رویکردی بر ضرورت تحول دانش بنیان آموزش و پرورش

تبیین روانشناختی و جامعه شناختی و کاهش سن مجرمین

بررسی رابطه عزت نفس کودکان و موفقیت آنها در مهارت های اجتماعی

بررسی وضعیت حقوقی فرزندخواندگی در حقوق اسلام و ایران

مقایسه اثربخشی درمان چند وجهی شناختی رفتاری مبتنی بر خانواده و درمان مبتنی بر ذهن آگاهی بر کاهش وزن و بهبود کفایت شخصی دختران پیش نوجوان چاق

بررسی جایگاه هندسی فرکتال در معماری اسلامی(مساجد دوره صفوی اصفهان)

ارزش شناسی توماس آکویناس و نقد آن بر مبنای دیدگاه علامه طباطبایی

مطالعه رابطه نوآوری سازمانی با چابکی سازمانی مطالعه موردی: اداره آب و فاضلاب اهواز

اثربخشی آموزش گروهی غنی سازی زناشویی بر افزایش صمیمیت زناشویی همسران بیماران مبتلا به سوءمصرف مواد

اثربخشی آموزش تصویرسازی ارتباطی بر افزایش سازگاری زناشویی زوجین نابارور

واکاوی شریعت سمحه و سهله و کارآمدی و تاثیرات آن بر نظام حقوقی ایران

مقایسه ابعاد تیپ شخصیتی D در بیماران زن مبتلا به ناراحتی قلبی و میگرن در مقایسه با زنان سالم

بازاریابی و برندسازی در کشورهای اسلامی؛ چالش ها و ظرفیت ها

بررسی رابطه ی میان هوش هیجانی با ویژگیهای شخصیتی کارآفرینی دانشجومعلمان بیرجند در سال تحصیلی 94-95

دیدگاه فقهای امامیه و اهل سنت در رابطه با خنده و احکام آن

بررسی نقش و تاثیر شهدای موالی در نهضت امام حسین (ع)

مطالعه تطبیقی حق حیات زن در نظام فقهی اسلام و حقوقی ایران و حقوقی مالزی

بررسی رابطه یادگیری سازمانی و درجه بلوغ سازمانی مطالعه موردی شرکت سهامی برق منطقه ای هرمزگان

بررسی اثر بخشی فراشناخت وآموزش حل مسئله در بهبود تعلل ورزی و فرسودگی تحصیلی در دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل

Effectiveness of Cognitive-behavioral Therapy to Improveself Esteem, Assertiveness andBehavioral inhibition of Adolescents With SocialPhobia

راهکارهای حقوقی کاهش قاچاق دخانیات در جمهوری اسلامی ایران

تبیین نقش رسانه (تلویزیون) در كاهش میزان بزهكاري كوكان و نوجوانان

مطالعه آثار،تبعات و علل تحقق جرم اعمال نفوذ بر خلاف حق

Check students satisfaction with the components of the internship period in Farhangiyan university

بازنگری عوامل تاثیرگذار در سیاست ارزی در قالب اقتصاد مقاومتی در دوران پسا تحریم

تبیین و ارزیابی سیستم پشتیبانی تصمیم گیری فضایی در مدیریت بحران زلزله در مرحله قبل از وقوع مطالعه موردی منطقه یک تهران

بررسی شناسایی رابطه بین اجزای نظام آراستگی بر عملکرد کارکنان گمرک قشم

نوسازی و بهسازی بافت فرسوده و ساختمان سازی

دانلود تحقیق آماده قالب word با عنوان چرا كاركنان ، كاري را كه از آنان انتظار مي رود انجام نمي دهند ۴۰ ص

كتاب Undulators and free-electron lasers