نقش ادوات FACTS برای مسئله VSC – OPF با استفاده از طبقه بندی غیرتسلط یافته الگوریتم ژنتیک

نقش ادوات FACTS برای مسئله VSC - OPF با استفاده از طبقه بندی غیرتسلط یافته الگوریتم ژنتیک

Contribution of FACTS devices for VSC-OPF Problem using Non- Dominated Sorting Genetic Algorithm -II

چکیده:
پایداری ولتاژ در برنامه ریزی و عملیات سیستم های قدرت یک مسئله مهم می باشد. رخدادهای احتمالی مانند قطع برق پیش بینی نشده ممکن است حاصل عدم پایداری ولتاژ باشد که ممکن است منجر به افت (فروپاشی) ولتاژ  شود. این اثر کاربرد طبقه بندی غیرتسلط یافته روش الگوریتم ژنتیک 2 یا NSGA-II را برای یافتن محل بهینه ابزار FACTS و بهبود پایدای ولتاژ سیستم ارائه می دهد. محل و اندازه کنترل کننده های FACTS برای افزایش پایداری ولتاژ برای سیستم های قدرت کاربردی ملاحظه مهم است. روش تعیین به طور همزمان هزینه توان های فعال و راکتیو فعال شده و هزینه FACTS انتخاب شده را برای گستره ای از شرایط عملیاتی در نظر می گیرد. ادوات FACTS یعنی جبران کننده VAR ایستا (SVC) برای این عمل در نظر گرفته شده است. بهینه سازی های انجام شده براساس پارامترهایی مانند محل ادوات FACTS و بوسیله آنالیز هایی انجام گرفته اند و اندازه و هزینه نصب ادوات FACTS با استفاده از الگوریتم پیشنهادی تعیین شدند. جریان توان بهینه (OPF) و NSGA-II مبتنی بر روش بهینه سازی برای حل مسئله تخصیص کار یا نقش به کار گرفته شدند. شبیه سازی ها براساس سیستم آزمون مسیر IEEE-30 انجام شده اند.
کلمات کلیدی: پایداری ولتاژ، جریان توان بهینه، آنالیز احتمالی، الگویتم های تکاملی

فهرست مطالب:
چکیده
1. مقدمه
2. شاخص پایداری ولتاژ
3. فرمول بندی مسئله
4. طبقه بندی غیرغالب الگوریتم ژنتیک II (NSGAII)
1-4. شکل گیری اولیه جمعیت
2-4. طبقه بندی غیرغالب
3-4. فاصله جمعیت
5-4. اپراتورهای ژنتیک
1-5-4. مسیر متقاطع مضاعف شبیه سازی شده
2-5-4. جهش چندجزئی
6-4. نوترکیبی و انتخاب
5. بهترین راه حل
6. آنالیز نمایی
7. نتایج شبیه سازی
8. نتیجه گیری
منابع و تصاویر (در متن اصلی)

 

دانلود فایل

آشنایی با حكمت متعالى اديان (گفت و گو با دكتر محمود بينا)

آشنایی با حكمت متعالى اديان (گفت و گو با دكتر محمود بينا)

فرمت فایل:       word

تعداد صفحات:   40

 

 

 

استاد دكتر محمود بينا مطلق، به سال 1307 در تهران متولد شد. در سال 1348 دكترى فلسفه را از دانشگاه‏گوتينگن آلمان گرفت، سپس در دانشگاه لوزان سوئيس به تحصيل و تدريس رياضيات مشغول شد و از زمان‏تاسيس دانشگاه صنعتى اصفهان در مهر 1356 تا كنون در آن دانشگاه رياضيات و فلسفه علم تدريس مى‏كند. استادبينا به زبانهاى عربى، انگليسى، فرانسه، آلمانى، سانسكريت، يونانى و لاتين آشنايى دارد. از استاد كه وقت‏گرانبهاى خويش را در اختيار ما گذاشتند، صميمانه تشكر مى‏كنيم.

هفت آسمان: آيا پيام همه اديان، على الخصوص اديان شرقى و ابراهيمى واحد است‏يا نه؟ اگرواحد است اين پيام چيست؟ و اگر شى‏ء واحدى نيست چگونه مى‏توان از پلوراليزم دينى دفاع‏كرد؟

استاد بينا: به نظر مى‏رسد پلوراليزم معنايى عميقتر از آنچه مطرح مى‏كنند دارد; يعنى براى‏هر قومى وجهه‏اى از راه تقرب به خداوند نهاده شده است و هر كس بايد از همان راهى كه‏در پيش روى اوست، در نيكوكارى بر ديگرى سبقت‏بگيرد; واين دستور خدا هم هست;مى‏فرمايد: و لكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات (1) .اين آيه و آيه مكمل آن در سوره مائده كه‏مى‏فرمايد: ولو شاء الله لجعلكم امة واحدة ولكن ليبلوكم فى‏ما اتيكم فاستبقوا الخيرات (2) بر اين‏حقيقت دلالت دارند كه اولا كثرت سفرا خواست الهى است چرا كه كان الناس امة واحدة وليكن دور زمان اقتضا داشته است كه كثرت محقق شود. ديگر اين كه در اين ميان سخن ازمسابقه است: فاستبقوا الخيرات. و در مسابقه هم، براى آن كه عادلانه باشد، همه بايد از شرايطيكسانى برخوردار باشند، چنان كه در مسابقه دو همه در يك خط مى‏ايستند و هيچ‏كس‏نبايد يك قدم جلوتر يا عقبتر از ديگرى باشد. پس، از آيه فاستبقوا الخيرات استنباط مى‏شودكه هر يك از اديان الهى راه رسيدن به خداست; زيرا خداوند فرموده: در آنچه به شما داديم‏بكوشيد و بر هم در نيكوكارى سبقت‏بگيريد، و اين است پلوراليزم (در معناى عميق آن). پلوراليزم بايد يك دليل معنوى و درون‏ذاتى داشته باشد. حقيقت اصلى، يعنى خداوند، يگانه‏است، ولى دريافت كنندگان اين حقيقت در شرايط مختلف زمانى، زبانى، وقومى قرار دارند.اصل دين همان حقيقت واحد است. ما كه مى گوييم اصول دين سه‏تاست: توحيد، نبوت،ومعاد، اينها نه اصول دين اسلام، بلكه اصول «الدين‏» است. يعنى همه اديان الهى داراى اين‏سه مؤلفه‏اند. همه اديان الهى توحيد، يعنى حقيقت الهى، را دارند; و بين انسان وخداوند هم‏رابط لازم است، چنان كه هر دينى بنيانگذارى دارد، و اين بنيانگذاران به اندازه كافى با هم‏شباهت دارند كه بتوان آنها را به عنوان يك مقوله گرفت. و (در هيچ دين الهى) نيز زندگى فى‏نفسه هدف نيست; بلكه در پى آن مرگ و معاد است. پس توحيد، نبوت و معاد اصول همه‏اديان است، نه فقط اصول دين ما. اين حقيقت در زبانها و زمانها و اقوام مختلف، صور بيان‏مختلف به خود مى‏گيرد كه متناسب با شرايط هر قوم و ملتى است و همه نيز از طرف‏خداوند است; همچون نقاطى كه در پيرامون مركز دايره و در فواصل مختلف قرار دارند ولى‏همگى با شعاعهايى به طرف مركز دايره برمى‏گردند. اين است كه مى‏بينيم درميان عرفاى‏بزرگ اديان مختلف، با وجود فواصل زمانى و مكانى متفاوت، وحدت كلام وجود دارد.

هفت آسمان: پس به اين ترتيب اين كه مى‏گويند بوديسم به خداوند اعتقاد ندارد، مورد قبول‏شما نيست.

استاد بينا: اين يك نگرش ظاهرى به بوديسم است كه مى‏گويد بوديسم فلسفه است و دين‏نيست. مبحث «نيروانا» در واقع اصل يگانه و تعالى الهى را مطرح مى‏كند. و چون بودا خود راتجلى خلا و برگرداننده به آن حالت معرفى مى‏كند، مى‏توان بر آن عنوان نبوت را منطبق‏دانست. توحيد آن، به اصطلاح، متافيزيك محض را داراست، و نبوت آن در يك اسم مستتراست(بودا خود را Shunyamurti يعنى تجلى خلا مى‏خواند). معاد نيز، كه زندگى پس از مرگ‏است، لازمه اصل رهايى از چرخه زايش و ميرش است، وگرنه انسان بعد از رهايى از چرخه‏زايش و ميرش به كجا مى‏رود! چيزى كه هست اسمى براى آن نگذاشته است، چرا كه مرحله مطلقه حقيقت الهى را با كلام نمى‏شود وصف كرد، بلكه فقط بايد هر صفتى را از آن نفى نمود، زيرا توصيف تعريف است و تعريف تحديد; همانگونه كه حضرت على(ع) مى‏فرمايند: «و كمال الاخلاص له نفى الصفات عنه‏». قرآن مى‏فرمايد: سبحان ربك رب العزة‏عما يصفون (3) .مفاد اين آيه چيزى به جز آن است كه در سبحان الله‏عما يشركون (4) فرمود. در اين آيه مى‏فرمايد مشركان چون نمى‏فهمند چيزهايى در توصيف خداوند مى‏گويند كه از آن منزه است، ولى آيه اول مى‏گويد حتى اگر انبيا و مرسلين هم توصيف كننده باشند، در مرحله ذات هر نوع توصيفى ساقط مى‏شود.

 

 

دانلود فایل

آشنایی با شهرسازی و تحولات و تاریخچه آن و مبدا شهر ها و طراحان شهری

آشنایی با شهرسازی و تحولات و تاریخچه آن و مبدا شهر ها و طراحان شهری

فرمت فایل:       word

تعداد صفحات:   115

 

 

 

منشاء فرهنگي مجتمع هاي زيستي

بخش مهمي از تاريخ شهر و شهرسازي متوجه رفتار انساني است. با بررسي و شناخت رفتار انسان بر اساس بينشي فرهگي و مردم شناسانه مي توان به زير بناي تمدن شهري پي برد. اين تحليل فرهنگي به لحاظ روشن نمودن مفاهيمي كه عليرغم وضوح آنها در تاريخ، هنوز به درستي تفسير نشده اند، از اهميت برخوردار است. ب ررسي منشاء فرهنگي مجتمع هاي زيستي ، امكان كاوش عميق تر جنبه تاريخي مهمي را فراهم آورده و شناخت كاملتر نحوه شكل گيري مجتمع هاي زيستي بر اساس الگوهاي رفتاري انسان را ميسر مي سازد.

مبدا شهرها

امكان تجزيه و تحليل و اخذ تصميم صحيح بطور كلي به وجود نظريه اي معتبر بستگي دارد. حجم مطالعات انجام شده در جنبه هاي گوناگون شهرها و شهرنشيني به حدي است كه بدون داشتن نظريه اي خاص، درك و تحليل بخش ناچيزي از آن نيز ميسر نيست. بك نظريه اطلاعات وسيع و فراواني را كه درباره شهرها وجود دارد تنظيم كرده و اين اطلاعات را بصورت ساختهاي ذهني وسيعتري سامان مي دهد، و بدين ترتيب بر ارزش اين اطلاعات افزوده مي گردد. چنين تركيبي باعث تجميع اطلاعات نيز مي گردد. عليرغم آنكه اعتبار هر نظريه اي به وسعت نمونه ها بستگي دارد، اكثر نظريه هاي مربوط به شهرسازي، طراحي شهري و معماريث و حتي مطالعات مربوط به انسان و محيط زيست وي فقط بر سنت روشنفكرانه طاحي تكيه دارد. اين نظريه ها تنها بر كار معماران و شهرسازان تكيه داشته و محيطهاي زيستي كه بر اساس فرهنگ و رسوم مردم شكل گرفته اند را ناديده مي انگارد. و اين در حالي است كه بخش اعظم محيط مصنوع ما در دسته اخير جاي مي گيرد. علاوه بر اين، حتي عناصر طراحي شده شهرها چون آكروپليس ، آگورا ، پلازا ، خيابانها و تقاطعها و غيره … تنها در رابطه و زمينه محلي آن در ميان ساير فضاهاي موجود قابل شناخت است و بالاخره تفكبك اين دو شيوه از هم هنگام بررسي مبدا شهرها، هرچند غير ممكن نيست، اما بسي مشكل مي نمايد.

براي مثال سه فرم شهري را در نظر بگيريد- شهري متراكم با واحدهاي مسكوني حياط دار، شهري كم تراكم با واحدهاي مسكوني پراكنده و شهري پراكنده متشكل از محلاتي با جمعيتي همگن و ارتباط اجتماعي مستحكم. هر چند اين فرمها در ظاهر به نظر بسيار متفاوت مي آيند ولي همه آنها را مي توان به مكانيزمهائي جهت كنترل ارتباط متقابل نامطلوب، همچون كاستن از افزايش بيش از حد اطلاعات و فشار و رسيدن به حد مطلوب محرميت بررسي نمود.چنين شيوه برخوردي، در بررسي اختلافات و نظريات گوناگون، در رابطه با مسائل شهري از جمله خود مفهوم شهر بسيار مفيد مي باشد.

ديدگاههاي مختل درباره شهر

در كتب و مجلات فرانسوي گاه مضاميني در رابطه با فقدان فرم و ساختي خاص براي شهرهاي آمريكائي ديده مي شود. اين مضامين نادرست بوده چرا كه شهرهاي امريكائي هم فرم و هم ساختي خاص دارند. اما اختلاف در ماهيت اين نظن و سلسله مراتب (ميزان اهميت مكانها) و بافت اين شهرها با شهرهاي اروپائي مي باشد. اين حالت باز بودن و بي پاياني شهرهاي امريكائي براي اروپائيان نه تنها قابل درك نيست، بلكه اين حالت فرايندي و ناتمام بودن تاحدودي نيز ناراحت كننده مي باشد. به گفته سارترولوي استروس چنين به نظر مي آيد كه جهت حركت در خيابانهاي آمريكائي رو به سوي بي نهايت است. در شهرهاي امريكائي آن احساس بسنگي و محصور بودن شهرهاي اروپائي وجود ندارد. بعد زمان نيز تفاوت دارد. شهرهاي امريكائي قدمتي با شكوه نمي يابند بلكه فرسوده مي شوند. آنچه كه اوپائيان و مهاجرين به امريكا احساس مي كنند در واقع ههمان احساس بي مكاني است. اين نكته در سخن وعروف گرتروداستاين در توصيف شهر اكلند كاليفرنيا به خوبي مشهود است كه ((وقتي به آنجا مي رسي، آنجائي وجود ندارد)).

اين باز بودن و حالت فرايندي ناشي از ارزش والاي تحرك و جابجائي در امريكا است. عاملي كه سبب شده امريكائيها نيز از درك ساير شهرهاي جهان عاجز بوده و چنين تصور نمايند كه آن شهرها فرم و ساخت خاصي ندارند. از جمله گاه آمريكائيها در رابطه با شهرهاي اسلامي كه برخلاف شهرهاي آمريكائي داراي ساختي بس مشخص كننده هستند به چنين نتيجه ناصوابي رسيده اند. در نظام اسلامي به جاي تسهيل حركت و دسترسي، محدوديت آن مورد نظر است تا بتوان رفتار را كنترل نمود.چنين شهرهايي از محلات متمايز چندي كه براساس قوميت ، مذهب، تجارت و يا كاربري بوجود آمده اند، تشكيل شده و ساكنين محله، به محله خود علاقه و .وابستگي خاص دارند. علي رغم آن درك چنين نظم و ترتيبي براي آمريكائي غير ممكن است. مسلما اين عدم توانائي، دليل بر عدم وجود چنين نظمي نمي باشد.

نظريه ديگري كه نمي توان به تمام فرهنگها تعميم داد، نگرش به شهر به عنوان مركز تحول مي باشد. گرچه در غرب ، شهرها مركز تحول بوده اند به عكس در چين و ايران شهرها هميشه مراكز ثبات بوده اند. همچنين تعميم كلي اين نظريه كه با دور شدن از مراكز شهر، بر ارزش و اهميت مكاني چنانكه در امريكا مرسوم است افزوده مي شود، نادرست مي باشد. در بعضي موارد اصولا رابطه معكوس شده و با دور شدن از مراكز شهر از ارزش و اهميت مكان كاسته مي شود/ بنابراين بطور كلي محيط هاي به ظاهر بي نظم و گيج كننده بطور اتفاقي بوجود نيامده بلكه معمولا خود بيانگر ساختي مشخص براساس طرح و نظم اجتماعي خاص مي باشند.

علاوه براين در ميان فرهنگهاي مختلف ، براي آنكه به يك مجتمع زيستي واژه شهر اطلاق شود، وجود عناصر مختلفي ضروي است. براي مثال اين عناصر در دنياي يونان هلنيستي عبارتند از: تئاتر، ورزشگاه و تالار بارعام، در شهرهاي اسلامي، مسجد جامع، بازار دائمي و حمام عمومي، در بين النهرين، كامبوج و يا در ميان ماياها، وجود يك معبد، در اروپا، حصار ، بازار و حكومتي محلي كه قوانين خود را اجرا نمايد و استقلال داشته باشد، در اروپاي دوره كاروليان ها، دژ، كليسا و بازار، در هند، معبد ، قصر و بازار، در چين قديم، محرابي براي خداي خاك، حصارها و معبدي براي نياكان پادشاه. به بياني ديگر آنچه كه در ميان فرهنگهاي مختلف واژه شهر بدان اطلاق مي شود متفاوت است و در حقيقت هر چه نمونه هاي مورد مطالعه در فضا و زمان گسترش يابد، استفاده از تعاريفي كه براساس فرمهاي غربي بوجود آمده سخت تر مي شود.

با اين همه برخورد با اين پيچيدگي سبب شناخت بهتر پديده شهر و شهرنشيني شده م بالاخره به تعريفي كه در حوزه اي وسيعتر قابل استفاده باشدمي انجامد. بنابراين به يك مجتمع زيستي نه براساس ويژگيهاي خاص بافت آن و يا حتي مجموعه اي از اين عناصر بلكه براساس عملكردئي خاص كه همان بخشيدن نظم به يك منطقه و ايجاد فضاي مفيد مي باشد، مي توان واژه شهر اطلاق نمود. ظاهرا امروزه اين نظريه مورد قبول عموم صاحب نظران واقع شده است. بنابراين هر تعريفي از شهر كه از اعتباري فرهنگي برخوردار باشد مي بايستي از مجتمع زيستي ياد كند كه به طريقي سرزمين و يا منطقه وسيعتري را به نظم در آورد.

در اين صورت به مراكز تشريفاتي چون مراكز ماياو يا ديگر مراكز و مجتمع هاي زيستي يوروبا در افريقا و غيره مي توان واژه شهر را اطلاق نمود. در واقع سازماندهي محيطهاي زيست وسيعتر مي تواند حتي قبل از ايجاد مجتمع هاي زيستي خاصي كه در واژه معمول غربيها بدان شهر اطلاق مي شود، صورت گيرد.

بدين ترتيب مي توان اين نكته را پذيرفت كه شهرها بناگاه بوجود نيامده اند و انقلاب شهري به آن مفهوم وجود نداشته، بلكه شهرها بتدريج و با گسنرش حوزه نفوذ نظام و سازمان مجتمع هاي زيستي اوليه در سرزمينهاي اطراف خود بوجود آمدند . و بدين ترتيب سير تحولي از نظام مسكن- مجتمع زيستي به مجتمع زيستي- منطقه وجود داشته است. به عبارتي ديگر چون فعاليتهاي انساني معمولا در زمينه اي سازمان يافته شكل مي گيرد ، انسان به ايجاد نظامي دست مي زند كه فصل مشترك آن از واحد مسكوني تا منطقه تداوم داشته باشد.

شهرها اصولا به عنوان مراكز تشريفاتي با مفهومي سمبليك بوجود آمدند. بدين ترتيب شهر، خودبخود نمادي از جهان بوده و قدرت سازمان دادن و هماهنگ كردن مناطق وسيعتري را دارد.

اما شهر خود بعنوان نمادي از يك ايده كه فرم فيزيكي تبلور يافته و آن قدر عني است كه مناطق وسيعي را به نظم درآورد، نيز منبعث از اين مفهوم كلي تر است كه شهرها و يا هر محيط زيست وصنوع در بر گيرنده و يا تجلي يك مدل شناختي آگاهانه هستند. اين ايده نه تنها تعاريف گوناگون شهر را دربر ميگيرد بلكه نظريات گوناگون درباره شهرها و فقدان نظم در اين نظريات را نيز مطرح مي سازد.

سيستم هاي مقايسه اي نظم دهي

ذكر اين نكته ضروري است كه محيطهاي مصنوع بيان كالبدي سيستمهاي نظم دهي مي باشند. سيستم هاي نظم دهي حاصل يك خصيصه كلي ذهن بشر است و آن نياز به نظم بخشيدن به جهان و معني و مفهوم دادن به آن است. شكل انواع نظم ها بر اساس فرهنگها متفاوت مي باشد. تمامي محيط هاي مصنوع و بنابراين تمامي مجتمع هاي زيستي داراي چنين نظمي هستند، اما بعضي از مجتمع هاي زيستي به مناطق وسيعي نظم مي بخشند و به همين دليل به آنها ((شهر)) اطلاق مي شود، نظم محيط زيست چيزي بيش از نظم فضائي است، اما در بررسي مجتع هاي زيستي سنتي، بررسي نظم فضائي كه در اغلب موارد تنها نظم قابل مشاهده است، بيش از هر نظمي مفيد مي باشد.بالاخره در مجتمع هاي زيستي از آنجا كه مذهب ومراسم مذهبي از اهميت بسيار برخوردار است، براساس مقدمات نظم يافته و حتي به گفته اي شهرها به عنوان مراكز مخصو صشهر شكل گرفته و بوجود آمده اند. عاملي مقدس در تمامي مجتمع هاي زيستس سنتي وجود دارد. اگر به مجتمع هاي زيستي به عنوان محيط هاي زيست متناسب انسان نگريسته شود، اين مجتمع هاي زيستي براي اكثر مردم سنتي مي بايستي محيط زيستي مقدس يا تقديس شده باشد. چرا اينگونه بايد باشد؟ پاسخ هاي زيادي براي اين سئوال وجود دارد، اما دو پاسخ زير بهترين پاسخ ها مي باشند، نخست آنكه از آنجا كه محيط هاي زيست مي بايستي بيانگر جهان بيني و آرمانها باشند مي بايستي حالتي مقدس يابند، چرا كه مقدسات مهمترين مفاهيم را بيان مي كنند و ديگراينكخ مقدسات و مراسم مربوطه مؤثرترين وسيله براي وادار كردن انسانها به انجام كاري و توجيه آنها مي باشد. به عبارت ديگر هرگاه به شهرها به عنوان عنصري مقدس و بنابراين موجه نگريسته شود، شهر بهتر و كاراتر عمل مي كند، بنابراين چنين تفسيري از شهرها در يك زمينه مردم شناسانه وسيعتر نيز صدق مي كند.

 

مراسم افسانه اي شيوه اي عمده براي توجيه و در عين حال حفظ يك فرهنگ مي باشد. عناصر كالبدي نيز با تذكر اساطير به مردم و ايجاد زمينه مناسب براي اين اساطير و مدلهاي زيربنائي و نظام كائنات در فرمهاي پايدار و گاه بسيار جالب ، به اين امر كمك مي كنند. تعداد شهرهائي كه به نامهاي مركز جهان، قلب جهان و غيره … ناميده مي شوند، جالب توجه مي باشد.در ايران باستان سلطنت محور جهان بوده است.

هر فرهنگ سنتي مبين نوعي نظم مقدس مي باشد كه از واحد مسكوني تا مجتمع زيستي و از آن به تمامي منظر و منطقه كشيده شده است. بنابراين براي درك مجتمع هاي زيستي سنتي ، مي بايستي به عنوان بيان كالبدي غضاهاي مقدس نگريست.

شهر رومي بيانگر تصويري آسماني در زمين بوده و محور جهان را در بر گرفته و جهان در اين شهر به چهار بخش تقسيم مي شد. شهر مقدس بوده و به شيوه اي خاص و طي مراسمي مشخص و پيچيده پايه گذاري مي شده است. مهمترين مرحله كار، شخم زدن محدوده شهر بوده و به عبارتي ديگر تطهير و تقديس بخشي از زمين و تقسيم آن به چهار بخش و مرتبط ساختن اين بخشها به هم از طريق اساطير و مراسمي خاص. با تطهير و تقديس زمين، شهر بوجود مي آمد. اين عمليات براي تعيين حدود شهر انجام مي گرفت و مهمترين قسمت اين مراسم هنگامي بود كه موسس شهر نخستين شيار را در زمين ايجاد مي نمود. براي اين كار از يك خيش برنزي كه به يك گاو نر سفيد و يك گاو ماده بسته شده بود ، استفاده كرده و از گوشه جنوب غربي شروع و در خلاف جهت حركت عقربه هاي ساعت حركت مي كرد. حصارها مقدس بوده و دروازه ها جزء قلمرو شهر محسوب مي شدند. تقديس مكان همچنين در جزئيات نحوه شخم زدن مشخص است. در واقع پس لز پايان عمليات شخم زدن، مجتمع زيستي بوجود آمده و قابل سكونت مي شد. هنگامي كه شيار مقدس كه حدود شهر را تعيين مي نمود، شخم زده مي شد، شهر در آن محل استقرار يافته و تنها لازم بود كه ساخته شود. فضا همچون طرحي مقدس ايجاد شده و شكل دادن فيزيكي آن از اهميت كمتري برخوردار بود. چنين مسئله اي در مورد شهرهاي اتروسك نيز كه اساسا مجتمع هاي زيستي مذهبي بوده اند، صادق است. تاسيس شهر، تكرار عملي الهي بوده و آن همانا بنيانگذاري مركزي براي جهان بوده است.

 

 

دانلود فایل

مقاله مقابله با فرار مالیاتی

#filesell_pps_div1{margin:5px auto;padding:5px;min-width:300px;max-width:500px;border:1px solid #a9a9a9 !important;background-color:#ffffff !important;color:#000000 !important;font-family:tahoma !important;font-size:13px !important;line-height:140% !important;border-radius:5px;}

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت تعداد صفحات: 28   دانشگاه آزاد اسلامي – واحد نيشابور عنوان تحقيق : مقابله با فرار مالیاتی استاد مربوطه : جناب آقاي دکتر صالحی گرد آورنده : اکرم بوژمهرانی بهار 1387 فهرست مطالب : عنوان : صفحه : مقدمه 4 جلوگیری از فرار مالیاتی 4 فرار مالیاتی چیست 5 تمایز فرار مالیاتی و اجتناب مالیاتی 6 زیمنهای پیدایش فرار مالیاتی 7 اندازه گیری فرار مالیاتی در ایران 9 کارت بازرگانی ، کد اقتصادی و فرار مالیاتی 10 ناکارآمدی نظام مالیاتی ایران علل و زمینه ها 13 عدم توتجه به رضایت مؤدیان مالیاتی 18 حقوق مالیاتی 29 منابع 30 مقدمه : جلوگیری از فرار مالیاتی و اقتصاد زیر زمینی با اجرای مالیات بر ارزش افزوده حاصل می شود به منظور جلوگیری از فرار مالیاتی و اقتصاد زیر زمینی پیاده سازی مالیات بر ارزش افزوده در کشور لازم است. در حال حاضر مالیات بر ارزش افزوده در 135 کشور دنیا پیاده شده است و این نوع مالیات هم اکنون در کشورهای فقیر ، غنی ، کشورهای خاورمیانه ، کشورهای حاشیه ایران اجرا می شود. به منظور ساماندهی  مالیات ه …

تحقیق درباره كارآموزي شركت مترآب به بررسي طرح‌هاي توجيهي كارخانه‌هاي كه به نوعي با آب در ارتباطند 37ص

#filesell_pps_div1{margin:5px auto;padding:5px;min-width:300px;max-width:500px;border:1px solid #a9a9a9 !important;background-color:#ffffff !important;color:#000000 !important;font-family:tahoma !important;font-size:13px !important;line-height:140% !important;border-radius:5px;}

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت تعداد صفحات: 37   آشنايي با مكان كارآموزي شركت مترآب به بررسي طرح‌هاي توجيهي كارخانه‌هاي كه به نوعي با آب در ارتباطند پرداخته مانند طرح توجيهي آبرساني به قشم يا طرح توجيهي ساختن كارخانجاتي مانند توليد پكيج، آبگرمكن و كولر آبي انجام دادن مميزي براي دادن انشعابات و طراحي ادوات فني براي كارخانه‌ها پرداخته كه كارها در اين شركت بصورت پروژه‌اي مي‌باشد و بعد از اتمام پروژه ديگري در دست گرفته خواهد شد اين شركت براي گرفتن تسهيلات از بانك‌ها با توجه به كار كردن روي طرح‌هاي توجيهي براي سرمايه‌گذاران تلاش مي‌كند و بدين ترتيب سعي در افزايش توليدات و پيشرفت‌هاي صنعتي كشور دارد. تحليل اقتصادي در اين فصل مبالغ ارزيابي تأسيسات موجود ، سرمايه‌گذاريهاي جديد، سرمايه‌گذاريهاي جايگزيني، هزينه‌هاي نگهداري و تعميرات، درآمدهاي سرمايه‌ائي و درآمدهاي جاري به همراه عوامل مؤثر شامل جمعيت، نوع و ميزان مصرف، ميزان توليد، زمان، تورم، كارمزد بانكي و . . . مورد مطالع …

جزوه کنترل توان راکتیو + چند سری نمونه سوال کنترل توان راکتیو با جواب تشریحی

جزوه کنترل توان راکتیو + چند سری نمونه سوال کنترل توان راکتیو با جواب تشریحی

+ دانلود جزوه کنترل توان راکتیو + چندین مجموعه نمونه سوال کنترل توان راکتیو با جواب تشریحی
+ مناسب برای دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری رشته برق
+ جزوه ها به دلیل داشتن کیفیت مناسب هم به صورت ایبوک و هم به صورت پرینت قابل استفاده هستند.
+ شامل تمام سر فصل های درس کنتر توان راکتیو همراه با نمونه سوال امتحانی با جواب

             

دانلود فایل

پاورپوینت با موضوع سیستم های اطلاعاتی مدیریت

پاورپوینت با موضوع سیستم های اطلاعاتی مدیریت

دانلود   با موضوع سیستم های اطلاعاتی مدیریت
دارای 42 اسلاید و با فرمت pptx و قابل ویرایش و آماده برای ارائه ، چاپ ، تحقیق و کنفرانس می باشد.

تعداد اسلاید : 42 اسلاید
فرمت فایل: پاورپوینت ppt و قابل ویرایش
آماده برای :  ارائه ، چاپ ، تحقیق و کنفرانس

قسمتی ازمتن اسلایدها :
مقدمه
-امروزه مدیریت اطلاعاتی جزءلاینفک هر سازمان به شمار می رود وبه صورت یک نیاز ضروری محسوب می گردد.

-دردانشگاه ها بعنوان یکی از نیازهای دانشجویات در نظر گرفته شده است وبعنوان مرجع تدریس می شود.

-بعلت کاربرد آن درکلیه رشته های مدیریت بعنوان درس اصلی توسط شورای عالی برنامه ریزی عالی منظور شده است

مروری بر دستاوردها- وسایل آموزش ویادگیری

-سیستم های اطلاعاتی تقریبا در هر جنبه ای از زندگی مانفوذ کرده است

-موبایل – لپ تاپ – برداشت پول از دستگاه عابر بانک

-در تجارت سیستم های اطلاعاتی به خصوص سیستم های دیجیتال اکثر اطلاعاتی که استفاده می کنیم را تولید می کنند

آیا فناوری اطلاعات مسئله مهمی است

تهیه گزارش توسط گروه هکت
-نتیجه گیری درخصوص پاسخ مثبت
*دلیل عمده انتخاب بهترین شرکتهای جهان از لحاظ عملکردی نسبت به شرکتهای معمولی؟   به ازای هرکارمند بیش از 7درصد جهت تکنولوژی هزینه می کنند
*تاجران حرفه ای ومتخصصان به این نتیجه رسیده اند :کسانی که این دانش رادارند ومهارت های آن را به کار می برند ,شانس بیش تری در کسب شغل های پرمنفعت وارتقاء های سریعتر دارند

. . .

 

       

دانلود فایل

پایان نامه بررسی رابطه هوش عاطفی با اخلاق حرفه ای مدیران مدارس دوره دوم متوسطه شهرستان …

توضیحات:


پروژه و پایان نامه بررسی رابطه هوش عاطفی با اخلاق حرفه ای مدیران مدارس دوره دوم
متوسطه شهرستان … همراه با تجزیه و تحلیل آماری و جدول،نمودار و آزمون در 89  صفحه در قالب
word و قابل ویرایش همراه با جزئیات
کامل

 

 

 

چکیده:

هدف از انجام تحقیق حاضر، بررسی رابطه هوش عاطفی با اخلاق
حرفه ای مدیران مدارس دوره دوم متوسطه شهرستان الیگودرز بود. اين پژوهش ازنظر هدف کاربردی
و از نوع توصیفی – همبستگی  بود.  جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه مدیران مدارس دوره
دوم متوسطه شهرستان الیگودرز به تعداد 27 نفر وتمامی افراد جامعه به عنوان نمونه انتخاب
شده و نمونه گیری انجام نشد . ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه استاندارد اخلاق حرفه
ای و  پرسشنامه استاندارد هوش عاطفی بود.  روایی پرسشنامه ها با نظر استاد راهنما تأیید شد.  پایایی پرسشنامه با استفاده از ضريب آلفاي كرونباخ  به ترتیب مقدار 82/0و 88/0 به دست آمد. جهت تجزیه
و تحلیل داده های تحقیق، از آزمون ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد. نتایج تحقیق نشان
داد که بین هوش عاطفی و اخلاق حرفه ای مدیران مدارس دوره دوم متوسطه شهرستان الیگودرز
ارتباط معنی داری وجود ندارد. (0001/0=
P).

 

فهرست مطالب:

چکیده    1

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1-مقدمه         2

1-2- بیان مساله 3

1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق         5

1-4- اهداف تحقیق           6

1-5- فرضیه های تحقیق    7

1-6-تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرها       7

1-7- قلمرو تحقیق            8

فصل دوم: مروری بر تحقیقات گذشته
و گستره‌ی نظری موضوع

2-1- مقدمه        9

2-2- هوش عاطفي          9

2-2-1- هوش عاطفي و ريشه هاي تاريخي
آن          10

2-2-2- پايه هاي بيولوژيكي عواطف
وهوش عاطفي    13

2-2-3- ديدگاه هاي متفاوت پيرامون
هوش عاطفي     15

2-2-3-1 هوش عاطفي از ديدگاه گاردنر         15

2-2-3-2 هوش عاطفي از ديدگاه  ماير و سالووي        15

2-2-3-3 هوش عاطفي  از ديدگاه بار _ آن     16

2-2-3-4 هوش عاطفي از ديدگاه گلمن         17

2-2-3-5 مولفه خود آگاهي            18

2-2-3-6  مولفه مديريت خود ( كنترل عواطف )           18

2-2-3-7 مولفه آگاهي اجتماعي
( همدلي ) 19

2-2-3-8 مولفه مهارت هاي اجتماعي
( مديريت روابط )            20

2-2-4- توجه معاصرین به هوش عاطفي       22

2-2-4-1 تقسیم بندی افراد بر اساس
IQ و EQاز دیدگاه جک بلوک          23

2-2-5- نقش وراثت و محيط درهوش
عاطفي 24

2-2-5-1 ویژگی های افراد با هوش
عاطفی بالا و پایین 24

2-2-6 هوش عاطفي در محل كار     27

2-2-7-آموزش و يادگيري هوش عاطفي        30

2-3 اخلاق حرفه ای          32

2-3-1 مفهوم اخلاق          32

2-3-2 اهمیت اخلاق در زندگی        33

2-3-3 مفهوم اخلاق حرفه ای         34

2-3-4 اهمیت اخلاق حرفه ای در
زندگی اجتماعی      36

2-3-5 اخلاق حرفه ای در سازمان    37

2-3-6 اخلاق حرفه ای در سازمان
های آموزشی        39

2-3-7- اصول اخلاق حرفه اي مدرسين         41

2-3- 8- اخلاق حرفه ای مدیران       42

2-3-9-ابعاد اخلاق حرفه ای            43

2-4 پیشینه تحقیق          44

فصل سوم: مواد و روشها

3-1- مقدمه        9

3-2-روش تحقیق 48

3-3- جامعه ونمونه تحقیق 49

3-3-1- روش اجرای تحقیق 49

3-4-ابزار گردآوری داده ها   50

3-4-ابزار گردآوری داده ها   50

3-4-ابزار گردآوری داده ها   50

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده
ها

4-1- مقدمه        54

4-2- آمار توصیفی            54

4-2-1 اطلاعات توصیفی مربوط به
جنسیت آزمودنی ها           55

4-2-2 اطلاعات توصیفی مربوط به
طبقات سنی آزمودنی ها    55

4-2-3 اطلاعات توصیفی مربوط به
میزان تحصیلات آزمودنی ها  56

4-2-4 اطلاعات توصیفی مربوط به
سابقه خدمت آزمودنی ها   57

4-3 آمار استنباطی          58

4-3-1 بررسی توزیع داده ها           58

4-3-2 آزمون فرضیات         58

4-3-2-1 فرضیه اصلی       58

4-3-2-2 فرضیه فرعی اول  59

4-3-2-3 فرضیه فرعی دوم  59

4-3-2-4 فرضیه فرعی سوم            60

4-3-2-5 فرضیه فرعی چهارم          61

4-3-2-6 خلاصه وضعیت رد یا تایید
فرضیه های تحقیق 62

فصل پنجم: نتیجه گیری و
پیشنهادات

5-1- مقدمه        63

5-2- یافته های پژوهش     63

5-2-1- ویژگی های جمعیت شناختی           63

5-2-2-تحلیل فرضیات  پژوهش        64

5-2-2-1-  تحلیل  فرضیه
اصلی پژوهش        64

5-2-2-2- تحلیل فرضیات فرعی پژوهش        64

5-3-  بحث و نتیجه گیری   66

5-4- پیشنهادهای کاربردی مبتنی
بر پژوهش 67

5-5- پیشنهادهایی برای پژوهش های
آتی    68

5-6- محدودیت های تحقیق           68

منابع و ماخذ       69

منابع فارسي      69

منابع لاتين         70

 

                                   

 

                   

دانلود فایل

آشنایی با تنيس روي ميز و تاریخچه و وسایل و تکنیکهای آن

آشنایی با تنيس روي ميز و تاریخچه و وسایل و تکنیکهای آن

فرمت فایل:   word

تعداد صفحات:    16   

 

 

 

تاريخچه :

تنيس روي ميز مانند بسياري از ورزش هاي ديگريك تفريح متعادل اجتماعي است . احتمالا براي اولين بار طي 25 سال آخر قرن 19 با وسايل ساده در انگلستان به بازي گرفته شده است . . عناوين مختلفي مانند گوسيما وپف واف ،‌پيم پام ،‌پينگ پنگ و تنيس روي ميز عناويني كه به تقليد ازصداي برخورد توپ با ميز اطلاق شده است . بعد از آن كه عنوان پينگ پنگ به اين ورزش اختصاص داده شد در سال 1900 توسط كمپاني تري _ژاك و پسر به ثبت رسيد .

در اوايل قرن 20 بعد از آنكه اين ورزش در اروپا مدتي به كار گرفته شده بود مجددا در انگلستان حياتي دوباره يافت .

فدراسيون هاي ملي هم در اروپاو هم در خاور دور تاسيس گرديدند . بيش از 60 سال است كه تنيس روي ميز به صورت يك ورزش ارزنده دوره جهاني مطرح بوده است . هم اينك 40 ميليون بازيكن جدي و مشتاق و ميليون ها بازيكن معمولي به اين ورزش مي پردازند . تغييرات در اين ورزش فقط توسط مجمع عمومي فدراسيون بين المللي تنيس روي ميز امكان پذير خواهد بود . كه هر دو سال يك  بارصورت خواهد پذيرفت . اين ورزش به نام تنيس روي ميز در سال 1962 در برلين تاسيس يافت . در سال 1977 فدراسيون تنيس روي ميز تصميم گرفت كه اين رشته را وارد مسابقات المپيك نمايد . در سال 1988 در بيست و چهارمين المپيك جهاني در كشور سئول اين رشته نيز حضور يافت . فدراسيون بين المللي تنيس روي ميز حدودا 140 عضو دارد كه گسترده ترين عضويت را بين فدراسيون هاي بين المللي كه راكت وسيله ورزشي آنان است دارا بوده و در بين كليه ورزش هاي در بين 6 فدراسيون برتر دنيا جاي دارد . تنيس روي ميز يكي از عظيم ترين رويدادهاي ورزشي انفرادي در جهان مي باشد كه 

 

در آن صدها نفر ورزشكار از بين 105 كشورحضور دارند كه دردو رشته تيمي و پنج رشته انفرادي بر روي بيش از هشتاد ميز به رقابت خواهند پرداخت .

اين ورزش توسط افسران انگليسي براي نخستين بار در جنوب كشور در شهر هاي آغاجاري . آبادان . مسجد سليمان آغاز فعاليت نمود و سپس به مناطق ديگر كشور نيز كشيده شد .

ورزش تنيس روي ميز هم به صورت همگاني و نيز در بعد قهرماني مورد استفاده قرار مي گيرد . باتوجه به اين كه محدوديت سني براي اين رشته وجود ندارد و هم چنين در هر مكاني مي توان به آن پرداخت . از طرف ديگر در پاره اي از مشكلات فيزيكي نظير معلوليتهاي جسمي و در بخشي از پزشكي نيز مي تواند مورد استفاده قرار گيرد . به همين دلايل ، مورد توجه اقشار مختلف مي باشد .

عوامل مهم موثر در اين رشته عبارتند از : سرعت ، عكس العمل ، چابكي ، هماهنگي اعصاب و عضلات ،‌تمركز ، دقت ، ظرافت ديد و … .

آشنايي با وسايل تنيس روي ميز :

براي پرداختن به اين رشته در جاهاي مستقف و يا روباز نياز به ميز . راكت و توپ مي باشد .

انواع شيوه راكت گيري :

به دو شيوه قلمي و دست دادن اجرا مي شود . كه شيوه قلمي يا پن هلدر pan holder مخصوص خاور دور " نژاد زرد " مي باشد . براي اين شيوه ابتدا صفحه راكت را در كف دست آزاد قرار مي دهيم كه دسته راكت به طرف بالاست و در اين حالت با 2 انگشت شست و اشاره نيز دسته راكت را مي گيريم و سه انگشت مياني ، انگشتري و كوچك در پشت راكت به صورت باز يا بسته جاي خواهد گرفت . از ويژگي هاي مطلوب اين روش اين است كه جهت اجراي سرويس مي توان به خوبي از حركتهاي مفصل مچ استفاده نمود .

اما همين سبك راكت گيري در قسمت بك هند ( جهت دريافت توپ در قسمت چپ ميز ) با مشكلاتي مواجه مي باشد ، خصوصا اگر بازيكن دورتر از ميز قرار گرفته باشد . در واقع در قسمت فورهند قدرت بازي خيلي خوبي دارند اما چنان چه توپ در قسمت چپ ميز و مخصوصا اگر دور تر از ميز باشد بازيكنان را در دريافت با مشكلاتي مواجه مي سازد .

روش بعدي شيوه دست دادن يا شكند است . جهت اين شيوه صفحه راكت را در دست آزادانه نگه مي داريم در اين حالت دسته راكت به طرف زمين متمايل است به حالت دست دادن با دسته راكت دست مي دهيم به گونه اي كه تيغه بين دسته و صفحه راكت در قسمت  نرمه بين بين شست و سبابه قرار گيرد و انگشت اشاره در پشت راكت قرار خواهد گرفت و انگشت شست در طرفي ديگر از راكت كه فورهند يا جلوي راكت ناميده مي شود به اتفاق سه انگشت ديگر قرار خواهند داشت .

انگشت شست مي تواند روي انگشت مياني قرار داشته باشد يا اينكه كمي بالاتر و روي صفحه توصيه مي شود كه جهت آموزش مبتديان به اهميت آزاد بودن عضلات مچ توجه نمود .

 

 

دانلود فایل

بررسی رابطه بین هوش هیجانی با تعارض و خلاقیت کارکنان در اداره کل آموزش و پرورش

بررسی رابطه بین هوش هیجانی با تعارض و خلاقیت کارکنان در اداره کل آموزش و پرورش

دانلود   با موضوع بررسی رابطه بین هوش هیجانی با تعارض و خلاقیت کارکنان در اداره کل آموزش و پرورش،
در قالب Word و 140 صفحه و قابل ویرایش.

========================================================
تمامی فایل های سیستم، توسط کاربران آن آپلود می شود. اگر در فایلی تخلفی مشاهده کردید و یا مالک پروژه ای بودید که از وجود آن در سایت رضایت نداشتید با ما تماس بگیرید، در اسرع وقت به گزارش شما رسیدگی می شود.
neginfile.ir@gmail.com                       info@neginfile.ir
========================================================


تمامی فایلهای موجود در سایت صرفا برای راهنمایی و کمک به دانشجویان و محققین عزیز می باشد و هدف ما در سايت نگين فايل کمک به دانشجويان و دانش پژوهان عزيز براي بالا بردن سطح بار علمي آنها مي باشد.


قسمتهایی کوتاه از متن:

دانلود فایل

آشنایی با فرزکاری و عملیات و ابزارهای آن

آشنایی با فرزکاری و عملیات و ابزارهای آن

     آشنایی با فرزکاری و عملیات و ابزارهای آن

 

 

فرمت فایل:   word

تعداد صفحات:    27  

 

 

 

فرزکاری

فرزکاری یک فرآیند اساسی ماشین کاری است که طی آن با تشکیل و برداشتن تدریجی تراشه از قطعه کاری که در جهت عمود بر محور چرخش به سمت ابزار تراش چرخان تغذیه می شود، سطح جدیدی ایجاد می گردد. در پاره ای موارد قطعه کار ثابت است و ابزار تراش به سمت آن تغذیه می شود. در بیشتر موارد از ابزار تراش چند دندانه استفاده می شود تا نرخ تراشه برداری بالاتر می شود. در موارد بسیاری سطح مورد نظر با یک بار عبور ایجاد می شود.

ابزار مورد استفاده در فرزکاری تیقچه فرز نام دارد. معمولاً این ابزار یک قطعة استوانه ای است که حول محورش می چرخد و دارای دندانه های متساوی الفاصله محیطی است که به نوبت با کار درگیر شده و آنرا می ترشند، شکل (4      22) . در برخی موارد دندانه ها قسمتی از یکی یا هر دو انتهای استوانه را می پوشانند.

از آنجا که اساس فرزکاری موجب برداشتن سریع فلز شده و می تواند پرداخت خوبی در سطح ایجاد کند، این فرآیند برای انبوه سازی بسیار مناسب است، و ماشینهای فرز فوق العاده خوبی برای همین منظور ساخته شده اند. البته ماشین های فرز بسیار دقیق و انعطاف پذیر عمومی نیز ساخته شده اند که برای کارهای کارگاهی و قالب سازی مورد استفاده قرار می گیرند. کارگاهی که به یک ماشین فرز و یک ماشین گرد تراش موتوردار مجهز باشد، تقریباً قادر به تولید هر نوع فرآورده به اندازه متناسب است.

انواع عملیات فرزکاری

عملیات فرزکاری را می توان در دو طبقه وسیع قرار داد که هریک دارای چندین گونه مختلف هستند:

1          در فرزکاری محیطی سطح مورد نظر بوسیله دندانه های محیط ابزار تراش ایجاد می شود و این سطح به موازات محور چرخش ابزار است. با این روش می توان سطوح تخت و یا فرم دار ایجاد کرد. مقطع سطح ایجاد شده نظیر مقطع طولی ابزار تراش است. این روش معمولاً فرزکاری غلتشی خوانده می شود.

2          در فرزکاری پیشانی تراشی سطح تخت ایجاد شده بر محور ابزار تراش عمود است. این سطح در ترکیب اثرات تراش آن قسمت از دندانه های ابزار تراش حاصل می شود که در سطح انتهائی و محیط آن قرار دارند. بیشتر عمل تراش بوسیله قسمت محیطی دندانه انجام می شود و قسمت سطح انتهائی موجب پرداخت کاری می شود.

اصول فرزکاری محیطی و پیشانی تراشی در شکل (1      22) نمایش داده شده اند. فرزکاری محیطی معمولاً بوسیله ماشین های فرزی صورت می گیرد که محور چرخنده افقی داشته باشند در حالی که پیشانی تراشی بوسیله ماشین های فرز با محور چرخنده قائم و افقی، هر دو، انجام می شود.

 

ایجاد سطح در فرزکاری

ایجاد سطح در فرزکاری به دور روش کاملاً متمایز که در شکل (2      22) مشاهده می شود، میسر است. نکته قابل توجه اینکه در فرزکاری همراه جهت چرخش ابزار تراش با جهت تغذیه یکسان و در فرزکاری معکوس این دو جهت مخالف یکدیگر هستند. همانطور که در شکل های (2      22) و (3      22) مشاهده می شود، روش ایجاد تراشه در این دو حالت کاملاً با یکدیگر تفاوت دارند. در فرزکاری

 

 

 

شکل (2      22) : حرکت ابزار تراش در فرزکاری همراه و معکوس

معکوس در شروع درگیری دندانه ابزار، تراشه بسیار نازک است و رفته رفته کلفت تر می شود تا اینکه در خاتمه درگیری دندانه ضخامت تراشه به حداکثر میرسد. ابزار تراش می خواهد قطعه کار را در طول میز فشار داده و آن را روی میز بلند کند. این عمل موجب خنثی شدن اثرلقی پیچ تغذیه و مهره میز کار شده و حاصل کار سطح تراشکاری شده صاف است. البته این عمل باعث شل شدن قطعه کار درگیره می شود و در نتیجه باید قطعه را با نیروی بیشتری در گیره سفت کرد. علاوه بر این صافی سطح ماشین شده شدیداً تیزی لبه های تراش است.

 

 

دانلود فایل

آشنایی با عبدالرحمان جامی و زندگی و مزار و آثار او

آشنایی با عبدالرحمان جامی و زندگی و مزار و آثار او

      آشنایی با عبدالرحمان جامی و زندگی و مزار و آثار او

 

 

 

فرمت فایل:   word

تعداد صفحات:    14  

 

 

 

بزرگترین استادی که در نظم و نثر فارسی در قرن نهم تاریخ اسلام در سرزمین ایران به ظهور رسیده است، علی التحقیق نورالدین عبدالرحمان جامی است که صیت فضیلت و دانش او نه تنها در خراسان که وطن اوست بلکه در تمام اقطار ممالک فارسی زبان از هندوستان و افغانستان و ماوراء النهر تا آسیای صغیر و استانبول انتشار یافته و همچنین نام نامی او نه تنها در زمان خود وی بلکه تا این روزگاران نزد اهل ادب قرین عزت و احترام است.

از معاصرین وی امیر نظام الدین علیشیر که دست ارادت به دامان وی زده بود بلافاصله بعد از فوت وی کتابی به نام خمسة المتحیرین سراسر در شرح احوال ذکر مکارم و توصیف صفات او تألیف نموده است و نیز ظهیر الدین بابر مولف (با برنامه ) و موسس سلطنت گورکانیه هندوستان در کتاب خود نام وی را به خدمت بسیار ذکر کرده و بعد از آنکه می نویسد: «وی را در علوم صوری و معنوی همتا و برابری در عصر خود نبود اضافه می کند که جامی را حاجتی به مدح و ستایش نیست بلکه ذکر نام او از باب تبرک است.

و نیز دیگر تذکره نویسان آن زمان مانند دولتشاه سمرقندی و سام میرزای صفوی و خوند میر صاحب حبیب المسیر هر یک در تالیف خود، وی را به عزت و احترام بسیار نام برده و هر یک به زبانی دیگر با شرح و بسط بسیار جلالت قدر و علو مرتبت او را ستوده اند. حتی محققین اروپایی در این اواخر که از تاریخ ادبیات ایران سخن رانده اند همگی مرتبت استادی او را اعتراف نموده اند یکی از آنان گفته است وی یکی از نوابغ نامی است که در سرزمین ایران به ظهور رسیده زیرا وی هم شاعری بزرگ و هم محققی بزرگ و هم عارفی بزرگ است.

دیگری در فضیلت جامی چنین نوشته است: جامی نه تنها از لحاظ شعر و شاعری بلکه از جنبه تحقیق و فضایل علمی نیز مسلما صاحب قریحه سرشار و دانش بسیار است.

 

                                                محیط جامی

جامی در قرن نهم (در اواخر آن ) در شهر هرات می زیسته است و در آن زمان سرزمین ایران به دو قسمت تقسیم شده بود و زیر پرچم دو خاندان بود. در مشرق ایران سلاطین تیموری که پایتخت آنان سمرقند و هرات بوده است سلطنت می کرده اند و جامی با این طایفه هم زمان بود. یک قسمت از سلطنت شاهرخ  (817 تا 850) و تمام دوره سلطنت میرزا ابوالقاسم بابر (856تا 861) و میرزا ابو سعید گورکان (861تا 873) و قسمت اعظم سلطنت سلطان حسین بایقرا (875 تا 899) را درک فرمود.

و در مغرب و جنوب ایران نخست ترکمانان قراقاینلو و سپس ترکمانان آق قوینلو سلطنت می کردند که پایتخت آنها شهر تبریز بود. و جامی معاصر بود با جهان شاه قراقوینلو (841تا 873) حسن بیک یا اوزن حسن آق قوینلو (871تا 883) سرش یعقوب بیگ (884تا 896).

جامی که تحصیلات اول خود در هرات و سمرقند بود در آغاز شباب که زمان تکمیل نفس و هنگام تربیت باطن است با بزرگان این سلسله آشنا شد و در مهد عقاید ایشان (نقشبندیه) پرورش یافت. دست ارادت به دامن مولانا سعدالدین کاشغری (متوفی به سال 860) که ز پیشوایان آن فرقه است زده و نزد او به قدری تقرب حصل کرد که به شرف مصاهرت و قرابت وی اختصاص یافت.

 

 

دانلود فایل

کاربرد سیستم های هیدرولیک در طراحی خودروها با جایگزینی ترمز هیدرولیکی بجای ترمزهای مکانیکی نوع کابلی و یا اهرمی آغاز شد

#filesell_pps_div1{margin:5px auto;padding:5px;min-width:300px;max-width:500px;border:1px solid #a9a9a9 !important;background-color:#ffffff !important;color:#000000 !important;font-family:tahoma !important;font-size:13px !important;line-height:140% !important;border-radius:5px;}

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت تعداد صفحات: 4   کاربرد سیستم های هیدرولیک در طراحی خودروها با جایگزینی ترمز هیدرولیکی بجای ترمزهای مکانیکی نوع کابلی و یا اهرمی آغاز شد. در این سیستم و با توجه به قابلیت های انعطاف پذیری مایعات و با ایجاد فشار روی مایع امکان انتقال نیروی ترمز به تمام چرخها بوجود آمد. بعدها از سیستم هیدرولیک و به روش مشابهی با ترمزهای هیدرولیکی در مکانیزم کلاچ خودروها استفاده شد. در ادامه روند توسعه تکنولوژی در ساخت خودروها، کاربرد هیدرولیک وسعت بیشتری یافت و در سیستم های دیگر خودرو مانند جذب کننده ضربات (کمک فنر)، فرمانهای هیدرولیکی و گیربکس اتوماتیک بکار گرفته و متداول شد. ایده بکارگیری سیستم هیدرولیک در مکانیزم تعلیق خودروها اولین بار در سال 1952 در شرکت خودرو سازی سیتروئن مطرح شد. طراحان شرکت سیتروئن در طراحی و ساخت سیتروئن مدل DS19 از تمام مکانیزم های هیدرولیکی که تا آن زمان ابداع شده بود استفاده کردند. آنها در طرح این خودرو بجای استفاده از سیستم های هیدرولیکی متعدد و مستقل برای هر کدام از مکانیزم ها، اقدام به طراح …

محاسبات بار حرارتی و برودتی ساختمان با کریر (carrier)

 محاسبات بار حرارتی و برودتی ساختمان با کریر (carrier)

پروژه کامل محاسبات بار حرارتی و برودتی یک ساختمان  با نرم افزار کریر (carrier) در شهرستان رشت با تمام جزئیات

Design Parameters
  City Name: rasht
    Location: Iran
    Latitude: 54.0 Deg
    Longitude: 37.2 Deg
    Elevation: -12.0 ft
    Summer Design Dry-Bulb: 89.5 °F
    Summer Coincident Wet-Bulb: 78.0 °F
    Summer Daily Range: 16.5 °F
    Winter Design Dry-Bulb: 28.0 °F
    Winter Design Wet-Bulb: 20.0 °F
    Atmospheric Clearness Number: 1.00
    Average Ground Reflectance: 0.20
    Soil Conductivity:0.800  BTU/(hr-ft-°F
    Local Time Zone (GMT +/- N hours): -3.5 hours
    Consider Daylight Savings Time: No
    Simulation Weather Data: noneN/A
    Design Cooling Months: January to December

این فایل فقط شامل محاسبات است.

               

دانلود فایل

پاورپوینت با موضوع تاریخ مختصرIFRS و چارچوب مفهومی

پاورپوینت با موضوع تاریخ مختصرIFRS  و چارچوب مفهومی

دانلود   با موضوع تاریخ مختصرIFRS  و چارچوب مفهومی دارای 24 اسلاید و با فرمت pptx و قابل ویرایش و آماده برای ارائه ، چاپ ، تحقیق و کنفرانس می باشد.

تعداد اسلاید : 24 اسلاید
فرمت فایل: پاورپوینت ppt و قابل ویرایش
آماده برای :  ارائه ، چاپ ، تحقیق و کنفرانس

قسمتی ازمتن اسلایدها :

تاریخ مختصرIFRS  و چارچوب مفهومی

ساختار استانداردگذاری جهانی
پایش= هیات پایشگری
  فرانگری و نظارت عالی در جهت بهبود  و اثربخشی گزارش‌های مالی و حفاظت از منابع سرمایه‌گذاران
راهبری= بنیاد IFRS
  22 عضو دارد و هیات امنایی است
استاندارد گذاری= هیات استانداردهای حسابداری مالی
  15 عضو تمام وقت
 کارگروه تفسیر نامه‌های استانداردهای گزارشگری مالی بین‌المللی
  14 عضو

هیات پایشگری(تاسیس ژانویه‌ی  2009)
هدف: برقراری تعامل رسمی مراجع بازارهای سرمایه و بنیاد استانداردهای گزارشگری مالی
      ارتقای پاسخگویی عمومی بنیاد استانداردهای گزارشگری مالی بین‌المللی بدون کاهش استقلال فرایند استانداردگذاری
اعضاء اصلی:
1. کمیسیون اوراق بهادار امریکا
2. کارگروه بازارهای نوظهور و فنی سازمان بین‌المللی کمیسیون‌های اوراق بهادار
3. رئیس کارگروه بال
. . .

 

         

دانلود فایل

پروپوزال رابطه هیجان خواهی، ناگویی خلقی و ابراز وجود با آمادگی اعتیاد در دانشجویان

پروپوزال رابطه هیجان خواهی، ناگویی خلقی و ابراز وجود با آمادگی اعتیاد در دانشجویان

 
رابطه هیجان خواهی، ناگویی خلقی و ابراز وجود با آمادگی اعتیاد در دانشجویان
دارای 28 صفحه وبا فرمت ورد وقابل ویرایش می
باشد.

عنوان پروپوزال: رابطه هیجان خواهی، ناگویی خلقی و ابراز وجود با آمادگی اعتیاد در دانشجویان

تعداد صفحه: 28 صفحه
فونت: B ZAR
فاصله سطرها: 1.15
منابع فارسی و لاتین: دارد
پرسشنامه و ضمائم: دارد
بندهای
پروپوزال: عنوان، مقدمه، بیان مسئله، اهمیت و ضرورت تحقیق، اهداف پژوهش
(هدف اصلی، اهداف جزئی)، فرضیه های پژوهش، تعریف مفاهیم پژوهش (تعریف
مفهومی، تعریف عملیاتی)، روش تحقیق، طرح پژوهش، ابزار اندازه گیری، روش
تجزيه و تحليل داده ها و…
بیان مسئله
سوء مصرف مواد  و اعتیاد ، امروزه به یکی از دغدغه های بزرگ جوامع بشری تبدیل شده است(ترقی جاه و نجفی، 1387)؛ و یکی از معضلات اجتماعی خانمان سوز عصر ما به ویژه جوانان است که ریشه در فقر، ناامیدی و فشارهای روحی و روانی دارد. ایران به لحاظ جغرافیایی همسایه بزرگترین تولید کننده خشخاش و مواد مخدر است و موقعیت مناسبی برای حمل و نقل مواد مخدر از افغانستان به دیگر کشور ها و بویژه اروپا قرار گرفته است(یزدی مقدم و اسماعیل آبادی، 1387).
براساس پنجمین ویراست راهنمای تشخیصی و آماری اختلال های روانی (DSM-5)، مهم ترین ویژگی وابستگی به مواد مجموعه ای از نشانه های شناختی، رفتاری و روان شناختی است که شخص با وجود داشتن مشکلات قابل توجه در رابطه با مصرف مواد به مصرف آن ادامه می دهد.
اعتیاد پدیده ای زیستی، روانی و اجتماعی است که ممکن است تحت تاثیر عوامل مختلف پدید آمده باشد. عوامل اجتماعی، اقتصادی، خانوادگی، زیستی و روانی دست به دست یکدیگر می دهند تا در پایانی مشترک فرجام سوء مصرف مواد را به وابستگی ختم کنند(گلپرور، آتش پور و آقایی، 1382). می توان این عوامل پیش اعتیادی را آمادگی به اعتیاد  نام نهاد. آمادگی به اعتیاد، باورهای فرد در مورد نتیجه و عاقبت هر کار و ارزشی که فرد برای این نتیجه قائل است، قلمداد می شود (زرگر و همکاران، 1387). با توجه به این امر توجه به متغیرهای مرتبط با رفتارهای اعتیادی به منظور پیش گیری از اعتیاد در میان جوامع الزامی به نظر می رسد. 
عدم توانایی فرد در کنترل تکانه های خود (علیوردی نیا و یونسی، 1393)، هیجان خواهی  و تنوع طلبی (ون نورینک  و اورلاند ، 1985؛ ویلز ، واکارو  و مک نمارو  ، 1999) نیز از جمله عوامل روان شناختی موثر در سوء مصرف مواد است. هیجان خواهی، از آن جهت که میزان باز بودن شخص نسبت به تجارب جدید را توصیف می نماید، می تواند نقش مهمی در سبب شناسی اعتیاد ایفا کند. هیجان خواهی، نوعی تمایل ارثی برای شروع یک فعالیت مشتقانه در پاسخ به محرک های جدید است. افراد با هیجان خواهی بالا معمولاً افرادی تنوع طلب، کم حوصله، تکانشی در رسیدن به پاداش، ناتوان از پذیرش ناکامی و عموماً نظم ناپذیر هستند (هاک –بوکز ، 2002). شواهد قابل ملاحظه ای سوء مصرف مواد را به هیجان خواهی ربط می دهد (چندر و همکاران، 2003؛کریک کوچلیو و ایسین ، 2005).
زاکرمن در سال 1979 با ترتیب دادن آزمودنی برای اندازه گیری مولفه های شخصیتی نشان داد که در بین افراد از لحاظ میزان هیجان خواهی تفاوت زیادی وجود دارد و نمرات بالا در مقیاس فوق با بعضی خصوصیات رفتاری از جمله سوء مصرف مواد رابطه دارد (اتکینسون و هیلگارد ، 1983). همچنین هاک-بوکز (2002) در پژوهشی بین شروع و تداوم فعالیت هایی چون پرخوری، لذت طلبی جنسی، میل به الکل و سوء مصرف مواد با درجات بالایی از هیجان خواهی مشاهده نموده است(هاک –بوکز، 2002).

. . .

 

           

دانلود فایل

پاورپوینت با موضوع بررسی اجمالی صورتهای مالی

پاورپوینت با موضوع بررسی اجمالی صورتهای مالی

دانلود   با موضوع بررسی اجمالی صورتهای مالی
دارای 18اسلاید و با فرمت pptx و قابل ویرایش و آماده برای ارائه ، چاپ ، تحقیق و کنفرانس می باشد.

تعداد اسلاید : 18 اسلاید
فرمت فایل: پاورپوینت ppt و قابل ویرایش
آماده برای :  ارائه ، چاپ ، تحقیق و کنفرانس

قسمتی ازمتن اسلایدها :

بررسی اجمالی صورتهای مالی
هدف استاندارد
ارائه استانداردها و راهنماييهاي لازم درباره
 مسئولیتهای حرفه‌ای حسابرس در بررسی اجمالی صورتهای.
شکل و محتوای گزارش حسابرس در این موارد.
موضوع استاندارد، بررسی اجمالی صورتهای مالی، اما با انجام تعدیلات لازم قابل کاربرد با توجه به شرایط مربوط، برای بررسی اجمالی سایر اطلاعات مالی تاریخی.
هدف‌ از بررسي‌ اجمالي‌ صورتهاي‌ مالي‌ 
هدف‌ از بررسي‌ اجمالي‌ صورتهاي‌ مالي:‌
نظر حسابرس‌ در خصوص برخورد با‌ مورد يا موارد با اهميت‌ حاكي‌ از انحراف‌ از استانداردهاي‌ حسابداري‌ براساس‌ رسيدگيهاي‌‌ بمراتب‌ محدودتر از حسابرسي‌
. . .

 

         

دانلود فایل

بررسی مدل سازی سامانه های بی درنگ توزیع شده با Mast 2

بررسی مدل سازی سامانه های بی درنگ توزیع شده با Mast 2

چکیده:
سیستم‌ عامل بی‌درنگ ( Real-time operating system) (یا سیستم بی‌درنگ) نوعی سیستم‌ عامل است که در آن، زمان، پارامتر کلیدی است. برای مثال در سیستم‌های کنترل فرایند، رایانه‌ های بی‌درنگ باید داده‌ های فرآیند تولید را جمع‌آوری کرده و به کمک آن ماشین‌های داخل کارخانه را کنترل کنند. خیلی اوقات باید فرجه زمانی (deadline) به‌طور دقیق برآورده شود؛ یعنی باید کارها در لحظات خاصی از زمان انجام گیرد. برای مثال اگر یک خودرو در خط مونتاژ در حال حرکت باشد و ربات جوشکاری (به انگلیسی: Robot welding) خیلی زود و یا خیلی دیر جوش دهد، خودرو خراب خواهد شد.مانی از یک سیستم بی‌درنگ استفاده می‌شود که لازم باشد عملیات پردازنده یا جریان داده در زمان کاملاً مشخصی انجام شود؛ بنابراین یک سیستم بی‌درنگ اغلب به‌عنوان ابزار کنترلی در یک کاربرد خاص استفاده می‌شود. سیستم‌هایی که آزمایش‌های علمی را کنترل می‌کنند، سیستم‌های تصویربرداری پزشکی، سیستم‌های کنترل صنعتی، و نیز برخی از موتورهای انژکتوری در خودرو، کنترلرهای لوازم خانگی و سیستم‌های جنگ‌افزاری، سیستم‌های بی‌درنگ هستند. این سیستم‌ها برای آنکه به‌درستی کار کنند باید پاسخ درست را در فرجه زمانی از پیش تعیین شده بازگردانند در صورتی که در سیستم‌های اشتراک زمانی مطلوب است (ولی اجباری نیست) که سریع پاسخ دهند.

فهرست مطالب:
چکیده
فصل اول
1-1چکیده
2-1مقدمه
فصل دوم
1- 2مدل سازي چيست ؟
2-2منظور از مدل در تحقیقات علمی چیست؟
3-2تعاریفی ازمدل
4-2نتایج (فواید) مدل سازی
5-2اصول مدل سازی
6-2ارزیابی مدل
7-2انواع مدل و ویژگی های آنها
8-2انواع مدل
9-2نوع دیگری از تقسیم بندی مدل
10-2مدلهای خط مشی گذاری:
11-2روش ساختن مدل تحلیلی
12-2مثالی از یک مدل تحلیلی
13-2استفاده از مدل
14-2کارکردهای مدل
15-2ارزیابی یک مدل
16-2رابطه نظریه و مدل
17-2سیستم عامل های بلادرنگ یا بی درنگ
18-2سیستمهای بلادرنگ
19-2کاربردهای استاندارد سیستم بلادرنگ
20-2شبکه بلادرنگ
21-2سیستم های بلادرنگ سخت ونرم
22-2مدل های وظیفه در سیستمهای بلادرنگ
23-2وظیفه های بلادرنگ دورهای
24-2وظیفه های بلادرنگ نامنظم
25-2زمانبندی در سیستمهای بلادرنگ
26-2شناسایی نیازها
27-2استنتاج قیود
28-2مدل وظیفه
29-2انحصاری کردن
30-2قیود زمان بندی مطلق
31-2تخصیص حافظه و زمان بندی
32-2سیستم عاملهای بلادرنگ
33-2فلسفه طراحی این نوع سیستم عامل
34-2مشخصات سیستم عامل های بلادرنگ
35-2سيستم های Real-Time
36-2فعاليتهای تكميلی ”وارد“ و ”ملور“
37-2فعاليتهای تكميلی ”هتلی“ و ”پيربهای“
38-2مشخصات كنترل (CSPEC : control specification)
39-2مشخصات فرآيند (PSPEC : process specification)
فصل سوم
1-3نتیجه گیری
2-3منبع

 

               

دانلود فایل

حاضر بررسي رابطه بين استفاده از رسانه هاي جمعي با ميزان اعتماد اجتماعي شهروندان تهراني

حاضر بررسي رابطه بين استفاده از رسانه هاي جمعي با ميزان اعتماد اجتماعي شهروندان تهراني

     حاضر بررسي رابطه بين استفاده از رسانه هاي جمعي با ميزان اعتماد اجتماعي شهروندان تهراني

 

 

فرمت فایل:   word

تعداد صفحات:    346  

 

 

 

1      1طرح مساله:

موضوع تحقيق حاضر بررسي رابطه بين استفاده از رسانه هاي جمعي با ميزان اعتماد اجتماعي شهروندان تهراني است. اعتماد اجتماعي عبارت است از« حسن ظن فرد به ساير افرادونهادهاي جامعه با اين انتظار که آنها به گونه اي عمل خواهندکردکه نتايج منفي به حداقل کاهش يافته و دستيابي به اهداف ميسر گردد.»

رويکردهاي مختلفي به اعتماد وجود دارد که نيوتن و دالهي  آنها را بطور کلي در دو گروه فردي و اجتماعي جمع کرده اند.رويکرد فردي شامل تمام نظريه هايي است که اعتماد را از بعد روانشناسي و روانشناسي اجتماعي مورد توجه قرار مي دهند.در اين رويکرد اعتماد محصول عوامل فردي و روانشناختي چون تجارب دوران کودکي ويژگي هاي روحي و تجارب زندگي روزمره محسوب مي شود.مطرح ترين نظريه پردازان اين رويکرداوسلنر واريک اريکسون  هستند.اما در رويکرد اجتماعي اعتماد محصول عواملي چون؛ مشارکت مدني،محيط اجتماعي،روابط اجتماعي و ميزان گستردگي جامعه انساني به حساب مي آيد.در اين رويکرد مي توان از افرادي چون توکوويل،پارسونزو پوتنام نام برد.با اين حال امروزه اغلب نظريه پردازان اين حوزه سعي دارند تا تلفيقي از اين دو رويکرد را دربررسي اعتماد به کارگيرند.

تحقيق حاضر با رويکرد اجتماعي،اعتماد را در سه نوع ميان فردي،عام و نهادي مورد توجه قرار داده است.اعتماد ميان فردي در سطح يک رابطه چهره به چهره قرار مي گيرد.در اين نوع از روابط،اعتمادمتوجه دوستان،آشنايان و اعضاي خانواده است.اعتماد عام در سطحي فراتر از  روابط چهره به چهره و دوستانه قرار مي گيرد. هدف اعتماد شخص معيني نيست،بلکه بصورت کلي مطرح مي شودبراي مثال اعتماد به زنان در مقابل مردان.يا اعتماد به نژاد و مليت متفاوت. اعتماد نهادي متوجه نهادها و سازمانهاي رسمي يا غير رسمي وبطور کلي ساختار هاي غير شخصي است.

با توجه به اهميت اعتماد در کنش اجتماعي به عنوان عاملي براي کنترل و پيش بيني رفتار کنشگران در سطوح مختلف،اعتماد نقش موثري در تعين نظم اجتماعي دارد.از اين رو همواره مورد توجه متفکران حوزه جامعه شناسي نظم بوده است. به زعم نظريه پردازان اين حوزه بي اعتمادي و يا پايين بودن ميزان اعتماد اجتماعي کنش اجتماعي را دشوار و در نتيجه نظم اجتماعي را مختل خواهد کرد.به اين معني که افراد در موقعيت هاي توام با بي اعتمادي عملا نمي توانند با آسودگي خاطر دست به کنش با همنوعان خود بزنند. اين امر هزينه هاي مختلفي را براي آنان جهت انجام کنش اجتماعي تحميل خواهد کرد.

شواهد موجود نشان مي دهد که اعتماد درجامعه ما وضعيت چندان مطلوبي ندارد.تحقيقي كه با عنوان »ارزشها و نگرشهاي ايرانيان« درسال 1381 از سوي دفتر طرح هاي ملي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي انجام گرفته است،نشان مي دهدكه فضايي توام با شك،ناامني و بطور كلي بي اعتمادي در بين افراد حاكم است.به عنوان نمونه در استان تهران پاسخ افراد به اين سوال كه امانت داري در بين مردم به چه ميزان رواج دارد ؟به اين شرح است :6/ 33 درصدپاسخ ها ميزان رواج اين ارزش اخلاقي در بين مردم را متوسط عنوان كرده اند 5/ 24در صد كم،4 /15درصد خيلي كم و6/7درصدپاسخها به گزينه اصلا تعلق دارد .همين درصدها در رابطه با ارزش صداقت و راستگويي كه به عنوان يكي از عناصر اصلي اعتماد از آن ياد مي شود(امير كافي به نقل از جانسون،1380: 19).به اين ترتيب است گزينه كم با بالاترين در صد 9/29گزينه متوسط 3/29درصد گزينه خيلي كم 9/19در صد گزينه اصلا 7/9درصد زيا د 2/8درصد خيلي زياد 3/2درصد وگزينه كاملا 7/0درصد پاسخ ها را به خود اختصاص داده اند.(ارزشها و نگرشهاي ايرانيان1381:63)در مورد ميزان رواج ارزش اخلاقي پايبند بودن به قول قرارها در بين مردم وضعيت پاسخ ها به اين شرح است :گزينه متوسط 8/38درصد،كم 4/24درصد،خيلي كم7/14درصد زياد8/9درصد،خيلي زياد 6/2درصد،كاملا8/0درصد.همچنين دررابطه با رواج دورويي در بين مردم بيشترين پاسخ ها زياد و خيلي زياد به ترتيب با 3/37و4/29درصد بوده است.(همان،1380: 64) همانطوركه اشاره شد،صفات اخلاقي فوق به عنوان شاخص هاي اعتماد فردي از سوي»جانسون» مطرح شده است.به اين ترتيب مي توان گفت كه اعتماد اجتماعي وضعيت مطلوبي در جامعه ندارد.اين امردر پژوهش ديگري كه به طور مستقيم به بررسي اعتماد ميان فردي و عام پرداخته نيز مشاهده شده است.«بررسي تجربي نظام شخصيت»عنوان پژوهشي است كه توسط مسعود چلبي انجام گرفته است.در اين پژوهش بي اعتمادي شخصي و بي اعتمادي غير شخصي عام مورد سنجش قرار گرفته كه نتيجه يافته ها به نقل از چلبي بيانگر وضعيت نامطلوب اعتماد در جامعه است.«يافته هاي موجود نشان مي دهدكه ميزان اعتماد تعميم يافته و اعتماد شخصي در هيچ يك از شهر هاي مورد مطالعه در سطح مقبولي نيست و اين امر بالقوه مخل نظم رواني و اجتماعي است.«(شهر هاي مورد مطالعه در اين پژوهش عبارتند از :تهران،تبريز،مشهد،كرمان و استهبان ميانگين بي اعتمادي شخصي و بي اعتمادي تعميم يافته در اين پژوهش به ترتيب برابر با 45و 39 گزارش شده است)(چلبي،1380: 172      170)

در ادبيات مربوط به اعتماد اجتماعي عوامل اجتماعي و فردي مختلفي به عنوان عوامل تاثيرگذار بر اعتماد اجتماعي مشخص شده اند.عواملي كه از طريق مكانيسم هاي مختلف موجب تقويت و يا تضعيف اعتماد اجتماعي مي شوند.ميزان عام گرايي،احساس امنيت اجتماعي،تعهداجتماعي،ميزان آگاهي از محيط،ميزان توسعه سازمان هاي داوطلبانه،شبكه هاي روابط اجتماعي ونحوه آموزش هنجارها و ارزشهاي مربوط به اعتماد كردن در فرايند جامعه پذيري از جمله عوامل اجتماعي موثر بر اعتماد اجتماعي هستند.

در اين بين براي رسانه هاي جمعي با توجه به گستردگي و نفوذ آنها در جامعه نقش ويژه اي تعريف شده است.جيمز كلمن، پيوتر زتومپکا,رابرت پوتنام و آنتوني گيدنز از جمله نظريه پردازان اعتماد اجتماعي هستند كه در بحث هاي خود به نقش رسانه هاي جمعي در تضعيف و يا تقويت اعتماد اجتماعي تاكيد كرده اند به اين ترتيب كه رسانه هاي به عنوان منبع مهم اطلاعات و همچنين يكي از عوامل اصلي فرايند جامعه پذيري نقش موثري در فرايند اعتماد كردن بازي مي كنند.

نظريه پردازان اعتماد نقش رسانه هاي جمعي در تقويت و تضعيف اعتماد اجتماعي  را به شكل زير ترسيم كرده اند.

رسانه ها به تصورات افراد از محيط شكل مي دهند؛آنها مي توانند با ارائه تصويري زشت ويا زيبا از جامعه ميزان اعتماد در بين مخاطبان خود را افزايش و يا كاهش دهند.رسانه ها به شكل گيري الگوهاي كنش در بين مخاطبان كمك مي كنند       اين الگوهاي كنش به افراد كمك مي كنند تا در موقعيت هاي مختلف دست به كنش بزنند.رسانه هاي جمعي از طريق تحرك رواني امكان تعاملات اجتماعي را در بين مخاطبان خود افزايش مي دهند.رسانه هاي جمعي مي توانندزمينه دسترسي به نهاد هاي انتزاعي و تخصصي را براي مخاطبان خود فراهم كرده و در نتيجه موجب اعتماد ويا بي اعتمادي به اين نهاد ها در بين مخاطبان خود شوند و نهايتا اينكه رسانه هاي ارتباط جمعي به عنوان يكي از عوامل جامعه پذيري نقش موثري درنهادينه كردن ارزشها و هنجارهاي اعتماد در بين مخاطبان خود دارند (Sztopka,1999.Putnam,1995,.كلمن،1378،گيدنز،1378).

با توجه به نقش رسانه هاي جمعي در تسهيل،تقويت و تضعيف اعتماد اجتماعي، رابطه ميزان استفاده از آنها با ميزان اعتماد اجتماعي مخاطبان در سه نوع فردي،عام و نهادي بررسي مي شود.در تحقيق حاضر رسانه هاي ارتباط جمعي در سه بعد مورد توجه قرارگرفته اند در يک بعد ميزان استفاده از نوع رسانه موردتوجه است که منظور ميزان تماشاي تلويزيون و ميزان روزنامه خواندن است.در بعد ديگر نوع تلويزيون مورد توجه قرار گرفته که در اين بعد رابطه  تماشاي دو نوع تلويزيون داخلي و ماهواره اي با اعتماد اجتماعي بررسي خواهد شد.

سوالات اساسي تحقيق :

 آيا ميزان استفاده از رسانه هاي جمعي بر ميزان اعتماد اجتماعي مخاطبان موثر است؟

            آيا تاثير ميزان  استفاده از رسانه هاي جمعي در انواع مختلف آنها(تلويزيون،روزنامه)بر اعتماد اجتماعي متفاوت است؟

            آيا تاثير ميزان تماشاي تلويزيون در دو نوع داخلي و خارجي بر اعتماد اجتماعي متفاوت است؟

            آيا بين تماشاي انواع مختلف پيام هاي تلويزيون داخلي،خارجي وخواندن انواع مختلف مطالب روزنامه ها رابطه متفاوتي با اعتماد اجتماعي وجود دارد يا خير؟

اهميت و ضرورت تحقيق:

اعتماد يکي از مفاهيم  مهم حوزه جامعه شناسي نظم به حساب مي آيد اين اهميت در وهله نخست ريشه در جايگاه اعتماد در کنش اجتماعي دارد. نيکلاس لومان  نظريه پرداز حوزه اعتماد از زاويه كنترل و پيش بيني كنش اجتماعي نگاه کارکردي به اعتماد دارد به ويژه در شرايط جامعه مدرن که توام با پيچيدگي و ريسک يا خطر پذيري است،در اين شرايط اعتماد نقش مهمي در تعين و حفظ نظم اجتماعي بازي مي کند.

زتومپکا،کلمن و گيدنز نيز چنين کارکردي براي اعتماد اجتماعي قائل هستند.اعتماد اين اجازه را مي دهد که افراد  به راحتي با يکديگر ارتباط برقرار کنند.به واسطه اين تسهيل کنش است که از اعتماد به عنوان يکي از مهمترين ابعاد سرمايه اجتماعي ياد مي شود.(کلمن،1378: 456)

 منابع علمي محدود اعتماد به زبان فارسي وتعداد اندک پژوهش هاي انجام گرفته با موضوع اعتماد نشانگر اين نکته است که تا کنون توجه جدي به اعتماد اجتماعي در جامعه ما نشده است. اما اين امر به معناي کم اهميت بودن آن در جامعه نيست.جامعه ايي که به اشکال مختلف واجد برخي از ويژگي هاي مدرنيته است.اگر چه تا کنون در متني ديده نشده که از آن به عنوان جامعه مدرن ياد کنند ولي در اغلب متون به در حال توسعه بودن آن با عبارت مبهم در حال گذار اشاره شده است.بويژه با توجه به تحولات ساختاري و جمعيتي دهه اخير،تحولاتي چون افزايش جمعيت،گسترش شهر نشيني،توسعه رسانه هاي ارتباط جمعي درحوزه هاي داخلي وخارجي وبدنبال آن تحولات ارزشي و فرهنگي.(رفيع پور.1378ربيعي1378)مجموعه ايي از اين تحولات به همراه افراط و تفريط هاي موجود در حوزه هاي مختلفي چون سياست،اقتصاد و فرهنگ عملا فضاي پيچيده و آشفته ايي به جامعه ما داده است.

توسعه شهرها درنتيجه تحولات جمعيتي،بويژه افزايش جمعيت و مهاجرت و بدنبال آن نفوذ پذيري مرزهاي درون گروهي سبب شده تا دامنه روابط اجتماعي افراد از محدوده سنتي خود فراتر رود؛شهروندان همواره در محيط هايي قرار مي گيرند که با غريبه هايي از گروهها و  قوميت هاي مختلف مواجه هستند،بويژه با توجه به تنوع قومي و گروهي موجود در جامعه،شرايط موجود اجتماعي و اقتصادي،ارتباط و تعامل با ديگران ناشناس را براي ماگريز ناپذيرکرده است،با اين حال فقدان اعتماد در چنين وضعيتي شرايط را براي افراد دشوارتر خواهد کرد.شهروندان مجبور خواهند بود هزينه هاي زيادي را براي جبران بي اعتمادي متحمل شوند؛ لزوم قرار دادهاي رسمي و غير رسمي و ضرورت وجود تضمين درمراودات اجتماعي وپايين آمدن سطح ارتباطات اجتماعي در بين افراد ازجمله پيامدهاي وجود بي اعتمادي است در صورتيکه وجود اعتماد اجتماعي به تسهيل کنش کمک کرده وبه زعم پوتنام به مانند روغني چرخ هاي ارتباط اجتماعي را روان خواهد کرد.با توجه به ويژگي هاي فوق،اهميت اعتماد در جريان کنش هاي اجتماعي روشنترمي شود.از طرف ديگر همانگونه كه اشاره شده اعتماداجتماعي در جامعه مورد مطالعه ما وضعيت مطلوبي ندارد.

 شواهد مبتني بر پژوهش هاي اجتماعي نشان مي دهد كه اعتماد اجتماعي در جامعه ما وضعيت چندان مطلوبي ندارد.نظريه پردازان اعتماد عوامل مختلفي را در تضعيف و يا تقويت اعتماد بين افرد موثر مي دانندو رسانه هاي جمعي يكي از همين عوامل موثر بر اعتماد در نزد آنان است.(,1999.پوتنام,1995,.كلمن،1378،گيدنز،1378).

رسانه هاي جمعي،امروزه نقش موثري در زندگي روزمره ما ايفا مي کنند و يکي از واقعيت هاي انكار ناپذيرزندگي بشر امروزي به شمار مي آيند.آنها بخش مهمي از زمان و مكان زندگي ما را به خود اختصاص داده اند.ما همواره در معرض پيامهاي مختلفي هستيم كه در قالب هاي متفاوت از سوي آنها ارسال مي شود پيامهايي كه درموقعيتهاي مختلف به نيازهاي متفاوتي پاسخ مي دهند.وسايل ارتباط جمعي واجد كاركردهاي متنوعي هستند هارولد لاسول كاركرد اين وسايل را به اين شرح خلاصه كرده است :نظارت بر محيط ،ايجاد همبستگي اجتماعي در واكنش به محيط وانتقال ميراث فرهنگي. (مك كوايل،1382 :108).بطور كلي ميتوان گفت رسانه ها نقش مهمي در زندگي اجتماعي افراد بازي مي كننداطلاع رساني وآگاه كردن افراد از واقعيت هاي محيط(حوادث ورويدادها)،آموزش هنجارها و ارزشهاي رايج و اجتماعي كردن افراد ،ايجاد همدلي وانسجام اجتماعي در بين افراد (همان،1382: 109).

 

 

دانلود فایل