباط تصويري 11 جلساتي كه انگيزه ايجاد مي كنند 12 كاركنان را در جهت مشكل گشايي به افراد خلاق تبديل كنيد 13 وقتي كار خودش پاداش است 14 پاداش: آنچه كه مي خواهند: 15 استرس 16 اعتماد كاركنان را جلب كنيد 17 فصل دوم 19 مقدمه 19 بخش اول 20 ريشه هاي پيدايش بالندگي سازماني 20 بخش دوم 24 تعريف بالندگي سازماني 24 الف: گشودگي و شفاف بودن نظام 27 ب: اعتماد به يكديگر 28 پ: بازخورد از درون و بيرون 29 ت: مشاركت با ديگران 29 ث: پروردن و اختيار دادن 30 ج: كم لايه بودن ساختار سازماني 31 ويژگيهاي نمايان بالندگي سازمان 31 اثر بخشي و تندرستي سازماني 33 بخش سوم 36 اهداف 36 منابع 37 …

تحقیق درباره كارآموزي مديريت حميدرضا خواموشي

#filesell_pps_div1{margin:5px auto;padding:5px;min-width:300px;max-width:500px;border:1px solid #a9a9a9 !important;background-color:#ffffff !important;color:#000000 !important;font-family:tahoma !important;font-size:13px !important;line-height:140% !important;border-radius:5px;}

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت تعداد صفحات: 76   فصل اول: آشنايي با مكان كارآموزي شركت فن آور ذوب در سال 1376 در شهر گلپايگان كار خود را آغاز كرد. در ابتدا با كارگران محدودي كار خود را آغاز كرد ولي اكنون داراي 20 كارگر و 12 كادر اداري مي باشد. اين شركت در زمينه توليد شمش آلومينيومي فعاليت دارد. فصل دوم: بخشهاي مرتبط با رشته علمي كارآموز سيستم‌هاي اطلاعات مديريت MIS چكيدهاين مقاله سيستم‌هاي اطلاعات مديريت MIS را پوشش مي دهد. از آنجا كه MIS تركيبي از سه پديده سيستم ، اطلاعات و مديريت مي‌باشد ابتدا اين موارد را بررسي ميكند. به علت تأثيرات قابل توجه سيستمهاي اطلاعاتي بر روي MIS   مبحث ديگر مقاله،  درباره آن مي‌باشد. متخصصان اطلاعاتي شامل تحليل‌گر سيستمها، مديران پايگاههاي داده، متخصصان شبكه، برنامه‌نويس ها و اپراتورها در قسمت بعدي بررسي شده است. بعد از بررسي اجزاي MIS به سيستم‌هاي اطلاعات مديريت در حالت كلي پرداخته مي‌شود.سيستمهاي پشتيباني تصميم(DSS) ، تأثيرات هوش مصنوعي و سيستم&zwn …

تحقیق درباره نوآوری دانش در مدیریت

#filesell_pps_div1{margin:5px auto;padding:5px;min-width:300px;max-width:500px;border:1px solid #a9a9a9 !important;background-color:#ffffff !important;color:#000000 !important;font-family:tahoma !important;font-size:13px !important;line-height:140% !important;border-radius:5px;}


این محصول در قالب ورد (WORD) و قابل ویرایش در 18 صفحه تهیه شده است. در بخش زیر برای اطلاع بیشتر از محتویات این فایل و اطمینان از خرید، مطالب چند صفحه آورده شده است. با مطالعه این بخش با اطمینان بیشتر خرید کنید. لینک دانلود پایین صفحه     اصطلاح مدیریت دانش طی دهه گذشته توجه و اقبال بسیاری در عرصه کسب و کار یافته است. علت این اقبال و توجه آن است که بسیاری از مدیران سازمانهای مختلف، مدیریت دانش را به عنوان فرایندی قلمداد می کنند که سازمانها را قادر می سازد از داراییهای دانش برای ایجاد ارزش در سازمانها استفاده کنند. برای مثال، کاربرد اینترنت از زمان اجرای پروژه ARPA-NET در ایالات متحده آمریکا روز به روز افزایش یافته و امروزه اینترنت به عنوان یک ابزار کلیدی برای مدیریت دانش به شمار رفته و رشته مدیریت دانش به یک سوژه داغ و بحث برانگیز تبدیل شده است. از این رو، بسیاری از مدیران آن را به عنوان منبع مزیت رقابتی آینده تلقی کرده و آن را درحوزه های مختلف نظیر تحقیق و توسعه، داروسازی ، بازاریابی و مهندسی نرم افزار به کار می گیرند. علاوه براین، مدیریت نوآوری نیز که با مسائل …

پاورپوینت با موضوع سیستم های اطلاعاتی مدیریت

پاورپوینت با موضوع سیستم های اطلاعاتی مدیریت

دانلود   با موضوع سیستم های اطلاعاتی مدیریت
دارای 42 اسلاید و با فرمت pptx و قابل ویرایش و آماده برای ارائه ، چاپ ، تحقیق و کنفرانس می باشد.

تعداد اسلاید : 42 اسلاید
فرمت فایل: پاورپوینت ppt و قابل ویرایش
آماده برای :  ارائه ، چاپ ، تحقیق و کنفرانس

قسمتی ازمتن اسلایدها :
مقدمه
-امروزه مدیریت اطلاعاتی جزءلاینفک هر سازمان به شمار می رود وبه صورت یک نیاز ضروری محسوب می گردد.

-دردانشگاه ها بعنوان یکی از نیازهای دانشجویات در نظر گرفته شده است وبعنوان مرجع تدریس می شود.

-بعلت کاربرد آن درکلیه رشته های مدیریت بعنوان درس اصلی توسط شورای عالی برنامه ریزی عالی منظور شده است

مروری بر دستاوردها- وسایل آموزش ویادگیری

-سیستم های اطلاعاتی تقریبا در هر جنبه ای از زندگی مانفوذ کرده است

-موبایل – لپ تاپ – برداشت پول از دستگاه عابر بانک

-در تجارت سیستم های اطلاعاتی به خصوص سیستم های دیجیتال اکثر اطلاعاتی که استفاده می کنیم را تولید می کنند

آیا فناوری اطلاعات مسئله مهمی است

تهیه گزارش توسط گروه هکت
-نتیجه گیری درخصوص پاسخ مثبت
*دلیل عمده انتخاب بهترین شرکتهای جهان از لحاظ عملکردی نسبت به شرکتهای معمولی؟   به ازای هرکارمند بیش از 7درصد جهت تکنولوژی هزینه می کنند
*تاجران حرفه ای ومتخصصان به این نتیجه رسیده اند :کسانی که این دانش رادارند ومهارت های آن را به کار می برند ,شانس بیش تری در کسب شغل های پرمنفعت وارتقاء های سریعتر دارند

. . .

 

       

دانلود فایل

تحقیق درس مدیریت کیفیت منابع آب (مدل کلی سینتیک) به همراه فایل کدنویسی متلب و گزارش word و پاورپوینت

تحقیق درس مدیریت کیفیت منابع آب (مدل کلی سینتیک) به همراه فایل کدنویسی متلب و گزارش word و پاورپوینت

دانلود   درس مدیریت کیفیت منابع آب (مدل کلی سینتیک) به همراه فایل کدنویسی متلب و گزارش پروژه در قالب word و پاورپوینت ارائه پروژه در دانشگاه صنعتی امیرکبیر،


 تعریف مساله:

دانلود فایل

پاورپوینت درباره ارزشیابی عملکرد کارکنان سازمان

#filesell_pps_div1{margin:5px auto;padding:5px;min-width:300px;max-width:500px;border:1px solid #a9a9a9 !important;background-color:#ffffff !important;color:#000000 !important;font-family:tahoma !important;font-size:13px !important;line-height:140% !important;border-radius:5px;}


فرمت فایل : power point  (لینک دانلود پایین صفحه) تعداد اسلایدها 28 اسلاید         هدفهای ارزشیابی عملکرد کارکنان 1- اولین و مهمترین هدف، آگاه ساختن کارکنان از نحوه کار کردن، انجام دادن وظایف و مسئولیتها و رفتارهای آنان است 2- تشخیص نیازهای آموزشی کارکنان 3- ایجاد یک نظام منطقی تشویق و تنبیه 4- ایجاد شیوه صحیح نقل و انتقالات و ترفیعات 5- تهیه طرحهای پرداخت بر اساس بهره وری 6- طراحی صحیح مشاغل   …

پاورپوینت درموردروابط صنعتي

#filesell_pps_div1{margin:5px auto;padding:5px;min-width:300px;max-width:500px;border:1px solid #a9a9a9 !important;background-color:#ffffff !important;color:#000000 !important;font-family:tahoma !important;font-size:13px !important;line-height:140% !important;border-radius:5px;}


فرمت فایل:(powerpoint) تعداد اسلایدها:315اسلاید       دربعضی ازاسلایدها داریم: کار تعاریف زیر ارایه شده است: الف- معانی عام و عمومی •انجام دادن عمل •صرف انرژی و تبدیل آن •کار انسانی شامل آفرینش یک چیز فایده بخش است (برگسن). •کار چیزی است که انسان را از حیوان متمایز می سازد (پرودن). برای کار تعاریف زیر ارایه شده است: ب- معانی خاص •کار یک عمل انسانی است که فرد با تمام وجود و به سبب توانایی بر طبیعت تسلط پیدا می کند تا آن را در خدمت اهداف خود در آورد (مفهوم مدیریتی کار). • کار فعالیت و حرکتی است که کسی انجام می دهد و موجب می شود که چیزی مورد رغبت و نیاز دیگران قرار بگیرد به طوری که فرد مقابل حاضر است در برابر آن چیزی را بپردازد (مفهوم اقتصادی کار). …

مبانی نظری و پیشینه پژوهش مفاهیم و دیدگاه های مدیریت سود وسیاست تقسیم سود (فصل 2)

مبانی نظری و پیشینه پژوهش مفاهیم و دیدگاه های مدیریت سود وسیاست تقسیم سود (فصل 2)

دانلود مبانی نظری تحقیق و پیشینه پژوهش مفاهیم و دیدگاه های مدیریت سود وسیاست تقسیم سود (فصل 2) در 90 صفحه در قالب word , قابل ویرایش ، آماده چاپ و پرینت جهت استفاده.


مشخصات محصول:
توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)
همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه
توضیحات نظری کامل در مورد متغیر
پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه
رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب
منبع : انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)

کاربردهای مطلب:
منبعی برای فصل دوم پایان نامه، استفاده در بیان مسئله و پیشینه تحقیق و پروپوزال، استفاده در مقاله علمی پژوهشی، استفاده در تحقیق و پژوهش ها، استفاده آموزشی و مطالعه آزاد، آشنایی با اصول روش تحقیق دانشگاهی


قسمتهایی از مبانی نظری:

مقدمه
اختيار عمل مديران در استفاده از اصول تحقق و تطابق، برآورد و پيش بيني و همچنين اعمال روش‏هايي نظير تغيير روش ارزيابي موجودي كالا، استهلاك سرقفلي، هزينه جاري يا سرمايه اي تلقي كردن هزينه هاي تحقيق و توسعه و تعيين هزينه مطالبات مشكوك الوصول از جمله مواردي هستند كه مديران مي‏توانند از طريق اعمال آنها سود را تغيير دهند. از يك طرف به دليل آگاهي بيشتر مديران از وضعيت شركت، انتظار مي رود به گونه اي اطلاعات تهيه و ارائه شود كه وضعيت شركت را به بهترين نحو منعكس كند. از طرف ديگر بنابه دلايلي نظير ابقاء در شركت، دريافت پاداش و غيره، مديريت واحد انتفاعي خواسته يا ناخواسته ممكن است با دستكاري سود، وضعيت شركت را مطلوب جلوه دهد. تحت چنين شرايطي سود واقعي با سود گزارش شده در صورت هاي مالي مغايرت داشته و رويدادي تحت عنوان مديريت سود رخ داده است. از سويي ديگر دنياي تجاري و حرفه اي امروز دستخوش تغيير و تحولات سياسي گرديده و انقلاب اطلاعات تأثير بسزايي در نحوه کار داشته است.
هر تحقيق علمي نياز به مطالعه کارهاي پيشينيان و بررسي نتايج و دستاوردهاي آنان و مباني تئوريک در مورد موضوع مربوطه دارد که در روش تحقيق به اين مرحله بررسي ادبيات تحقيق مي‏گويند. اين فصل به بررسي ادبيات و پيشينه تحقيقات انجام شده مي پردازد که شامل دو بخش مي باشد. بخش اول مربوط به ادبيات موضوع است که به تفصيل اطلاعاتي درباره تعريف، انواع، انگيزه ها، روش ها يا ابزارها و مطالبي ديگر در ارتباط با مديريت سود و همچنين تعريف، مباني، اهداف، طبقه بندي و ساير موارد مرتبط با سياست تقسيم سود ارائه مي شود. بخش دوم مربوط به پيشينه تحقيق مي باشد. در اين پايان نامه تلاش شده تا کليه پايان نامه ها و تحقيقات داخلي در زمينه مديريت سود و سياست تقسيم سود به طور دقيق مورد مطالعه قرار گيرد که قطعاً در غناي پايان نامه بي تاثير نخواهد بود. لذا به طور کلي در اين فصل ابتدا مجموعه اي از اصول و مباني تئوريک  مديريت سود و سياست تقسيم سود که با استفاده از کتب و مقالات فارسي و انگليسي تهيه شده اند ارائه مي گردد، سپس چکيده‏اي از تحقيقات و پايان نامه هاي انجام شده در اين مورد ذکر مي شود.

مفاهيم مختلف سود
قبل از پرداختن به مديريت سود لازم است در ارتباط با سود، اهداف گزارشگري آن، استفاده سود براي استفاده کنندگان پيش بيني سود و فوايد آن براي سرمايه گذاران مطالبي ارايه شود تا اهميت آن براي خوانندگان مشخص شود.

 سود

در ابتداي پيدايش انسان منفعت گرايي در ذات وي بوده است. با پيدايش علم اقتصاد و در كنار آن حسابداري مفهوم منفعت گرايي جاي خود را پيدا كرده است، به طوري كه حسابداري دو طرفه با نظريه مالكيت شروع شد. بعدها نظريه تئوري تفكيك شخصيت مطرح گرديد. در اين تئوري، شخصيت واحد تجاري جداي از شخصيت صاحبان آن بوده و هدف مؤسسه ايجاد سود حسابداري براي سهامداران و بستانكاران بوده است و به دنبال آن تئوري هاي بنگاه، حقوق باقي مانده و وجوه مطرح شدند، كه هر كدام تقسيم جديدتري از اطلاعات حسابداري به خصوص سود را ارائه مي دهند. در تئوري وجوه، سود حسابداري معني و مفهومي ندارد، در تئوري بنگاه واحد تجاري يك بنگاه اجتماعي به حساب مي آيد كه براي عموم منافع ايجاد مي‏كند و منافع آن سود حسابداري نيست بلكه ارزش افزوده است. امروزه اقتصاددانان مي گويند سود تنها انگيزه تاسيس بنگاه ها نيست بلكه معتقدند كه بنگاه ها با اهداف رفاهي، اجتماعي و اقتصادي هم ممكن است ايجاد شوند. البته در كنار نظريه اقتصاددانان اين نظريه وجود دارد كه اكثر واحدهاي تجاري براي سودآوري تاسيس مي شوند (قرباني، 1389: 12).

اهداف گزارشگري سود
شركت ها بايستي در پايان هر دوره فعاليت صورت هاي مالي اساسي تهيه نمايند. يكي از اين صورت‏هاي مالي صورت سود و زيان است كه آخرين رقم آن سود خالص واحد تجاري است. در واقع سود از جمله برترين شاخص هاي اندازه گيري فعاليت هاي واحد اقتصادي است (ثقفي و آقايي ، 1373: 5). با توجه به اهميت و كاربردهاي مختلف سود اهداف گزارشگري سود شامل موارد زير است:
1-    سود به عنوان مبنايي براي محاسبه ماليات و توزيع مجدد ثروت بين افراد است.
2-    سود به عنوان راهنمايي مورد تصور است كه بر اساس آن سياست هاي مربوط به سود تقسيمي و نگهداري سود تدوين مي شود.
3-    سود را به عنوان شاخصي از بيشترين مبلغي مي دانند كه مي تواند به صورت سود تقسيمي توزيع يا در شركت سرمايه گذاري مجدد شود.
4-    سود به عنوان راهنمايي براي سرمايه گذاري و تصميم گيري مورد توجه قرار مي گيرد.
معمولاً چنين فرض مي شود كه سرمايه گذاران مي كوشند بازده مبلغي را كه سرمايه گذاري مي‏كنند به حداكثر برسانند. در واقع سرمايه گذاران به دنبال سهام شرکت هايي هستند که از توان سودآوري بالايي برخوردارند و حاضرند سهام اين شرکت‏ها را به قيمت بالاتري خريداري کنند (هشي و ديگران ، 1388: 37). البته با توجه به درجه قابل قبولي از ريسك، سود به عنوان يك ابزار يا وسيله پيش بيني كننده به حساب مي آيد كه افراد را در امر پيش بيني سودها و رويدادهاي اقتصادي آينده ياري مي دهد. سود معياري است كه از مباشرت مديريت بر منابع شركت و كارايي در به انجام رساندن امور شركت است، به طوري كه هيات استانداردهاي حسابداري مالي اين موضوع را بدين صورت ارائه كرده است:
 “يكي از هدف هاي صورت‏هاي مالي اين است كه در مورد قضاوت درباره توانايي مديريت از نظر استفاده بهينه يا اثر بخشي از منابع شركت و جهت دادن به عملكرد در راستاي دستيابي به هدف اوليه شركت كه با گذشت زمان بالاترين مقدار نقد به مالكان بازگرداند، اطلاعاتي مفيد ارائه نمايد”. گزارشگري  
سود مي تواند به عنوان ابزاري باشد تا مديريت بر اساس آن در مورد آينده برنامه ريزي نمايد.

قسمتی از پیشینه پژوهش:
نيسيم و زيو  (2001) در تحقيق خود با عنوان تغييرات سود تقسيمي و سودآوري آتي شرکت ها، به بررسي نمونه‏اي که شامل 100666 سال- شرکت مشاهده، براي دوره 1987-1963 پرداختند. نمونه انتخابي اين محققين شامل شرکت‏هايي بودند که سهام‏شان در بورس سهام نيويورک  و يا بورس سهام آمريکا  مورد معامله قرار مي گرفت و اطلاعات مالي‏شان در دسترس بود. آنها اين شرکت ها را به سه دسته، داراي تغييرات مثبت در سود تقسيمي، تغييرات منفي در سود تقسيمي و بدون تغيير تقسيم کرده و بر مبناي تحقيقات خود دريافتند که تغييرات سود تقسيمي با سطح سودآوري آتي شرکت ها رابطه مستقيمي دارد. همچنين آنها به شواهد محکمي جهت تاييد محتواي اطلاعاتي سود دست يافتند.


فهرست مطالب به شرح زیر میباشد:

2-1- مقدمه 
2-2-1- مفاهيم مختلف سود 
2-2-1-1-  سود 
2-2-1-2- اهداف گزارشگري سود
2-2-1-3- پيش بيني سود و استفاده کنندگان پيش بيني سود
2-2-1-4- فوايد سود براي سرمايه گذاران 
2-2-2- مفاهيم مديريت سود 
2-2-3- انگيزه هاي مديريت سود
2-2-3-1- قراردادهاي بين مديران و مالکان
2-2-3-2- قراردادهاي بين مديران و بستانکاران
2-2-3-3- انگيزه هاي سياسي 
2-2-3-4- انگيزه هاي مالياتي 
2-2-3-5- تغييرات در مديران ارشد اجرايي
2-2-3-6- انگيزه هاي مربوط به نخستين عرضه عمومي
2-2-3-7- کاستن از هزينه هاي معاملاتي
2-2-3-8- برآوردن انتظارات 
2-2-4- الگوهاي مديريت سود 
2-2-4-1- الگوي به دست آوردن آرامش
2-2-4-2- الگوي حداکثر کردن سود
2-2-4-3- الگوي حداقل کردن سود
2-2-4-4- الگوي هموارسازي سود
2-2-5- طبقه بندي مديريت سود 
2-2-5-1- انواع روش هاي مديريت سود
2-2-5-1-1- اندوخته ارزيابي يا ذخيره ارزيابي
2-2-5-1-2- انتخاب روش هاي حسابداري
2-2-5-1-3- برآوردهاي حسابداري
2-2-5-1-4- تصميمات اقتصادي
2-2-6- انواع مديريت سود 
2-2-6-1- مديريت سود خوب در برابر مديريت سود بد
2-2-7- هموارسازي سود 
2-2-8- نظريه مديريت سود 
2-2-8-1- ارتباط ارزشي سود و نظريه هاي مديريت سود
2-2-8-2- منتخب نظريه هاي رقيب
2-2-9- روش هاي مديريت سود   
2-2-9-1- تنظيم زمان معامله   
2-2-9-2- روش هاي تسهيم هزينه   
2-2-9-3- پيش بيني اجزاي اختياري اقلام تعهدي به کمک متغيرهاي حسابداري   
2-2-9-4- پيش بيني روابط بين اقلام تعهدي و جريان‏هاي نقدي   
2-2-10- اقلام تعهدي اختياري 
2-2-10-1- هدف از حسابداري بر مبناي تعهدي چيست؟
2-2-10-2- اقلام تعهدي
2-2-11- کشف و اندازه گيري مديريت سود با اقلام تعهدي اختياري
2-2-11-1- روش هاي اندازه گيري مديريت سود   
2-3- بخش دوم- سياست هاي تقسيم سود   
2-3-1- چرا شرکت ها سود پرداخت مي کنند؟   
2-3-2- روش هاي پرداخت سود سهام
2-3-2-1- سود نقدي 
2-3-2-2- گواهي موقت سود سهام
2-3-2-3- پرداخت به صورت دارايي
2-3-2-4- سود سهمي 
2-3-3- پرداخت سود سهام
2-3-4- سياست هاي متداول تقسيم سود
2-3-4-1- توجيه ثبات سود سهام
2-3-4-2- نسبت پرداخت سود سهام در بلند مدت
2-3-4-3- موارد درخور توجه در طرح خط مشي تقسيم سود    
2-3-4-4- نظريه هاي سياست تقسيم سود   
2-3-4-5- عوامل موثر بر سياست هاي تقسيم سود    
2-3-4-6- دلايل تمايل سهامداران به دريافت سود سهام به صورت نقدي    
2-3-4-7- بهبود و توسعه خط مشي هاي سود سهام    
2-3-4-7-1- پرداخت سود سهام باثبات (بدون تغيير)   
2-3-4-7-2- پرداخت سود سهام پايدار در سطح کمتر    
2-3-4-7-3- پرداخت سود سهام پايدار در سطح بالاتر    
2-3-4-7-4- تغييرات سود سهام متناسب با تغييرات درآمد    
2-3-4-7-4- تغييرات سود سهام متناسب با تغييرات درآمد    
2-3-4-7-5- سود سهام پايين به اضافه سودهاي سهام فوق العاده    
2-3-4-7-6- عدم پرداخت سود سهام براي يک دوره بلند مدت    
2-3-4-7-7- محتواي اطلاعاتي سود سهام    
2-3-4-8- مکاتب فکري در مورد تقسيم سود    
2-4- ارتباط بين مديريت سود و سياست هاي تقسيم سود    
2-5- بخش سوم: پيشينه تحقيق    
2-5-1- تحقيقات داخلي    
2-5-1-1- تحقيقات انجام شده پيرامون مديريت سود    
2-5-1-2- تحقيقات انجام شده پيرامون سياست هاي تقسيم سود   
2-5-2- تحقيقات خارجي   
2-5-2-1- تحقيقات انجام شده پيرامون مديريت سود   
2-5-2-2- تحقيقات انجام شده پيرامون سياست هاي تقسيم سود  
منابعپشتیبانی: 09392158693 (لطفا فقط عنوان فایل، نام خریدار و مشکل خود را پیامک و یا در تلگرام عنوان بفرمایید تا سوال و مشکل شما به متخصص مربوطه ارجاع شود).

نحوه دانلود : بلافاصله پس از پرداخت آنلاین قادر به دانلود فایل خواهید بود و همچنین یک نسخه از “لینک دانلود” نیز برای شما ایمیل می شود.

           

دانلود فایل

کنترل کیفیت و هزینه یابی و مدیریت کیفیت

کنترل کیفیت و هزینه یابی و مدیریت کیفیت

فرمت فایل:       word

تعداد صفحات:   209

 

 

 

کیفیت کالا

امروزه به كيفيت كالا بعنوان يك امر ساختني توجه مي‌شود نه يك مساله كنترل كردني . توليد يك كالا با كيفيت مناسب نياز به بهبود عملكرد كليه قسمتهاي دخيل در توليد آن كالا دارد. كنترل كيفيت مواد اوليه، قطعات ساخته شده و نيمه‌ساخته‌اي كه محصول از مونتاژ آنها بوجود مي‌آيد ضروري است ، اما كافي نيست . علاوه بر موارد مذكور بايد نظارت و طراحي دقيقي بر كنترل در حين توليد و طراحي بعمل آيد. انجام اين كار مستلزم طراحي يك سامانه كنترل كيفيت يكپارچه IQC مي‌باشد. اگر چه سابق بر اين روشهاي TQC به همين منظور استفاده شده‌اند، اما به نظر مي‌رسد كه اجراي IQC آسانتر از TQC باشد. طراحي و اجراي يك سيستم IQC علاوه بر آسان بودن، بيشتر مزاياي يك سيستم TQC را به همراه دارد. سيستم IQC مورد نظر از ادغام دو سيستم كنترل كيفيت آماري و سيستم كنترل فرآيند آماري در مجاورت يك سيستم اطلاعات كيفيت حاصل مي‌شود. واحد مورد بررسي اين مطالعه يك شركت بزرگ ماشين‌آلات صنعتي مي‌باشد كه مدل IQC براي آن طراحي و اجرا گرديده است .

 

 

صنعت بسته بندي و طراحی کالا

 مي توان گفت زبان توليد،بسته بندي وارايه كالا با شكل مناسب دربازار است.لزوم نگرش سيستماتيك به صنايع بسته بندي ،امروز بسيار بيشتر از گذشته احساس مي شود.تنگناهاي اقتصادي موجودوكاهش نقدينگي وسرمايه درگردش واحدهاي توليدي،كاهش منابع تامين كننده در آمدهاي مالي همه وهمه اهميت نقش صنعت بسته بندي ولزوم نگرش مديريتي وسيستماتيك رابيشتر ايجاب مي كند.درجهان امروز محصولات بسته بندي شده داراي ويژگيهاي كاملا شناخته شده است ،امامتاسفانه هنوز نقش اقتصادي ،اجتماعي بسته بندي از سوي بسياري از توليد كنندگان كشور به درستي درك نشده است وآگاهي لازم نسبت به آن به عنوان يك ابزار بازاريابي در بازارهاي داخلي وخارجي وجودندارد.

 كيفيت بسته بندي ايران نسبت به بسته بنديهاي خارجي درسطح بسيار پاييني قراردارد.باتمام اهميتي كه بسته بندي دارد وپيوسته توسط مسئولان به آن اشاره مي شود،بسته بندي هنوز هويت صنفي يا صنعتي پيدانكرده وواحدهاي توليدي همچنان براي پيداكردن يك روش يايك ماشين بسته بندي مناسب محصول خود سردرگم هستند.دراين رابطه مي توان به فقدان بسته بندي مناسب درمورد برخي كالاهاي صادراتي مانند زعفران اشاره نمود كه عموما به صورت فله اي صادر مي شود.درپاره اي ازموارد بسته بندي بعضي ازمحموله هاي صادرشده به كشورهاي پيشرفته بدليل مغايرت با قوانين مربوط به محيط زيست ،به خودداري واردكنندگان اين كشورها از تحويل گرفتن كالا منتهي شده است.درمواردي بدنبال بي توجهي توليد كنندگان وصادر كنندگان نسبت به استانداردهاوالزامات كشورهاي واردكننده ،كالاهاي مزبورقابل قبول در آن كشورها محسوب نشده است دور ريخته ويا مرجوع شده اند

 نقش طراحي در صنعت بسته بندي

 طراحي دربسته سعي دارد كيفيت كالا را به شكل دقيق تري به نظر مصرف كننده برساندتا علاوه بربرخورداري از اعتماد واطمينان بيشتر به سلامتي كالا،ايجاد جذابيت وگيرايي بالاتري نموده ومصرف كننده رامجبور به خريد نمايد.اين شكل طراحي امكان رقابت مطمئن كالا رادر بازارهاي رقابتي به راحتي فراهم مي سازد.هنگام طراحي سهولت جابجايي يا مصرف،مسايل مرتبط با با حمل ونقل وانبار كردن كالا نيز مورد بحث قرار مي گيرد.بسته بندي مناسب نقش عمده اي درموفقيت محصول دارد.طراحي موفق بسته بندي محصول مستلزم تخصصهاي مختلف درزمينه تحقيقات علمي،روانشناسي ،هنر وطراحي است.رنگ آميزي وطراحي بسته بندي متناسب با سليقه بخشهاي مختلف بازار موجب جلب تقاضاي بيشتر براي محصول مي شود.

 مصرف كنندگان امروزي بسته ومحصولي را مي پسندندكه آسان باز شود،درصورت نياز به نگهداري محصول قابل استفاده مجدد باشدودرزمان پايان مصرف نيز دورريختن آن آسان باشد.متاسفانه طراحي بسته بندي بصورت علمي درايران وجود نداشته واز موارد ضعف در بسته بندي محصولات كشور مي باشد.

 روشهاي توزيع محصول ونقش آن درساختار بسته بندي:

 روش توزيع مي تواند اثر زيادي برساختار بسته بندي داشته باشد.تغيير در سيستم توزيع ممكن است منجربه روش جديد بسته بندي محصولات قبلي شود.مثلا تغيير به سمت ناوگان كانتينري باعث كاهش درميزان بسته بندي خارجي مي شود.جزيياتي كه دراين مرحله از عمليات بايد مورد توجه قرار گيرد عبارتنداز:

1.         بارگيري وتخليه: روش حمل ونقل به ناوگان وسايط نقليه

2.         نوع ناوگان: راه آهن ،جاده،دريا،هوا ويا تركيبي از آنها

3.         نقاط مورد نظر: موقعيت نقاط درمحدوده توزيع

4.         شرايط آب وهوايي :شرايط درجه حرارت ورطوبت كه در طول انبار كردن وتوزيع وجوددارد.

يك بسته بندي خوب از محصول درطي حمل ونقل ،فرايند انبارداري،قفسه مغازه خرده فروشي ودر قفسه خانه مشتري حفاظت مي كند.اين نوع حفاظت براي تمامي بخشهاي در گير با محصول نظير توليد وكانالهاي توزيع ومشتري منافع اقتصادي به بار مي آورد.تازماني كه توزيع محصول رادرزمان ومكان مناسب ارايه كند ،بسته بندي مي تواند به بعد كيفيت محصول از طريق فراهم آوردن درجه مناسبي از حفاظت در مقابل شكستگي ،فاسد شدن وگم شدن محتويات بيفزايد.هركدام ازروشهاي توزيعي اعم از هوايي،دريايي،زميني با پالت،كانتينرو…از نظر تكنولوژيكي قابل دسترسي ،محدوديت ابعاد بسته بندي وفشاروارد بركالاها داراي ويژگيهاي خاصي هستندوبه علت تفاوت اين ويژگيها تعارضاتي درتقاضاي بكارگيري روشهاي فوق وجوددارد.

اين يك اصل اساسي است كه طرح هربسته بايد با مشخصات آنها تناسب داشته باشد.مخاطرات فيزيكي ازقبيل به هم فشردگي كه درمرحله نگهداري يا انتقال بوجود مي آيد،برخورد يا تصادف كه ممكن است در هنگام انداختن ويا پرت كردن بسته ها بوجود آيد،تبخير،اثردما،حرارت ونورو… از جمله مسايلي است كه در انتخاب روش توزيع بايستي به آنها توجه شود.

 

 

 تكنيكهاي بسته بندي

تكنيكهاي بسته بندي با توجه به تكنولوژي وماشين آلات موجود در كشور وامكانات قابل دسترس ودستيابي در داخل وخارج كشور مي بايست انتخاب گردد،تكنيك بسته بندي از چند نظر قابل تفكيك است كه از آن جمله مي توان به مواد اوليه مصرفي در صنعت بسته بندي وتكنولوژي وماشين آلات ذيربط اشاره نمود. ماشين آلات وتكنولوژي بسته بنديهاي فلزي امكان استفاده از تجهيزات جهت ساخت ،پركردن وبستن درب قوطيهاي فلزي رافراهم مي آورد.شيشه ماده ايده آلي براي ظروف بسته بندي با تركيبي از كارايي ،ارزاني،بهداشتي وزيبايي است.بسته بندي كاغذي ومقوايي درتمام ابعاد وزواياي صنعت بسته بندي رخنه كرده وبه جرات مي توان گفت براي هر نوع محصول توليدي قابل استفاده است.بسته بنديهاي چوبي در ساخت جعبه هاي چوبي (صندوق) وبسته بنديهاي پلاستيكي عمدتا در صنايع غذايي قابل استفاده هستند.تركيبي از موارد فوق نيز در بسته بندي محصولات استفاده مي شود.مواد مختلف دربسته بندي ازنظر هزينه ،استحكام،زيبايي،جذابيت وتناسب با محصول استفاده شده وبا توجه به نوع مواد اوليه مصرفي درصنعت بسته بندي تكنولوژي وماشين آلات ذيربط عبارتند از:

 

1.         گروه ماشين آلات وتكنولوژي بسته بنديهاي فلزي

2.         گروه ماشين آلات وتكنولوژي بسته بنديهاي سلولزي

3.         گروه ماشين آلات وتكنولوژي بسته بنديهاي پلاستيكي

4.         گروه ماشين آلات وتكنولوژي بسته بنديهاي شيشه اي

5.         گروه ماشين آلات وتكنولوژي بسته بنديهاي تركيبي

 يكي از مشكلات كشور در اين است كه بسته بندي در براخي مراحل بصورت دستي انجام مي شودواين كار تلرانس وزن بسته ها رامتفاوت مي كند.علاوه براين احتمال آلودگي ثانويه بدليل قراردادن كالا بادست نيز دربسته وجوددارد. استفاده ازسيستمهاي نيمه اتوماتيك ويا عمدتا دستي يكي از دلايل عدم رقابت محصولات توليدي در بازارهاي جهاني است.تكنولوژي وارداتي نيز بدليل نياز به سرمايه گذاري بالا ندرتا مورد استفاده قرار مي گيردوماشين الات توليد داخل نيز عمدتا قابل رقابت نيستند.

 

 

دانلود فایل

تحقیق درباره تحليل راهبردي هزينه، پارادايم كليديِ مديريت هزينه در زنجيرة عرضة ايران 28 ص

#filesell_pps_div1{margin:5px auto;padding:5px;min-width:300px;max-width:500px;border:1px solid #a9a9a9 !important;background-color:#ffffff !important;color:#000000 !important;font-family:tahoma !important;font-size:13px !important;line-height:140% !important;border-radius:5px;}

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت تعداد صفحات: 44   تحليل راهبردي هزينه، پارادايم كليديِ مديريت هزينه در زنجيرة عرضة ايران چكيده آنچه امروزه در رابطه با مؤسسات تجاري ، انتفاعي و حتي غيرانتفاعي، بيش از هر چيز ديگري نمود پيدا كرده، توجه به هزينه‌هاي متعدد سازمان و يا به تعبيري دقيق‌تر، مديريت هزينه است. زيرا در شرايط رقابتي امروز جهاني، سازمان‌هاي مختلف جهت حفظ بقا و توان رقابتي خود بايد نسبت به مقايسه هزينه‌هاي‌شان با رقباي بالفعل و حتي بالقوه آگاهي داشته و فعالانه در ميدان رقابت در بعد هزينه وارد عمل شوند. علي‌رغم اينكه هر سازماني بر اساس نگرش‌هاي سنتي و ديرينه خود، به مديريت هزينه با هدف حفظ هزينه در پايين‌ترين سطح ممكن و بررسي نحوة كاهش آن مي‌پردازد، اما به اعتقاد بسياري از انديشمندان مديريت از جمله پورتر، آنچه ضامن نيل به اين مقصود در كوتاه‌مدت ( يعني كاهش سطح هزينه‌ها ) و بلندمدت ( يعني نيل به هزينه رقابتي ) مي‌شود، چيزي نيست مگر تحليل راهبردي هزينه. تحليل راهبردي در مدير …

تحقیق درباره تحلیل و مدیریت ریسک

#filesell_pps_div1{margin:5px auto;padding:5px;min-width:300px;max-width:500px;border:1px solid #a9a9a9 !important;background-color:#ffffff !important;color:#000000 !important;font-family:tahoma !important;font-size:13px !important;line-height:140% !important;border-radius:5px;}

  لینک دانلود و خرید پایین توضیحات فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت تعداد صفحات: 24   موضوع: تحلیل و مدیریت ریسک محققان: پگاه محمدی باغملایی نجمه محمد اسماعیلی سیمین هلالی استاد مربوطه:مهندس بهنام فقیه بهار1387 فهرست عنوان صفحه مقدمه………………………………………………………………………………………………..4 مدیریت ریسک……………………………………………………………………………………..5 تعریف ریسک و انواع فرعی آن…………………………………………………………………..6 انواع ریسک…………………………………………………………………………………………7 عناصر اصلی ریسک………………………………………………………………………………9 ریسک استراتژیک و عملیاتی……………………………………………………………………..9 پارادایم مدیریت ریسک…………………………………………………………… …

پاورپوینت فصل ششم کتاب مدیریت عمومی دکتر الوانی

پاورپوینت فصل ششم کتاب مدیریت عمومی دکتر الوانی

توضیحات:
پاورپوینت ارائه کلاسی فصل ششم کتاب مدیریت عمومی دکتر مهدی الوانی با عنوان ارتباطات سازمانی در حجم 27 اسلاید.

کتاب مدیریت عمومی دکتر مهدی الوانی از جمله منابع مهم درس مبانی سازمان و
مدیریت
، اصول مدیریت و مدیریت عمومی و تئوری های مدیریت پیشرفته در سطح
کارشناسی و ارشد میباشد. این فایل شامل پاورپوینت فصل ششم این کتاب با
عنوان ارتباطات سازمانی می باشد که در 27 اسلاید همراه با تصاویر و
توضیحات کامل تهیه شده است که می تواند به عنوان کار کلاسی (ارائه در کلاس
به شکل سمینار یا کنفرانس) مورد استفاده قرار گیرد.

بخشی از متن:
وجود ارتباطات مؤثر و صحیح در سازمان همواره یکی از اجزای مهم در توفیق مدیریت به شمار آمده است. به تجربه ثابت شده است که اگر ارتباطاتی صحیح در سازمان برقرار نباشند، گردش امور مختل و کارها آشفته می شود. هماهنگی، برنامه ریزی، سازماندهی، کنترل و سایر وظایف مدیر بدون وجود سیستم ارتباطی مؤثر در سازمان قابل تحقق نیست و در غیاب چنین سیستمی امکان ادراه سازمان موجود نخواهد بود.

فهرست مطالب:
مقدمه
ارتباطات چیست
فرایند ارتباطات
فرستنده پیام
پیام
انواع پیام ها و فعالیتهای گیرنده و فرستنده
گیرنده پیام
موانع ارتباطی
بازخور
ارتباطات یک جانبه و دو جانبه
ارتباطات در سازمان
ارتباطات رسمی
الگوی زنجیره ای
الگوی حلقه ای
الگوی Y
الگوی ستاره ای
الگوهای ارتباط غیررسمی
الگوی رشته ای
الگوی تابشی
الگوی تصادفی
الگوی خوشه ای
تجزیه و تحلیل تعاملی یا مراوده ای

 

دانلود فایل

بررسی تاثیر سبک مدیریت بر یادگیری

بررسی تاثیر سبک مدیریت بر یادگیری

 فایل کاملبررسی تاثیر سبک مدیریت بر یادگیری
در قالب فایل word و متشکل از 50 صفحه قابل ویرایش و آماده برای ارائه ، چاپ ، تحقیق و کنفرانس می باشد.

بخشی از محتوای فایل دانلودی ::

  مقدمه
     پیشرفت هر جامعه به چگونگی اموزش وپرورش ان جامعه بسنگی دارد .اموزش وپرورش اگر راه دموکراسی وروش علمی در پیش گیردزمینه ی ایجاد یک جامعه پیشرفته رامهیا میکند .ما در اینجا به بررسی رفتار کلاسی یا روابط معلم ودانش اموزان ونیز چگونگی تعامل بین انها می پردازیم .دراینجا براساس شناخت معلم از عوامل محیطی وانطباق سبک رفتاری خودبر انها برای رشد اثر بخشی رفتارکلاس تدوین شده است.
     عوامل محیطی رامیتوان به صور مختلف طبقه بندی کرد :اولا شناخت معلم از انتظارات زیر دستان که در اینجا دانش اموزان می باشند زیرا معلم با  دانش اموز

دانلود فایل

بررسی رابطه بین مؤلفه های فرهنگ سازمانی و مدیریت دانش

بررسی رابطه بین مؤلفه های فرهنگ سازمانی و مدیریت دانش

پایان نامه بررسی رابطه بین مؤلفه های فرهنگ سازمانی و مدیریت دانش در مرکز آموزشی درمانی امام خمینی (ره) شهرستان ایلام

چکيده:
مدیریت دانش که یکی از راه های بهبود بخشیدن به شرایط بقا سازمان است، زمانی به طور موفقیت آمیز در سازمان اجرا می گردد که از قبل زمینه فرهنگ مناسب با این نظام بسترسازی شده باشد. چراکه هدایت نمودن دانش موجود در سازمان یک امر مردمی است و به طورکامل مربوط به منابع انسانی می گردد و تابعی از فرهنگ کارکنان سازمان می باشد. لذا سازمان باید برای اجرای موفقیت آمیز مدیریت دانش، فرهنگ متناسب با آن را ایجاد نموده و بر اساس آن عمل نمایند.
این تحقیق با هدف بررسی رابطه بین مولفه های فرهنگ سازمانی و مدیریت دانش در مرکز آموزشی درمانی امام خمینی (ره) شهرستان ایلام  انجام گرفته است.
جامعه آماری در این پژوهش شامل کلیه کارکنان مرکز آموزشی درمانی امام خمینی(ره) در شهر ایلامبه تعداد 278 نفر می باشد تعداد افراد نمونه 162 نفر می باشند که با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند، ابزار مورد استفاده در این پژوهش یک پرسشنامه محقق ساخته 30 سوالی جهت سنجش فرهنگ سازمانی و مدیریت دانش می باشد. روش تحقیق از نوع همبستگی و روش تجزیه و تحلیل اطلاعات، روش های آماری توصیفی و روش های آماری استنباطی ضریب همبستگی پیرسون و روش تحلیل رگرسیون چندمتغیره می باشد. پاسخ دهندگان وضعیت فرهنگ سازمانی را در مرکز آموزشی درمانی امام خمینی(ره) متوسط و وضعیت مدیریت دانش را قوی ارزیابی کرده اند و نتایج حاکی از آن است که بین فرهنگ سازمانی و مولفه های آن با مدیریت دانش در مرکز آموزشی درمانی امام خمینی(ره) در شهرستان ایلام رابطه معناداری وجود ندارد. و همچنین مشخص شده که از بین مولفه های فرهنگ سازمانی در پیش بینی مدیریت دانش فقط مولفه های حمایت مدیریت و تعلق سازمانی قادر به پیش بینی مدیریت دانش هستند و سهم تعلق سازمانی در پیش بینی مدیریت دانش کمی بیشتر از حمایت مدیریت می باشد.
واژگان کلیدی: فرهنگ سازمانی، مدیریت دانش، مرکز آموزشی درمانی امام خمینی (ره) ایلام

فهرست مطالب:
چکیده
فصل اول: كليات
1-1ﻣﻘﺪﻣﻪ
2-1- بیان مسأله 
3-1- اهمیت و ضرورت تحقیق 
4-1- اهداف تحقیق 
5-1- سوالات تحقیق 
6-1- فرضیه ها  
7-1- قلمرو تحقیق   
8-1- تعاريف عملياتي واژه ها ي تحقيق  
فصل دوّم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق
مقدمه     
مفهوم فرهنگ و فرهنگ سازمانی 
ریشه شناسی فرهنگ 
مفهوم فرهنگ  
مفهوم فرهنگ سازمانی  
چارچوب فرهنگ سازمانی 
فضا (جو) سازمانی و تفاوت آن با فرهنگ سازمانی 
تفاوت فرهنگ سازمانی و جو سازمانی با استفاده از مدل «شاین» 
منشأ شکل گیری فرهنگ سازمانی 
بقاء و ادامه حیات فرهنگ سازمان  
عوامل عمده حفظ و بقای فرهنگ سازمانی  
عوامل و اجزاء فرهنگ سازمانی 
روش های تشخیص جنبه های فرهنگ سازمانی   
مدیریت فرهنگ سازمان 
فرآیند مدیریت فرهنگی سازمانی  
فرهنگ سازمانی قوی و ضعیف 
مشخصات فرهنگ قوی و ضعیف 
ویژگی های فرهنگ سازمانی 
معیارهای فرهنگ سازمانی 
توسعه فرهنگ   
انواع فرهنگ سازمانی 
انواع فرهنگ سازمانی از دیدگاه کتز درویس و میلر  
انواع فرهنگ سازمانی از دیدگاه کمرون
الگوهای شناخت و بررسی فرهنگ سازمانی      
 الگوی (AGIL) پارسونز  
الگوی ویلیان اوچی  
الگوی «لیت وین» و «استرینگر»  
الگوی مبتنی بر هفت S شرکت مکنزی 
الگوی کرت لوین  
مطالعات هافستد در زمینه فرهنگ سازمانی 
مطالعات لامرزهیکسن در زمینه فرهنگ سازمانی   
الگوی «پیترز» و «واترمن»   
الگوی استیفن رابینز   
مؤلفه های فرهنگی سازمانی 
مقدمه  
مفهوم داده، اطلاعات و دانش
انواع دانش   
چرخه دانش   
جریان دانش  
فرایند دانش  
انواع منابع دانش سازمانی  
مدیریت دانش چیست؟   
تاریخچه مدیریت دانش  
تعریف مدیریت دانش  
روندهای موثر بر مدیریت دانش  
اقتصاد متغیر جهانی   
اندازه شرکت و مدیریت دانش 
اهداف مدیریت دانش   
اهمیت مدیریت دانش  
مزایای مدیریت دانش 
عوامل موثر بر موفقیت مدیریت دانش
اصول مدیریت دانش  
چرخه حیات دانش   
مؤلفه های مدیریت دانش
چهارچوب نظری تحقیق 
پیشینه تحقیق     
تحقیقات داخلی  
تحقیقات خارجی  
فصل سوم: روش اجرای تحقیق
روش تحقیق   
جامعه آماری    
نمونه و روش نمونه گیری   
روش نمونه گیری  
ابزار گردآوری داده ها  
ویژگی های فنی ابزار اندازه گیری
روش تجزیه و تحلیل داده ها  
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل اطلاعات
مقدمه    
توصیف داده ها 
فراوانی و درصد متغیر سن کارکنان 
فراوانی و درصد متغیر وضعیت تحصیلی کارکنان     
فراوانی و درصد متغیر سابقه کار کارکنان
تحلیل داده ها   
(تحلیل داده ها) سوال اول تحقیق  
فراوانی و درصد وضعیت فرهنگ سازمانی در کارکنان مرکز آموزشی درمانی امام خمینی (ره) شهرستان ایلام
(تحلیل داده ها) سوال دوم تحقیق 
فراوانی و درصد وضعیت مدیریت دانش در کارکنان مرکز آموزشی درمانی امام خمینی (ره) شهرستان ایلام
فرضیه اصلی: بین فرهنگ سازمانی و مدیریت دانش رابطه وجود دارد   
فرضیه فرعی شماره 1: بین حمایت مدیریت و مدیریت دانش رابطه وجود دارد 
فرضیه فرعی شماره 2: بین تعلق سازمانی و مدیریت دانش رابطه وجود دارد  
فرضیه فرعی شماره 3: بین خلاقیت فردی و مدیریت دانش رابطه وجود دارد  
فرضیه فرعی شماره 4: بین سازش با پدیده تعارض و مدیریت دانش رابطه وجود دارد
طرح یک سوال: کدامیک از مولفه های فرهنگ سازمانی پیش بینی کننده بهتری برای مدیریت دانش در مرکز آموزشی درمانی امام خمینی(ره) شهرستان ایلام است؟  
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات
مقدمه  
یافته های پژوهش مربوط به سوال اولتحقیق
یافته های پژوهش مربوط به سوال دوم تحقیق 
یافته های پژوهشی مربوط به فرضیه اصلی تحقیق    
یافته های پژوهشی مربوط به فرضیه فرعی شماره 1    
یافته های پژوهشی مربوط به فرضیه فرعی شماره 2   
یافته های پژوهشی مربوط به فرضیه فرعی شماره 3   
یافته های پژوهشی مربوط به فرضیه فرعی شماره 4     
پیشنهادها    
پیشنهادهای مبتنی بر یافته های تحقیق 
پیشنهادها برای تحقیقات آتی  
محدوديتهاي تحقيق  
فهرست منابع   
منابع فارسی    
منابع لاتین  
پیوست ها
شاخص های توصیفی پرسشنامه 
توصیف نمرات سوالات (فرهنگ سازمانی) 
توصیف نمرات سوالات (مدیریت دانش) 
فهرست جداول
فهرست نمودار ها
فهرست شکل ها

چکیده انگلیسی

 

دانلود فایل

پروتکل درمانی مدیریت خشم

پروتکل درمانی مدیریت خشم

   درمانی مدیریت خشم دارای 17 صفحه وبا فرمت ورد وقابل ویرایش می باشد

مشخصات « پروتکل درمانی مدیریت خشم»
تعداد جلسات آموزشی: 12 جلسه
تعداد صفحه : 17 صفحه
نوع فایل: word

توضیحات:
جلسه اول:
در جلسه اول، اهداف و بررسی اجمالی، قوانین گروه، چارچوnب مفهومی و منطق درمان مدیریت خشم ارائه می شود. بیشتر زمان این جلسه صرف ارائه اطلاعات مفهومی و بررسی این موضوع می شود که آیا اعضای گروه متوجه این اطلاعات شده اند یا خیر. سپس رهبر گروه به اعضای گروه تمرینات مقدماتی می دهد و به معرفی سنجش خشم می پردازد.
اهداف و بررسی اجمالی:
هدف گروه مدیریت خشم شامل این موارد می باشد:
یادگیری مدیریت خشم، متوقف نمودن خشونت یا تهدید به خشونت، ایجاد خودکنترلی بر روی افکار و اعمال و تأیید یا بازخورد گرفتن از دیگران قوانین گروه : امنیت گروه – نباید هیچ گونه تهدید یا خشونتی به سمت درمانگر و سایر اعضای گروه صورت گیرد؛رازداری – اعضای گروه نباید آنچه را که در طی جلسات گروهی مطرح می شود، خارج از جلسه تعریف کنند. با این وجود استثنائاتی برای رازدری وجود دارد که به تفصیل باز می شود؛ تکلیف منزل- هر هفته تکالیف مختصری به اعضای گروه داده می شود.
تکالیف منزل فرصتی را برای تثبیت و ارتقای مهارت های مدیریت خشم را فراهم می آورد؛ غیبت بیش از حد- اعضا باید عدم حضور خود را به رهبر گروه اطلاع دهند و این غیبت حداکثر می تواند 3 جلسه از 12 باشد؛ وقفه- رهبر گروه حق درخواست وقفه را دارد. اگر خشم یکی از اعضا به حد غیرقابل کنترلی رسید، از فرد خواسته می شود صحبت درباره آن موضوع را متوقف کند. و اگر خشم در حدی بود که فرد نمی تواند سر جایش بنشیند از او خواسته میشود 5 تا 10 دقیقه گروه را ترک کند.
مسئله خشم: برخی تعاریف عملیاتی؛ به معنای عام خشم احساس یا هیجانی است که دامنه آن از ناراحتی کم تا غضب شدید ادامه دارد. خشم پاسخ طبیعی به موقعیت هایی است که ما آن را تهدید کننده تلقی می کنیم، تهدیدی برای نزدیکانمان ایجاد می شود و یا در رسیدن به اهدافمان ناکام می شویم. زمانی که خشمگین می شویم، صبر خود را از دست می دهیم و به صورت تکانشی ، پرخاشگرانه و با خشونت رفتار می کنیم. مردم اغلب خشم و پرخاشگری و خصومت را با هم اشتباه می کنند، پرخاشگری رفتاری است که هدفش آسیب رساندن به فرد دیگری است(کلامی، فیزیکی یا تهدید)، در حالی که خشم یک هیجان است و لزوما موجب پرخاشگری نمی شود.خصومت به مجموعه پیچیده ای از نگرش ها و قضاوت ها اشاره دارد که رفتارهای پرخاشگرانه را برمی انگیزاند، در حالی که خشم یک هیجان و پرخاشگری یک رفتار است، خصومت نگرشی است که موجب تنفر و ارزیابی منفی از دیگران می شود. چه زمانی خشم به عنوان یک مشکل تلقی می شود؟ خشم هنگامی که در حد شدید، با فراوانی بالا و به شیوه ای نامناسب ابراز شود به عنوان یک مشکل تلقی می شود.
. . .

 

       

دانلود فایل

پروتکل جلسات آموزشی مهارت های مقابله و مدیریت استرس و توانایی های تحصیلی

پروتکل جلسات آموزشی مهارت های مقابله و مدیریت استرس و توانایی های تحصیلی

   جلسات آموزشی مهارت های مقابله و مدیریت استرس و توانایی های تحصیلی
دارای 3 صفحه وبا فرمت ورد وقابل ویرایش می باشد

مشخصات « پروتکل جلسات آموزشی مهارت های مقابله و مدیریت استرس و توانایی های تحصیلی »
تعداد جلسات آموزشی: 8 جلسه
تعداد صفحه : 3 صفحه
نوع فایل: word
 
توضیحات: این طرح مداخله بر روی گروه آزمایش انجام گرفت و از ارایه ی آن به گروه گواه خودداری شد. لازم به ذکر است که دانشجویان گروه آزمایش همگی تحت آموزش یکسان قرار گرفتند، کلاس ها به صورت میزگرد همراه با گفت و گوی دو جانبه و تبادل نظر، پرسش و پاسخ برگزار گردید. – جلسه اول: محتوای آموزشی جلسه اول شامل عناوین زیر می باشد که در مورد هر یک از عناوین میان دانشجویان بحث و تبادل نظر شد و در پایان تکلیفی برای ارزیابی و شناسایی استرس به دانشجویان داده شد و افراد متعهد شدند که نتایج این تکلیف را در جلسه بعدی گزارش دهند. 1) آشنایی با طبیعت و اثرات استرس 2) ارتباط استرس با رژیم غذایی 3) تغییرات شخصیتی ناشی از استرس
. . .

 

       

دانلود فایل

مقاله ترجمه شده ارزشیابی چندمعیاره در ارزیابی راهبردی محیط زیست برای برنامه مدیریت پسماند

مقاله ترجمه شده ارزشیابی چندمعیاره در ارزیابی راهبردی محیط زیست برای برنامه مدیریت پسماند

توضیحات:

مقاله ترجمه شده با عنوان ارزشیابی چندمعیاره در ”ارزیابی راهبردی محیط زیست“ برای برنامه مدیریت پسماند، مطالعه موردی: شهر بلگراد (Belgrade)، در قالب فایل word و در حجم 25 صفحه، همراه با فایل pdf مقاله انگلیسی سال 2015 در 12 صفحه.


عنوان انگلیسی مقاله:

Multi-criteria evaluation in strategic environmental assessment for waste management plan, a case study: The city of Belgrade

دانلود فایل