پایان نامه بررسی رابطه هوش عاطفی با اخلاق حرفه ای مدیران مدارس دوره دوم متوسطه شهرستان …

توضیحات:


پروژه و پایان نامه بررسی رابطه هوش عاطفی با اخلاق حرفه ای مدیران مدارس دوره دوم
متوسطه شهرستان … همراه با تجزیه و تحلیل آماری و جدول،نمودار و آزمون در 89  صفحه در قالب
word و قابل ویرایش همراه با جزئیات
کامل

 

 

 

چکیده:

هدف از انجام تحقیق حاضر، بررسی رابطه هوش عاطفی با اخلاق
حرفه ای مدیران مدارس دوره دوم متوسطه شهرستان الیگودرز بود. اين پژوهش ازنظر هدف کاربردی
و از نوع توصیفی – همبستگی  بود.  جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه مدیران مدارس دوره
دوم متوسطه شهرستان الیگودرز به تعداد 27 نفر وتمامی افراد جامعه به عنوان نمونه انتخاب
شده و نمونه گیری انجام نشد . ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه استاندارد اخلاق حرفه
ای و  پرسشنامه استاندارد هوش عاطفی بود.  روایی پرسشنامه ها با نظر استاد راهنما تأیید شد.  پایایی پرسشنامه با استفاده از ضريب آلفاي كرونباخ  به ترتیب مقدار 82/0و 88/0 به دست آمد. جهت تجزیه
و تحلیل داده های تحقیق، از آزمون ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد. نتایج تحقیق نشان
داد که بین هوش عاطفی و اخلاق حرفه ای مدیران مدارس دوره دوم متوسطه شهرستان الیگودرز
ارتباط معنی داری وجود ندارد. (0001/0=
P).

 

فهرست مطالب:

چکیده    1

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1-مقدمه         2

1-2- بیان مساله 3

1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق         5

1-4- اهداف تحقیق           6

1-5- فرضیه های تحقیق    7

1-6-تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرها       7

1-7- قلمرو تحقیق            8

فصل دوم: مروری بر تحقیقات گذشته
و گستره‌ی نظری موضوع

2-1- مقدمه        9

2-2- هوش عاطفي          9

2-2-1- هوش عاطفي و ريشه هاي تاريخي
آن          10

2-2-2- پايه هاي بيولوژيكي عواطف
وهوش عاطفي    13

2-2-3- ديدگاه هاي متفاوت پيرامون
هوش عاطفي     15

2-2-3-1 هوش عاطفي از ديدگاه گاردنر         15

2-2-3-2 هوش عاطفي از ديدگاه  ماير و سالووي        15

2-2-3-3 هوش عاطفي  از ديدگاه بار _ آن     16

2-2-3-4 هوش عاطفي از ديدگاه گلمن         17

2-2-3-5 مولفه خود آگاهي            18

2-2-3-6  مولفه مديريت خود ( كنترل عواطف )           18

2-2-3-7 مولفه آگاهي اجتماعي
( همدلي ) 19

2-2-3-8 مولفه مهارت هاي اجتماعي
( مديريت روابط )            20

2-2-4- توجه معاصرین به هوش عاطفي       22

2-2-4-1 تقسیم بندی افراد بر اساس
IQ و EQاز دیدگاه جک بلوک          23

2-2-5- نقش وراثت و محيط درهوش
عاطفي 24

2-2-5-1 ویژگی های افراد با هوش
عاطفی بالا و پایین 24

2-2-6 هوش عاطفي در محل كار     27

2-2-7-آموزش و يادگيري هوش عاطفي        30

2-3 اخلاق حرفه ای          32

2-3-1 مفهوم اخلاق          32

2-3-2 اهمیت اخلاق در زندگی        33

2-3-3 مفهوم اخلاق حرفه ای         34

2-3-4 اهمیت اخلاق حرفه ای در
زندگی اجتماعی      36

2-3-5 اخلاق حرفه ای در سازمان    37

2-3-6 اخلاق حرفه ای در سازمان
های آموزشی        39

2-3-7- اصول اخلاق حرفه اي مدرسين         41

2-3- 8- اخلاق حرفه ای مدیران       42

2-3-9-ابعاد اخلاق حرفه ای            43

2-4 پیشینه تحقیق          44

فصل سوم: مواد و روشها

3-1- مقدمه        9

3-2-روش تحقیق 48

3-3- جامعه ونمونه تحقیق 49

3-3-1- روش اجرای تحقیق 49

3-4-ابزار گردآوری داده ها   50

3-4-ابزار گردآوری داده ها   50

3-4-ابزار گردآوری داده ها   50

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده
ها

4-1- مقدمه        54

4-2- آمار توصیفی            54

4-2-1 اطلاعات توصیفی مربوط به
جنسیت آزمودنی ها           55

4-2-2 اطلاعات توصیفی مربوط به
طبقات سنی آزمودنی ها    55

4-2-3 اطلاعات توصیفی مربوط به
میزان تحصیلات آزمودنی ها  56

4-2-4 اطلاعات توصیفی مربوط به
سابقه خدمت آزمودنی ها   57

4-3 آمار استنباطی          58

4-3-1 بررسی توزیع داده ها           58

4-3-2 آزمون فرضیات         58

4-3-2-1 فرضیه اصلی       58

4-3-2-2 فرضیه فرعی اول  59

4-3-2-3 فرضیه فرعی دوم  59

4-3-2-4 فرضیه فرعی سوم            60

4-3-2-5 فرضیه فرعی چهارم          61

4-3-2-6 خلاصه وضعیت رد یا تایید
فرضیه های تحقیق 62

فصل پنجم: نتیجه گیری و
پیشنهادات

5-1- مقدمه        63

5-2- یافته های پژوهش     63

5-2-1- ویژگی های جمعیت شناختی           63

5-2-2-تحلیل فرضیات  پژوهش        64

5-2-2-1-  تحلیل  فرضیه
اصلی پژوهش        64

5-2-2-2- تحلیل فرضیات فرعی پژوهش        64

5-3-  بحث و نتیجه گیری   66

5-4- پیشنهادهای کاربردی مبتنی
بر پژوهش 67

5-5- پیشنهادهایی برای پژوهش های
آتی    68

5-6- محدودیت های تحقیق           68

منابع و ماخذ       69

منابع فارسي      69

منابع لاتين         70

 

                                   

 

                   

دانلود فایل

مقدمه ای بر سیستم فرمان

#filesell_pps_div1{margin:5px auto;padding:5px;min-width:300px;max-width:500px;border:1px solid #a9a9a9 !important;background-color:#ffffff !important;color:#000000 !important;font-family:tahoma !important;font-size:13px !important;line-height:140% !important;border-radius:5px;}

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت تعداد صفحات: 11   سیستم فرمان انواع گوناگونی دارد از جمله سیستم فرمان مکانیکی(دنده شانه ای و پینیون)،هیدرولیکی والکتریکی که در این مقاله به آن ها می پردازیم / مقدمه ای بر سیستم فرمان امروزه پیشرفت های علمی و فنی در تمام زمینه ها تحقق یافته و این امر شامل صنایع خودرو سازی و صنایع وابسته نیز شده است.یکی از این صنایع و اجزای وابسته،قسمت فرمان خودرو است که وظیفه ی خطیر هدایت خودرو از طریق آن انجام می شود. برای تغییر مسیر خودرو از سیستم فرمان استفاده می شود.لذا مجموعه ی تشکیل دهنده ی این سیستم نقش مهمی در خودرو به عهده دارد.معمول ترین این سیستم ها،سیستم دنده شانه ای و پینیون است،به طوری که پینیون حرکت دورانی داشته و دنده شانه ای حرکت خطی انجام می دهد.در این حال پینیون حرکت دورانی غربیلک فرمان را به دنده شانه ای انتقال داده،دنده شانه ای نیزحرکت خطی را از طریق مفصل ها به چرخ های خودرو انتقال می دهد. سیر تکامل سیستم فرمان یکی از پارامتر های موثر در انتخاب نوع خودرو در کشورهای توسعه یافته،راحتی چرخش غربیلک فرمان …

علم شیمی،اتم،بمب هسته ای،آلودگی هوا،آلودگی آب

#filesell_pps_div1{margin:5px auto;padding:5px;min-width:300px;max-width:500px;border:1px solid #a9a9a9 !important;background-color:#ffffff !important;color:#000000 !important;font-family:tahoma !important;font-size:13px !important;line-height:140% !important;border-radius:5px;}

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت تعداد صفحات: 13   موضوع: علم شیمی،اتم،بمب هسته ای،آلودگی هوا،آلودگی آب تهیه کننده: محمد بهمنی کلاس: اول الف دبیرستان الهادی / مقدمه شیمی مطالعهٔ ساختار، خواص، ترکیبات، و تغییر شکل مواد است.شیمی مطالعهٔ ساختار، خواص، ترکیبات، و تغییر شکل مواد است. این علم مربوط می‌شود به عناصر شیمیایی و ترکیبات شیمیایی که شامل اتمها، مولکولها، و برهم‌کنش میان آنهاست. تاریخچه واژه شیمی خود داستان درازی دارد. ریشه این نام در واژه کیمیا است. خاستگاه واژه کیمیا از زبان پارسی باستان است. این واژه و داستان دانش شگفت انگیز پشت آن به همراه دانشش به زبان عربی نوشته شد و اروپاییان با این واژه و دانش آن از راه مسلمانان آشنا شدند و این دانش را با نام alchemy شناختند. آنگاه آن را در میان خود پروردند تا در سده‌های نزدیک به ریخت فرانسه شیمی به زبان ما بازگشت. دانش شیمی به دو گرایش شیمی محض و شیمی کاربردی تقسیم می‌شود.علم شیمی از ابتدا تا کنون به ۵ دوران تقسیم می‌شود ۱.دوران رشد کارهای تجربی ۲.دوران رشد جنبه&zw …

مجموعه ای ارزشمند از مقالات مدیریتی و اسلایدهای آماده جهت ارائه

مجموعه ای ارزشمند از مقالات مدیریتی و اسلایدهای آماده جهت ارائه

:مجموعه ای از پاورپوینت ها و فایلهای پی دی اف رشته مدیریت شامل:
۱- اسناد اساسی واردات کالا
۲- بازاریابی عصبی
۳- برند سازی
۴- نقش استراتژیک در بازگانی بین المللی
۵- برندهای جهانی
۶- خدمات مراقبتی بهداشت جهانی
۷- فرانشیز
۸- مدیریت کیفیت
۹- تحلیل استراتژی های کالا برای ورود به بازارهای خارجی
۱۰- سوییفت
۱۱- بکارگیری تبلیغات تحت وب خارجی در کلاس های بازاریابی بین المللی
۱۲- تجارت خارجی بازارمحور، روابط بازرگانی بین الملل و عملکرد صادراتی
۱۳- کاربرد بازاریابی بین المللی در بازرگانی خارجی
۱۴- آشنایی با اعتبار اسنادی L/C
15- مالکیت فکری (مالکیت معنوی)
۱۶- اقتصاد بین المللی
۱۷- بررسی اثرات تعرفه بر رشد اقتصادی
۱۸- بسته بندی محصولات بر صادرات
۱۹- نقش فرهنگ مدر بازاریابی بین الملل

این فایلها به صورت پاورپوینت و پی دی اف میباشد که میتوانید از آنها در سمینار و کنفرانس های خود حتی بدون ساعتها وقت در درست کردن اسلاید برای ارائه بهره بگیرید.
در این مجموعه می توانید اصل مقالات ترجمه شده را به زبان انگلیسی هم داشته باشید.

 

                   

دانلود فایل

تحقیق درباره دنده هاي خورشيدي يا سياره اي در جعبه دنده ها 73 ص

#filesell_pps_div1{margin:5px auto;padding:5px;min-width:300px;max-width:500px;border:1px solid #a9a9a9 !important;background-color:#ffffff !important;color:#000000 !important;font-family:tahoma !important;font-size:13px !important;line-height:140% !important;border-radius:5px;}

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت تعداد صفحات: 74   دنده هاي خورشيدي يا سياره اي در جعبه دنده ها مجموعه دنده هاي خورشيدي در اوايل قرن حاضر در اتومبيلهاي آمريكايي بكار رفته است و آنها در زمره كار برد اولين نوع دنده ها در جعبه دنده هاي اتومبيل هاي سواري و كاميونهاي سبك بودند و بدليل داشتن مزيت براي راننده هنگام دنده ها كاربرد آن پيشنهاد گرديد . در صور تيكه در جعبه دنده هاي لغزشي معمولي كه هنوز سنگرونيزه نشده بودند احتياج به يك راننده ماهري داشت كه تعويض دنده ها را در حين حركت انجام دهد . در اين شرايط جعيه دنده هاي خورشيدي دو سرعته با يك دنده عقب بطور انحصاري طراحي مي گرديد و در كاديلاك 1906 جعبه دنده خورشيدي 3 ساعته بكار برده شد كه طراحي آنها خالي از اشكال نبود و به فكر استفاده از دنده پينيونها بوش دار بودند تا از صدا كردن دنده ها جلوگيري شود . همزمان پيشرفتهايي در طراحي جعبه دنده هاي معمولي انجام گرديد و تقريباً بطور جامع از آنها در اتومبيلهاي سواري و كاميونها اتسافده مي گرديد و سپس بسوي طراحي مجموعه دنده هاي خورشيدي سوق داده شدند و در …

تحقیق بهداشت حرفه ای در یک کارخانه صنعتی

تحقیق بهداشت حرفه ای در یک کارخانه صنعتی

دانلود   با موضوع بهداشت حرفه ای در یک کارخانه صنعتی،
در قالب word و در 317 صفحه، قابل ویرایش، شامل:

فصل اول:
کلیات

فصل دوم:
پروسه تولید

فصل سوم:
عوامل زیان آور محیط کار

فصل چهارم:
ایمنی

فصل پنجم:
بهسازی محیط کار

فصل ششم:
بررسی وضعیت پایش سلامت پرسنل در محیط کار

منابع

 

دانلود فایل

مبانی نظری و پیشینه پژوهش سيستم مديريت ارتباط با مشتري(بازاریابی رابطه ای) (فصل دوم پایان نامه)

مبانی نظری و پیشینه پژوهش سيستم مديريت ارتباط با مشتري(بازاریابی رابطه ای) (فصل دوم پایان نامه)

دانلود مبانی نظری و پیشینه پژوهش سيستم مديريت ارتباط با مشتري (بازاریابی رابطه ای)(فصل دوم پایان نامه) در 115 صفحه در قالب word , قابل ویرایش ، آماده چاپ و پرینت جهت استفاده.

مشخصات محصول:
توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)
همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه
توضیحات نظری کامل در مورد متغیر
پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه
رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب
منبع : انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)

کاربردهای مطلب:
منبعی برای فصل دوم پایان نامه، استفاده در بیان مسئله و پیشینه تحقیق و پروپوزال، استفاده در مقاله علمی پژوهشی، استفاده در تحقیق و پژوهش ها، استفاده آموزشی و مطالعه آزاد، آشنایی با اصول روش تحقیق دانشگاهی

قسمتهایی از مبانی نظری و پیشینه پژوهش:

مقدمه
سيستم مديريت ارتباط با مشتري يكي از ابزارها و سيستمهاي موجود و در دسترس سازمانها و موسسات جهت برآورده ساختن نيازهاي مشتريان بنحو احسنت مي باشد كه نتيجه بكارگيري و پياده سازي اين سيستم دستيابي به رضايت مشتريان است. با دسترسي به رضايت مشتريان علاوه بر حفظ مشتريان فعلي كه هدف بسياري از موسسات در بازار رقابتي امروزه است مي توان بعنواني ابزاري براي جذب مشتريان جديد از آن بهره مند شد. با توجه به اين مطالب در فصل حاضر ابتدائا خود سيستم مديريت ارتباط با مشتري، مزايا و پيامدهاي پياده سازي آن مورد بررسي قرار مي گيرد و در بخشهاي ديگر به بررسي و معرفي نمونه هايي از تحقيقات انجام گرفته در اين موضوع پرداخته مي شود.

دانلود فایل

آشنایی با چاپ کلاقه ای (باتیک)، چگونگی و بررسی تحول آن از ابتدا تاکنون

آشنایی با چاپ کلاقه ای (باتیک)، چگونگی و بررسی تحول آن از ابتدا تاکنون

فرمت فایل:       word

تعداد صفحات:   26

 

 

 

مقدمه :

یکی از صنایع دستی کاربردی، چاپ کلاقه ای (باتیک) نام دارد. در واقع باتیک یا چاپ کلاقه ای هنری است که به وسیله موم و رنگ های مختلف، پارچه های ساده یا سفید مخصوصا ابریشم را رنگ آمیزی یا نقش دار می کنند. چاپ باتیک در بدو ورود به کشورمان به رنگ سفید در زمینه مشکی انجام می شد و پس از مدتی رنگ قرمز را با رنگ سفید به کار بردند و به تدریج رنگ های دیگر اضافه شد.ابزار کار هنر باتیک در نوع معمول آن، وسیله ای است به نام تیان، قلم مو، مهر و کارگاه چوبی که برای مهار کردن پارچه به کار می رود.روش کار باتیک بر چند نوع است: چاپ مستقیم، چاپ برداشت، چاپ با شابلون، نقاشی باتیک روی پارچه ابریشمی، قلم مویی، پیچشی و تار عنکبوتی. در روش معمولی آن موم یا صمغ را ذوب نموده، درون تیان ریخته و با حرکت تیان بر روی پارچه، نقش مورد نظر را طراحی می کنند. سپس پارچه را در محلول رنگ فرو می برند. بنابراین قسمت هایی که موم دارد، رنگ نشده باقی می ماند. سپس پارچه را موم گیری می کنند. روش دیگر آن است که به جای استفاده از تیان، مهر را در موم مذاب فرو برده و روی پارچه می زنند. سپس بقیه مراحل آن مانند روش قبلی انجام می شود. در رنگرزی باتیک از ۳ نوع رنگ گیاهی، شیمیایی و ری اکتیو استفاده می شود. موارد کاربرد چاپ باتیک یا کلاقه ای بسیار است و شامل انواع پرده ها، تابلوها، دیوارکوب ها، لباس های محلی و هنری، شال و روسری و … می باشد.کارگاه چاپ باتیک خانه ملک وابسته به میراث فرهنگی خراسان رضوی، از سال ۸۵ در این زمینه فعال است

 

 

 

 

 

چگونگی چاپ باتیك: چاپ كلاقه ای ( باتیك):

باتیك عبارتند از هنری دستی است كه در جنوب شرقی هندوستان ، اروپا وقسمتی از آفریقا تهیه می‌شود ونوعی از آن كه به كلاقه ای معروف است بیشتر در روستا های اطراف وبه ویژه در مناطق روستایی اسكو كهنمو اسكندان ، دیزج، وبا ویل روادارد.

باتیك و است جاوه ( یكی از جزایر كشور اندونزی ) كه در فرهنگ نفیسی حصار وضریح معنا شده و عوام آن را كلاغی .كلاقی وكلاقه ای می‌خوانند ومی‌نویسند ودر پاره ای از نقاط نیز ( قنوز) كه معادل اذری ابریشم اشت تلفظ می‌شود و وجـــــــه آن است كه چون در گذشته های دور معمولا قسمتهایی از پارچه را كه قرار بود رنگ آمیزی شود به اشكال خاصی گره زده یا می‌دوختند وسپس مبادرت به رنگرزی می‌كردند . طبیعتا چون رنگ نمی‌توانست در قسمتهای گره خورده یا دوخته شده نفوذ كند‌ ، پس از پایان عملیات رنگرزی وباز شدن گره ها ونقاط دوخته شده قسمتهایی كه رنگ را جذب نكرده بود حالتی نگاتیو در متن رنگی به خود می‌گرفت وبازار آنجا كه معمولا فقط از یك رنگ وبیشتر رنگ سیاه استفاده می‌شود این نقوش تصادفی حالت پر كلاغ را به ذهن تداعی می‌كرد وبه همین جهت نیز برای متمایز ومشخص شدن از سایر منسوجات رنگرزی شده كلانی خوانده می‌شود.

باتیك كه بیشتر به پارچه های با چاپ مقاوم در برابر نور. حرارت ، رطوبت ، وسایر عوامل جوی اطلاق می‌شود اصالتا هنری چینی است وبیش از 2000 سال از عمر آن می‌گذرد ودر حال حاضر علاوه بر ایران به صورت هنری ملی در بخشی از كشورهای جنوب و شرق اسیا رواج دارد ومعمولا صنعتگران از ابزار وادواتی بسیار ساده وابتدایی استفاده می‌كنند. یافته های باستان شناسی موجود در موزه های ایران و سایر كشورهای جهان گواه تولید پارچه هایی با چاپ باتیك را مشخص كرد. این نگفته قطعی به نظر می‌رسد كه تزئین پارچه به وسیله هنر صنعت باتیك از سالهای بسیار دور وحتی قبل از كشف سایر شیوه های رنگرزی رواج داشته وكسانی بوده اند كه با كمك وسایل ساده ای مهنند مهرها وقالبهای چوبی ، البسه وسایر پارچه های مورد مصرف عامه را با رنگ های متنوع گیاهی می‌كرده اند.

این شیوه های چاپ تدریجا به وسیله اقوام ابتدایی كشور اندونزی تكامل یافته وبا كشف گیاهانی كه عصاره آنها مانع نفوذ رنگ در پارچه می‌شود تحول جدیدی در این هنر صنعت پدید آمده به این طریق صنعتگران برگ موز را در محلول سود سوز حل كرده ومایع چسباندگی را كه بدست می‌آمده با ماسه نرم یا خاك رس مخلوط نموده و‌آنگاه به وسیله قلمهای مخصوص یا ابزار دیگری از این ماده مقاوم به عنوان جوهر استفاده ونقوش دلخواه را بر روی ابریشم خام نقاشی می‌كرده اند واز آنجا كه پس از رنگ آمیزی وشستشوی پارچه نقاطی كه قبلا به وسیلة ماده مقاوم پوشانده شده بود سفید باقی می‌ماند . چنانچه صنعتگران قصد رنگ آمیزی قسمت های سفید یا چند رنگ كردن پارچه را داشت مجددا قسمتهای رنگ آمیزی شده را با ماده مقاوم پوشانده ومبادرت به رنگ آمیزی دوباره یا چند باره آن می‌كرد و با تكرار این عمل پارچه نقش های رنگین متنوعی به خود می‌گرفت .

 

   

دانلود فایل

پاورپوینت خلاصه ای از مطالب کتاب اجتماعی سوم راهنمایی

پاورپوینت خلاصه ای از مطالب کتاب اجتماعی سوم راهنمایی

دانلود   با موضوع خلاصه ای از مطالب کتاب اجتماعی سوم راهنمایی
دارای 29 اسلاید و با فرمت pptx و قابل ویرایش و آماده برای ارائه ، چاپ ، تحقیق و کنفرانس می باشد.

تعداد اسلاید :
29 اسلاید
فرمت فایل:
پاورپوینت ppt و قابل ویرایش
آماده برای : 
ارائه ، چاپ ، تحقیق و کنفرانس

قسمتی ازمتن اسلایدها :

تفاوت در حکومت ها به چه عواملی بستگی دارد؟
دین ،فرهنگ وتاریخ،قوانین الهی

ویژگی های حکومت الهی
1-قوانین آن بر اساس دستورات خداوند است ونمایندگان قوانین مخالف دستورات الهی را تصویب نکنند.
2-رهبری در دست فردی عادل ،با تقوا ،شجاع ،مدیر ومدبر ،سیاستمدار وبرخورد شجاعانه وبینش اجتماعی ،عادل و…باشد.

ویژگی های  حکومت جمهوری اسلامی
1-قانون اساسی بر اساس احکام قران نوشته شده است  واین قانون مادر همه ی قوانین است
2-امام خمینی (ره)بنیان گذار این حکومت ،شخصیتی روحانی،آگاه از دین اسلام،آشنا با امور مردم وجامعه بودند.

. . .

 

             

دانلود فایل

ترجمه مقاله ارتباط بین تحرک شغلی خارجی و سطح حقوق(حقوق دریافتی) در مراحل حرفه ای

ترجمه مقاله ارتباط بین تحرک شغلی خارجی و سطح حقوق(حقوق دریافتی) در مراحل حرفه ای

ترجمه مقاله ارتباط بین تحرک شغلی خارجی و سطح حقوق (حقوق دریافتی) در مراحل حرفه ای در 13 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc به همراه اصل مقاله انگلیسی

عنوان فارسی :
مقاله ترجمه ارتباط بین تحرک شغلی خارجی و سطح حقوق(حقوق دریافتی) در مراحل حرفه ای

عنوان انگلیسی :
The relationship between external job mobility and salary attainment across
career stages

تعداد صفحات فارسی : 13 صفحه ورد قابل ویرایش
سطح ترجمه : خوب

دانلود ترجمه فارسی و انگلیسی مقاله : بلافاصله پس از پرداخت آنلاین 20 هزار تومان قادر به دانلود خواهید بود.

———————————————————————

بخشی از ترجمه مقاله:

چکیده
مطالعه حاضر ارتباط بین تحرک شغلی خارجی و حقوق برای کارکنان در مراحل حرفه ای مختلف را مورد بررسی قرار می دهد. براساس مرحله حرفه ای و نظریه های جدول زمانی حرفه ای، پیش بینی می کنیم که تحرک شغلی خارجی بزرگترین مزایای حقوق برای کارکنان شغلی زود به ارمغان می آورد، در صورتی که تحرک شغلی خارجی مزایای حقوق کمتری برای کارکنان در مراحل حرفه ای میانی و دیر تولید خواهد نمود. داده های جمع آوری شده از صنایع متعدد در هنگ کنگ و ایالات متحده نشان می دهند، برطبق انتظار، کارکنانی با تحرک بالا و در اوایل دوره حرفه ای و شغلی، حقوق بیشتری نسبت به همتایان کم تحرک تر دریافت می کنند. اثرات مثبت تحرک شغلی خارجی بر حقوق برای کارگران حرفه ای زود قویتر از کارگران حرفه ای میانی و دیر بود.


Abstract
The current study examines the relationship between external job mobility and salary for employees in different career stages. Based on career stage and career timetable theories, we predict that external job mobility would generate the greatest salary benefits for early-career employees whereas external job mobility would generate fewer salary benefits for employees in mid- and late career stages. Data collected from multiple industries in Hong Kong and the United States consistently show that, as expected, highly mobile early-career employees earn significantly greater salaries than their less mobile peers do. The positive effects of external job mobility on salary were stronger for early-career workers than for mid-and late-career worker.


پشتيباني: 09392158693 (لطفا فقط عنوان فايل، نام خريدار و مشکل خود را پيامک و يا در تلگرام عنوان بفرماييد تا سوال و مشکل شما به متخصص مربوطه ارجاع شود).

نحوه دانلود : بلافاصله پس از پرداخت آنلاين قادر به دانلود فايل خواهيد بود و همچنين يک نسخه از “لينک دانلود” نيز براي شما ايميل مي شود.

دانلود فایل

مطالعات و رساله معماري طراحي مجتمع آموزش فنی و حرفه ای

مطالعات و رساله معماري طراحي مجتمع آموزش فنی و حرفه ای

دانلود مطالعات و رساله معماري طراحي مجتمع آموزش فنی و حرفه ای
در قالب Word و 298 صفحه و قابل ويرايش و آماده براي ارائه ،دفاع ،چاپ و کنفرانس ميباشد

========================================================
تمامي فايل هاي سيستم، توسط کاربران آن آپلود مي شود. اگر در فايلي تخلفي مشاهده کرديد و يا مالک پروژه اي بوديد که از وجود آن در سايت رضايت نداشتيد با ما تماس بگيريد، در اسرع وقت به گزارش شما رسيدگي مي شود.
neginfile.ir@gmail.com                       info@neginfile.ir
========================================================


تمامي فايلهاي موجود در سايت صرفا براي راهنمايي و کمک به دانشجويان و محققين عزيز مي باشد و هدف ما در سايت نگين فايل کمک به دانشجويان و دانش پژوهان عزيز براي بالا بردن سطح بار علمي آنها مي باشد.


قسمتهايي کوتاه از متن:

مقدمه
امروزه در اثر گسترش شگرف صنعت و تکولوژی وجود نیروی انسانی متخصص , یک نیاز اساسی در مراکز تولیدی ؛ صنعتی و خدماتی به شمار می آید و آموزش های فنی و حرفه ای به عنوان عامل مهم تربیت این نیروها مورد توجه قرار گرفته است .
آموزش های فنی و حرفه ای تمام تلاش خود را به کار می برد تا افرادی آگاه به تکنولوژی روز و کار آمد را تربیت و در چرخه سازندگی کشور وارد نماید .

دانلود فایل

ترجمه کتاب راهنمای آزمایش های مکانیک خاک (مایکل ای. کالینسکی)

ترجمه کتاب راهنمای آزمایش های مکانیک خاک (مایکل ای. کالینسکی)

دانلود   کتاب راهنمای آزمایش های مکانیک خاک (مایکل ای. کالینسکی)،
در قالب pdf و در 172 صفحه، شامل:

فصل اول:
مقدمه

فصل دوم:
اندازه گیری میزان رطوبت

فصل سوم:
اندازه گیری چگالی دانه های جامد خاک

فصل چهارم:
اندازه گیری حد روانی و حد خمیری

فصل پنجم:
تحلیل توزیع اندازه ذرات

فصل ششم:
طقه بندی آزمایشگاهی خاک

فصل هفتم:
طبقه بندی صحرایی خاک

فصل هشتم:
تراکم آزمایشگاهی خاک

فصل نهم:
اندازه گیری صحرایی وزن مخصوص خشک و میزان رطوبت

فصل دهم:
اندازه گیری ضریب هدایت الکتریکی خاک های دانه ای با استفاده از نفوذسنج با جدار ثابت

فصل یازدهم:
آزمایش تحکیم یک بعدی خاک های چسبنده

فصل دوازدهم:
آزمایش مقاومت برشی مستقیم برای خاک های دانه ای

فصل سیزدهم:
آزمایش مقاومت فشاری محدود نشده

فصل چهاردهم:
آزمایش مقاومت سه محوری زهکشی نشده تحکیم نیافته

ضمیمه الف: برگه های داده آزمایشگاهی
ضمیمه ب: نمایش ویدئویی

 

دانلود فایل

بـررسـي تنـش آسـتانـه اي

#filesell_pps_div1{margin:5px auto;padding:5px;min-width:300px;max-width:500px;border:1px solid #a9a9a9 !important;background-color:#ffffff !important;color:#000000 !important;font-family:tahoma !important;font-size:13px !important;line-height:140% !important;border-radius:5px;}

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات دسته بندی : وورد نوع فایل :  .doc ( قابل ويرايش و آماده پرينت ) تعداد صفحه : 76 صفحه  قسمتی از متن .doc :    بـررسـي تنـش آسـتانـه اي بـر روي فـلـزات و آلـيـاژها چکيده : بررسي ماهيت تنش آستانه اي،روش هاي اندازه گيري تئوري وعملي ،عوامل موثر وچگونگي محاسبه تنش آستانه اي از جمله مسايل مهمي است که کمتردرمقالات به آن اشاره شده است.هرچند مقالات ومنابع مرتبط با تنش آستانه اي بسيارمحدود است ليک در اين پروژه سعي گرديده تا حدودي با اين مبحث آشنا شويم . آنچه در مورد تنش آستانه اي به نظر مي رسد اين مطلب است که با خزش ارتباطي نزديک داشته ومي توان با استفاده از نمودارهاي خزش آن را تحليل کرد. در واقع ميتوان گفت تنش آستانه اي به دليل اندر کنش نابجايي ها با ذرات واثر متقابل آنها برهم ايجاد مي شود.به بيان ديگر عدم تقارن نيروي صعود ناشي از عدم تقارن شبکه علت اصلي پيدايش تنش آستانه اي است. اين تنش را مي توان با استفاده از روش برونيابي برروي نمودار تنش- کرنش ويا باروابط موجود بدست آورد. از جمله پارامترهاي موثر بر آن دما مي باشد که با افز …

پروپوزال مقایسه سبکهای هویت وسیستمهای فعال سازی-بازداری رفتاری و سبکهای مقابله ای در معتادان و افراد

پروپوزال مقایسه سبکهای هویت وسیستمهای فعال سازی-بازداری رفتاری و سبکهای مقابله ای در معتادان و افراد

 
مقایسه سبکهای هویت وسیستمهای فعال سازی-بازداری رفتاری و سبکهای مقابله ای در معتادان و افراد بهنجار
دارای 23 صفحه
وبا فرمت ورد وقابل
ویرایش می
باشد.


عنوان پروپوزال: مقایسه سبکهای هویت وسیستمهای فعال سازی-بازداری رفتاری و سبکهای مقابله ای در معتادان و افراد بهنجار

تعداد صفحه: 23 صفحه
فونت: B ZAR
فاصله سطرها: 1.15
منابع فارسی و لاتین: دارد
پرسشنامه و ضمائم: دارد
بندهای
پروپوزال: عنوان، مقدمه، بیان مسئله، اهمیت و ضرورت تحقیق، اهداف پژوهش
(هدف اصلی، اهداف جزئی)، فرضیه های پژوهش، تعریف مفاهیم پژوهش (تعریف
مفهومی، تعریف عملیاتی)، روش تحقیق، طرح پژوهش، ابزار اندازه گیری، روش
تجزيه و تحليل داده ها و…

بیان مسئله:
یکی از تکالیف اساسی رشد دوران نوجوانی ،تحول هویت پایدار ومنسجم است (اریکسون؛به نقل از برزونسکی ،2008). رشد هویت سالم با درگیر شدن در اعمال وفعالیت های گوناگون که اطلاعاتی را درباره “خود” و تعهد درباره ی عقایدی درباره ی دیگران وترجیحات دیگران فراهم می آورد مرتبط است (مارسیا  ،1980) شکل گیری هویت و دستیابی به تعریفی منسجم از خود، مهم ترین جنبه رشد روانی و اجتماعی انسان است. انتخاب ارزش ها، باورها و اهداف زندگی، مهم ترین مشخصه‌های اصلی هویت را در دوره نوجوانی و جوانی تشکیل می دهند(کاور و وایت 2009 ). در مطالعه شخصیت انسان، هویت جنبه اساسی و درونی است که به کمک آن، فرد با گذشته خود ارتباط یافته، در زندگی احساس تداوم و یکپارچگی می کند. شکل گیری هویت، ترکیبی از مهارت ها، جهان بینی و همانند سازی های دوران کودکی است که به صورت یک کل کم و بیش منسجم، پیوسته و منحصر به فرد در می آید که برای فرد، حس تداوم گذشته و جهت گیری به سوی آینده را فراهم می سازد.اریکسون بر این باور است که شکل گیری و پذیرش هویت فرد، تکلیفی به طور کامل، دشوار و اضطراب زا است. افرادی که به هویت قوی دست می یابند، برای رویارویی با مسائل بزرگسالی آماده می شوند و افرادی که نمی توانند به چنین هویتی دست یابند، بحران هویت را تجربه می کنند؛ چنین افرادی نمی دانند به کجا تعلق دارند یا می خواهند به کجا بروند (اسنیدوایتال ،2009)در نتیجه ممکن است از مسیر بهنجار، تحصیل، شغل و ازدواج کناره گیری نمایند.
در این میان یکی از معضلاتی که اخیرا گریبانگیر خانواده ها می باشد معضل مواد مخدر و اعتیاد به آن است. سوءمصرف مواد  به الگويي غير انطباقي از مصرف مواد گفته مي شود كه منجر به مشكلات مكرر و پيامدهاي سوء مي شود و مجموعه اي از علائم شناختي، رفتاري و روانشناختي را در بر مي گيرد(دهقانی ،زارع،صدقی وپورموحد،1388).  افزايش مصرف مواد مخدر ميان جوانان و تنوع آن يكي از حادتر ين مشكلات بهداشتي جوانان است.  در این بین فعال سازي /  بازداري رفتار  از متغيرهايي است كه اخيراً در رابطه با سوءمصرف مواد مورد بررسي قرار گرفته است(سلیمانیان و همکاران، 1392) . گری  توضيح مي دهد كه چگونه صفات شخصيتي مرتبط با مغز، افراد را مستعد اختلالات و آسيب روان شناختي مي كند. در نظريه ي گري دو سيستم اساسي مغزي وجود دارد كه رفتار و هيجان ها را كنترل مي‌كند(گری،1990). سيستم بازداري رفتاري  كه به وسيله محرك شرطي كه با تنبيه يا حذف پاداش ارتباط دارد، فعال مي شود و سيستم فعال ساز رفتاري  كه به وسيله‌ي محركي كه با پاداش يا پايان دادن به تنبيهي كه به منظور هدايت ارگانيزم به سوي محرك ارتباط دارد، فعال مي شود. افرادي كه حساسيت بالايي در سيستم فعال ساز رفتار دارند بيشتر تمايل دارند تا رفتار گرايشي و عاطفه ي مثبت را در شرايط تحريك كه با پاداش همراه است تجربه كنند(کارور ووایت،1994؛داو ولوگستن ،2004،فاولس ،2000).
. . .

 

         

دانلود فایل

طرز کار پردازنده های دو هسته ای 6 صفحه فایل ورد word

طرز کار پردازنده های دو هسته ای           6 صفحه فایل ورد           word

فرمت فایل:         word

تعداد صفحات:   6

 

 

در چندین ماه گذشته پیشرفت های جدیدی در طراحی پروسسورها، بویژه از طرف شرکت AMD حاصل شد. این شرکت علاوه بر اینکه یک cpu با طراحی کاملا ْ64 بیتی عرضه کرد که باعث برتری یافتن این شرکت در بازار کامپیوترهای رومیزی پیشرفته گردید، همچنین در حذف کنترل کننده‌های حافظه (MCH) پیشقدم شد که در عملکرد Athlon 64 و چیپهای"optron" یک پیشرفت قابل ملاحظه نسبت به پروسسورهای intel به حساب می‌آید. اینتل به طور متقابل پروسسور سازگار 64 بیتی را عرضه نمود. به تازگی نیز هر دو شرکت پردازشگرهای دوهسته ای را عرضه نموده‌اند، این پروسسورها بهتر از آن چیزی که شما انتظار دارید کار می‌کنند. پروسسورهای اینتل و AMD هر دو دارای دو هسته پروسسور، در حال کار در یک قالب می‌باشند که هر یک از هسته‌ها بصورت مستقل توابع و پردازشهای داده را انجام می‌دهند (در مورد اینتل این مورد کامل تر است) و هر دو این هسته‌ها توسط نرم افزار سیستم عامل هم آهنگ می گردند. در این مقاله سعی شده تا تکنولوژی که در این دو محصول استفاده شده و مقدار افزایش کارایی که شما می توانید از آنها انتظار داشته باشید بررسی گردد. در حال حاضر AMD فقط پروسورهای کلاس سرور opteron با دو هسته را بطور کامل به بازار عرضه کرده و بزودی Athlon 64×2 برای کامپیوترهای رومیزی را نیز به بازار عرضه می‌کند. در طرف مقابل اینتل در حال حاضر پنتیوم Extreme Edition 840 رومیزی با دو هسته را به بازار عرضه نموده در حالی که خطهای تولید Pentium D و dual xeons هنوز متوقف نشده اند. با توجه به اینکه پروسسورهای دو هسته‌ای در اصل یک سیستم چند پروسسوره که در یک قالب قرار گرفته اند، می باشد. اجازه بدهید اینک چندین تکنولوژی که در سیستم های چند پردازشگر استفاده می شود را مورد بررسی قرار دهیم. 

 

 

دانلود فایل

خلاصه اي از داستان رومئو و ژوليت

#filesell_pps_div1{margin:5px auto;padding:5px;min-width:300px;max-width:500px;border:1px solid #a9a9a9 !important;background-color:#ffffff !important;color:#000000 !important;font-family:tahoma !important;font-size:13px !important;line-height:140% !important;border-radius:5px;}

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت تعداد صفحات: 2   خلاصه اي از داستان رومئو و ژوليت “رومئو” جواني نجيب زاده از خاندان” مونتاگو-Montague” به همراه دوستش” بن وليو-“Benvolio ناشناخته به مهماني  خاندان “کاپولت- “Capulet مي رود. اين دو خاندان، دشمني ديرينه اي با هم دارند تا جايي که کينه و خون ريزي را به جايي رسانده اند که شاه زاده¬ي شهر” ورنا-“Verona به آن ها هشدار داده است که سزاي عاملان هر دعوايي مرگ خواهد بود. در آن مهماني چشمان رومئو ناگهان به ژوليت، دختر چهارده ساله ي کاپولت، مي افتد و زيبايي راستين را در وجود او حس مي کند و عشقي را که تا ساعاتي قبل از آن به دختري به نام” رزالين- Rosalin” داشته، به دست فراموشي مي سپارد. هر دو با نخستين نگاه عاشق مي شوند. آن گاه که پاسي از شب مي گذرد، رومئو به باغ کاپولت مي رود، تا در کنار دريچه¬ي اتاق ژوليت، زيبايي او را پرستش کند. ژوليت را در بالکن مي بيند که همانند خورشيد از خاور بر آمده است. ژوليت با خود نجوا مي کند و راز نهان را آشکار مي کند و مي گويد دريغا که رومئو از”مونتاگو” هاست، حا …

مقاله ای درباره RAS

مقاله ای درباره RAS

بحث Remote Access Service به نسخه هاي قديمي سرويس دهنده ويندوز NT برمي گردد كه اسم آن سرويس دهنده پيشرفته ويندوز NT نسخه (NTAS)  3.1  بود . RAS اصولاً براي دادن قابليت Dial – up تلفني به كاربران براي برقراري ارتباط با يك سيستم NTAS و دسترسي به منابع اشتراكي شبكه از طريق مودم طراحي شده بود . دامنه سرويسهاي RAS به موارد زير گسترش يافته است : 

دسترسي به شبكه از راه دور 

دانلود فایل

بررسی شبکه های حلقه ای و تقسیم بندی شبکه ها براساس توپولوژی

بررسی شبکه های حلقه ای و تقسیم بندی شبکه ها براساس توپولوژی

فرمت فایل:   word

تعداد صفحات:   16

 

 

تقسیم بندی شبکه

تقسیم بندی شبکه ها براساس توپولوژی

منابع

 

تقسیم بندی شبکه

 تقسیم بندی براساس گستره جغرافیایی (Range): شبکه های کامپیوتری براساس موقعیت و محل نصب دارای انواع متفاوتی هستند. یکی از مهمترین عوامل تعیین نوع شبکه مورد نیاز، طول فواصل ارتباطی بین اجزای شبکه است.

شبکه های کامپیوتری گستره جغرافیایی متفاوتی دارند که از فاصله های کوچک در حدود چند متر شروع شده و در بعضی از مواقع از فاصله بین چند کشور بالغ می شود. شبکه های کامپیوتری براساس حداکثر فاصله ارتباطی آنها به سه نوع طبقه بندی می شوند. یکی از انواع شبکه های کامپیوتری، شبکه محلی (LAN) یا Local Area Network است. این نوع از شبکه دارای فواصل کوتاه نظیر فواصل درون ساختمانی یا حداکثر مجموعه ای از چند ساختمان است. برای مثال شبکه مورد استفاده یک شرکت را در نظر بگیرید. در این شبکه حداکثر فاصله بین کامپیوتر ها محدود به فاصله های بین طبقات ساختمان شرکت می باشد.

در شبکه های LAN کامپیوترها در سطح نسبتاً کوچکی توزیع شده اند و معمولاً توسط کابل به هم اتصال می یابند. به همین دلیل شبکه های LAN را گاهی به تسامح شبکه های کابلی نیز می نامند.

نوع دوم شبکه های کامپیوتری، شبکه های شهری MAN یا Metropolitan Area Network هستند. فواصل در شبکه های شهری از فواصل شبکه های LAN بزرگتر است و چنین شبکه هایی دارای فواصلی در حدود ابعاد شهری هستند. شبکه های MAN معمولاً از ترکیب و ادغام دو یا چند شبکه LAN به وجود می آیند. به عنوان مثال از شبکه های MAN موردی را در نظر بگیرید که شبکه های LAN یک شهر را از دفتر مرکزی در شهر A به دفتر نمایندگی این شرکت در شهر B متصل می سازد.

در نوع سوم شبکه های کامپیوتری موسوم به WAN یا (Wide Area Network) یا شبکه های گسترده، فواصل از انواع دیگر شبکه بیشتر بوده و به فاصله هایی در حدود ابعاد کشوری یا قاره ای بالغ می شود. شبکه های WAN از ترکیب چندین شبکه LAN یا MAN ایجاد می گردند. شبکه اتصال دهنده دفاتر هواپیمایی یک شرکت در شهرهای مختلف چند کشور، یک یک شبکه WAN است.

 

تقسیم بندی براساس گره (Node): این نوع از تقسیم بندی شبکه ها براساس ماهیت گره ها یا محل های اتصال خطوط ارتباطی شبکه ها انجام می شود. در این گروه بندی شبکه ها به دو نوع تقسیم بندی می شوند. تفاوت این دو گروه از شبکه ها در قابلیت های آن نهفته است. این دو نوع اصلی از شبکه ها، شبکه هایی از نوع نظیر به نظیر (Peer to Peer) و شبکه های مبتنی بر Server یا Server Based نام دارند.

در یک شبکه نظیر به نظیر یا Peer to Peer، بین گره های شبکه هیچ ترتیب یا سلسله مراتبی وجود ندارد و تمام کامپیوتر های واقع در شبکه از اهمیت یا اولویت یکسانی برخوردار هستند. به شبکه Peer to Peer یک گروه کاری یا Workgroup نیز گفته می شود. در این نوع از شبکه ها هیچ کامپیوتری در شبکه به طور اختصاصی وظیفه ارائه خدمات همانند سرور را ندارد. به این جهت هزینه های این نوع شبکه پایین بوده و نگهداری از آنها نسبتاً ساده می باشد. در این شبکه ها براساس آن که کدام کامپیوتر دارای اطلاعات مورد نیاز دیگر کامپیوتر هاست، همان دستگاه نقش سرور را برعهده می گیرد. و براساس تغییر این وضعیت در هر لحظه هر یک از کامپیوتر ها می توانند سرور باشند. و بقیه سرویس گیرنده. به دلیل کارکرد دوگانه هر یک از کامپیوتر ها به عنوان سرور و سرویس گیرنده، هر کامپیوتر در شبکه لازم است تا بر نوع کارکرد خود تصمیم گیری نماید. این فرآیند تصمیم گیری، مدیریت ایستگاه کاری یا سرور نام دارد. شبکه هایی از نوع نظیر به نظیر مناسب استفاده در محیط هایی هستند که تعداد کاربران آن بیشتر از 10 کاربر نباشد.

سیستم عامل هایی نظیر Windows NT Workstation، Windows 9X یا Windows for Workgroup نمونه هایی از سیستم عامل های با قابلیت ایجاد شبکه های نظیر به نظیر هستند. در شبکه های نظیر به نظیر هر کاربری تعیین کننده آن است که در روی سیستم خود چه اطلاعاتی می تواند در شبکه به اشتراک گذاشته شود. این وضعیت همانند آن است که هر کارمندی مسئول حفظ و نگهداری اسناد خود می باشد.

در نوع دوم شبکه های کامپیوتری یعنی شبکه های مبتنی بر سرور، به تعداد محدودی از کامپیوتر ها وظیفه عمل به عنوان سرور داده می شود. در سازمان هایی که دارای بیش از 10 کاربر در شبکه خود هستند، استفاده از شبکه های Peer to Peer نامناسب بوده و شبکه های مبتنی بر سرور ترجیح داده می شوند. در این شبکه ها از سرور اختصاصی برای پردازش حجم زیادی از درخواست های کامپیوترهای سرویس گیرنده استفاده می شود و آنها مسئول حفظ امنیت اطلاعات خواهند بود. در شبکه های مبتنی بر سرور، مدیر

 

دانلود فایل